Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές, όπως οι κρατικές υπηρεσίες, οι τοπικές αρχές ή οι κρατικές επιχειρήσεις, αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις διασφαλίζουν την ορθή χρήση των δημόσιων πόρων όταν οι δημόσιες αρχές πραγματοποιούν αγορές από τον ιδιωτικό τομέα.

Πώς αναθέτουν οι κυβερνήσεις συμβάσεις σε επιχειρήσεις

Για την πρόληψη της απάτης, της σπατάλης, της διαφθοράς ή του τοπικού προστατευτισμού, η νομοθεσία των περισσότερων χωρών ρυθμίζει σε κάποιο βαθμό τις δημόσιες συμβάσεις. Η νομοθεσία συνήθως απαιτεί από την αναθέτουσα αρχή να προκηρύσσει δημόσιους (ανταγωνιστικούς) διαγωνισμούς εάν η αξία της σύμβασης υπερβαίνει ένα ορισμένο κατώτατο όριο.

 

Ο συνήθης τρόπος ανάθεσης συμβάσεων αγαθών σε επιχειρήσεις είναι η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία επιτρέπει στον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να υποβάλουν προσφορά. Στο πλαίσιο των διαγωνισμών, υπάρχουν διάφορα είδη διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με:

Επισκεφθείτε τον εμπορικό βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις