Druhy investic

Existují dva druhy zahraničních investic

  • přímé zahraniční investice,
  • jiné než přímé investice (portfoliové investice)

Přímé zahraniční investice se uskutečňují v případě, že společnost, nadnárodní korporace nebo jednotlivci z jedné země investují do aktiv jiné země nebo ve svých společnostech převezmou vlastnictví. Má obvykle podobu získání podílu ve stávajícím podniku v cizí zemi nebo založení dceřiného podniku na rozšíření provozu stávajícího podniku z této země.

Přímé zahraniční investice mohou mít dvě různé podoby: Fúze na zelené louce nebo fúze a akvizice (M & As).

  • Investice na zelené louce zahrnují vytvoření nové společnosti nebo zřízení zařízení v zahraničí. Investice na zelené louce je forma vstupu na trh, která se běžně používá v případě, kdy chce společnost dosáhnout nejvyššího stupně kontroly nad zahraničními činnostmi.
  • Fúze a akvizice představují převod vlastnictví stávajících aktiv na vlastníka v zahraničí. V rámci fúze jsou dvě společnosti sloučeny do jedné, zatímco u koupě je jedna společnost převzata jinou společností.

Nepřímé investice — označované též jako „zahraniční portfoliové investice“ — se uskutečňují v okamžiku, kdy podniky, finanční instituce nebo jednotlivci nakupují podíly ve společnostech na burze cenných papírů. Tento druh investic není uskutečněn s úmyslem získat kontrolní podíl ve společnosti, která jej vydává. Tento druh investic má obvykle krátkodobý charakter a je připraven využít příznivých změn směnných kurzů nebo získat krátkodobý zisk z rozdílů úrokových sazeb. Poskytuje investorům příležitost diverzifikovat jejich portfolia a lépe řídit související riziko.

Investice do zahraničních portfoliových investic mohou rovněž přispět k posílení domácích kapitálových trhů zvýšením likvidity a přispět ke zlepšení jejich fungování. To pak povede k optimálnímu přidělování kapitálu a zdrojů v domácím hospodářství. Pro rozvíjející se hospodářství se může ukázat, že investice do zahraničního portfolia významně přispívá k jeho rozvoji a vytváří významné bohatství.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy