Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Zboží - hlavní pojmy

Tento oddíl vám přináší obchodní koncepce a postupy, s nimiž byste měli být obeznámeni, když uvažujete o obchodování se zbožím. Koncepce týkající se obchodu službami jsou rozpracovány v samostatném specializovaném oddíle.

Pojmy vysvětlené v tomto oddíle jsou seskupeny do těchto hlavních okruhů:

Share this page:

Rychlé odkazy