Přejít na Časté otázky
Oddíl:
Požadavky na výrobky
Časté dotazy:

Musí potraviny vyvážené do EU pocházet ze zařízení schváleného EU?

U potravin živočišného původu – ano, ve většině případů. Viz seznam schválených zařízení.

U potravin jiného než živočišného původu – nemusí být nutně. V mnoha případech musí být vyvážející podnik jednoduše znám dovozci a přijat jako dodavatel potravin do EU.

U potravin obsahujících rostliny nebo rostlinné produkty, na něž se vztahují rostlinolékařské předpisy EU – ne, ale vývozci musí obdržet rostlinolékařské osvědčení vydané vnitrostátními orgány v jejich zemi.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy