Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή κρατικές επιχειρήσεις, αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις διασφαλίζουν ότι τα δημόσια κονδύλια χρησιμοποιούνται σωστά όταν οι δημόσιες αρχές πραγματοποιούν αγορές από τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς αναθέτουν οι κυβερνήσεις τις συμβάσεις σε επιχειρήσεις

Για την πρόληψη της απάτης, της σπατάλης, της διαφθοράς ή του τοπικού προστατευτισμού, οι νόμοι των περισσότερων χωρών ρυθμίζουν σε κάποιο βαθμό τις δημόσιες συμβάσεις. Οι νόμοι απαιτούν συνήθως από την αναθέτουσα αρχή να προκηρύσσει δημόσιους (ανταγωνιστικούς) διαγωνισμούς εάν η αξία της σύμβασης υπερβαίνει ένα ορισμένο κατώτατο όριο.

 

Ο συνήθης τρόπος ανάθεσης συμβάσεων για αγαθά σε επιχειρήσεις είναι ο διαγωνισμός, ο οποίος επιτρέπει στον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να υποβάλλουν προσφορές. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπάρχουν διάφοροι τύποι διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα για τα εξής:

Έλεγχος πρόσβασης 2Προμήθεια

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις