Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

EU a Spojené království dosáhly principiální dohody o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně uplatňuje od1. ledna 2021. Dohoda vytváří ambiciózní zónu volného obchodu s:

  • žádné celní sazby nebo kvóty na obchodované zboží, pokud je předložen příslušný doklad o preferenčním původu
  • plný přístup na trh pro služby a veřejné zakázky
  • pevná ustanovení o rovných podmínkách

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty. Můžete rovněž získat podrobné informace o clech, celních režimech a požadavcích na výrobky, které se vztahují na vaše výrobky na trhu Spojeného království a EU.

 

Na obchod se zbožím mezi EU a Severním Irskem se vztahuje Protokol o Irsku a Severním Irsku obsažený v dohodě o vystoupení.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy