Oprávněný hospodářský subjekt

Obchodníci usazení na celním území Unie, kteří jsou součástí mezinárodního dodavatelského řetězce a jsou zapojeni do činností souvisejících se cly, mohou požádat o status oprávněného hospodářského subjektu (AEO).

Kdo se může stát AEO? 

O status AEO mohou požádat obchodníci usazení na celním území Unie, kteří jsou součástí mezinárodního dodavatelského řetězce a jsou zapojeni do činností souvisejících se cly.

O co se jedná?

 • Jedná se o program EU pro partnerství mezi celním orgánem a hospodářským subjektem (EO), jehož cílem je posílit mezinárodní bezpečnost dodavatelského řetězce a usnadnit legální obchod.
 • Je založena na partnerství mezi celními orgány a podniky, které zavedla Světová celní organizace (WCO).
 • Status AEO (povolení) uděluje příslušný celní orgán a je uznáván celními orgány ve všech členských státech. Povolení AEO je proto povolení EU.

Výhody registrace

K přínosům patří

 • snazší přístup k celním zjednodušením
 • méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů
 • předběžné oznámení v případě výběru k celní kontrole
 • přednostní odbavení v případě výběru ke kontrole
 • možnost požádat o zvláštní místo, v němž se celní kontroly uskuteční
 • nepřímé dávky, například
  • uznání za spolehlivého a bezpečného obchodního partnera
  • lepší vztahy s celními orgány a jinými vládními orgány
  • snížení počtu krádeží a ztrát
  • méně zpožděných zásilek
  • lepší plánování
  • zlepšení zákaznických služeb
  • větší loajalita zákazníků
  • nižší náklady dodavatelů na kontrolu a zvýšená spolupráce

Jak se zaregistrovat?

Chcete-li se zaregistrovat jako oprávněný hospodářský subjekt, budete muset

Další podrobnosti o AEO a obchodním portálu EU na GŘ pro daně a celní unii.

Pro kontrolu celních režimů, které se vztahují na konkrétní produkt nebo partnerskou zemi, použijte prosím „Můj obchodní asistent“.

Základní popis procesu dovozu a vývozu a obecné kroky, které je třeba přijmout, naleznete v našich pokynech pro jednotlivé fáze.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy