Daně

Prodává vaše společnost zboží nebo služby? Tento oddíl vám pomůže pochopit některé daně, které mohou být uplatněny.

Existují dva hlavní druhy zdanění, o nichž je třeba vědět,

 • Přímé daně – daně uplatňované vládami na příjmy, příjmy nebo zisk, např. daň z příjmu právnických osob
 • Nepřímé zdanění – daně ukládané vládami na dodavatele, které jsou následně vybírány od zákazníka, např. daň z přidané hodnoty (DPH)

Následující oddíl bude projednávat výlučně nepřímé daně, neboť se jedná o typ, který konkrétně dopadá na dovozce a vývozce.

Nepřímé zdanění může mít různé podoby. To zahrnuje mimo jiné daně z přidané hodnoty (DPH), spotřební daně a daně z dávek. Tento oddíl se zaměřuje na DPH a spotřební daně, neboť ty jsou hlavními.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň z valorické (ad valorem) spotřební daně uvedená na výrobky a služby, pokud se v rámci výrobního řetězce přidává hodnota. Má čtyři hlavní rysy:

 • je zařazena do všech obchodních činností. To zahrnuje veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb bez ohledu na místo původu.
 • účtuje se z každé obchodní transakce a dochází k ní jako procentní podíl z prodejní ceny.
 • obvykle se účtuje v místě prodeje. Vývoz nebo výrobky prodávané ke spotřebě v zahraničí obvykle nepodléhají DPH na místě původu.
 • náklady nakonec nese spotřebitel

Zdanitelná plnění

Hlavní činnosti podléhající DPH jsou

 • dodání zboží pro obchodní účely
 • poskytování služeb pro komerční účely
 • dovoz

Placení DPH

DPH se vybírá prostřednictvím zvláštního systému.

 • některé osoby povinné k dani nebo organizace (registrované) účtují DPH z jejich prodejů (daň na výstupu) – vrácení DPH z jejich nákupů použitých v jejich podnikatelské činnosti (daň na vstupu)
 • rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu je DPH, která byla nakonec vybrána.
 • dovozní DPH se mírně liší. Obvykle se s nimi zachází stejně jako s celními poplatky.
 • osoby povinné k dani musí vyplnit formuláře včetně hodnoty zboží, místa původu, příjemce, místa určení, ceny, hmotnosti atd. před výpočtem celkové splatné DPH

Spotřební daně

Spotřební daně jsou ukládány na zboží, které poškozuje zdraví spotřebitelů nebo znečišťuje životní prostředí.

Právní předpisy v této oblasti lze rozdělit do struktury (základ daně a události) a sazby spotřební daně.

Spotřební daň je splatná pouze při propuštění ke spotřebě. výrobce není vždy odpovědný za zaplacení spotřební daně.

Sazby spotřební daně se v jednotlivých zemích liší. Více informací o spotřebních daních, které se mohou na váš produkt vztahovat, najdete v praktické příručce pro podnikání v Evropě.

Celková zdanitelná částka celkem

Základem daně je celková částka, která byla nebo má být skutečně zaplacena kupujícím, zákazníkem nebo třetí osobou. Základem daně je celková fakturovaná cena.To zahrnuje

 • daně, cla, dávky a poplatky (bez DPH)
 • vedlejší výdaje, jako jsou provize, náklady na balení, dopravu a pojištění, účtované dodavatelem kupujícímu nebo zákazníkovi

Při dovozu zboží bude základ daně zahrnovat také vedlejší výdaje vzniklé v důsledku cesty do konečného místa určení.

 

Zdanitelná částka

=

Celní hodnota

+

Cla a veškeré další daně splatné v důsledku dovozu

+

Dodatečné náklady až do místa určení

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy