Zadávání veřejných zakázek

Zadáváním veřejných zakázek se rozumí postup, kterým veřejné orgány, jako jsou vládní úřady, místní orgány nebo státem vlastněné podniky, nakupují zboží nebo služby ze soukromého sektoru.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek zajišťují řádné využívání veřejných prostředků při nákupech ze soukromého sektoru.

Jak vlády zadávají zakázky podnikům

Aby se zabránilo podvodům, plýtvání, korupci nebo místnímu protekcionismu, zákony většiny zemí do určité míry regulují veřejné zakázky. Právní předpisy obvykle vyžadují, aby zadavatel vystavoval veřejné (konkurenční) nabídky, pokud hodnota zakázky překročí určitou prahovou hodnotu.

 

Standardním způsobem zadávání zakázek na zboží podnikům je výběrové řízení, které umožňuje co největšímu počtu podniků podávat nabídky. V rámci nabídkového řízení existují různé druhy postupů zadávání veřejných zakázek.

Další informace o:

Podívejte se na Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy