Oprávněný hospodářský subjekt

Obchodníci usazení na celním území Unie, kteří jsou součástí mezinárodního dodavatelského řetězce a podílejí se na celních operacích, mohou požádat o status oprávněného hospodářského subjektu.

Kdo se může stát AEO?

Obchodníci usazení na celním území Unie, kteří jsou součástí mezinárodního dodavatelského řetězce a podílejí se na celních operacích, mohou požádat o status AEO.

Co je to?

 • Jedná se o program partnerství EU mezi celním orgánem a hospodářským subjektem, jehož cílem je zvýšit bezpečnost mezinárodního dodavatelského řetězce a usnadnit zákonný obchod.
 • Vychází z partnerství mezi celními orgány a podniky, které zavedla Světová celní organizace (WCO).
 • Status AEO (povolení) je udělován příslušným celním orgánem a uznáván celními orgány ve všech členských státech. Povolení AEO je proto povolením EU.

Proč se registrovat?

Přínosy zahrnují:

 • snazší přístup k celním zjednodušením
 • méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů
 • předběžné oznámení v případě výběru k celní kontrole
 • přednostní odbavení v případě výběru ke kontrole
 • možnost požádat o zvláštní místo, v němž se celní kontroly uskuteční
 • nepřímé přínosy, např.
  • uznání za spolehlivého a bezpečného obchodního partnera
  • lepší vztahy s celními orgány a jinými vládními orgány
  • snížení počtu krádeží a ztrát
  • méně zpožděných zásilek
  • lepší plánování
  • zlepšování služeb zákazníkům
  • lepší věrnost zákazníků
  • nižší náklady dodavatelů na inspekce a zvýšená spolupráce

Jak se zaregistrovat?

Chcete-li se zaregistrovat jako oprávněný hospodářský subjekt, musíte

Další informace o AEO a obchodním portálu EU najdete na stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Pro kontrolu celních režimů, které se vztahují na konkrétní produkt nebo partnerskou zemi, použijte Můj obchodní asistent.

Základní popis procesu dovozu a vývozu a obecné kroky, které je třeba učinit, naleznete v našich pokynech pro jednotlivé kroky.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy