Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai – tai procesas, kuriuo valdžios institucijos, pavyzdžiui, vyriausybės departamentai, vietos valdžios institucijos arba valstybės įmonės, perka darbus, prekes arba paslaugas iš privačiojo sektoriaus.

Viešųjų pirkimų taisyklėmis užtikrinama, kad valdžios institucijoms perkant iš privačiojo sektoriaus būtų tinkamai naudojamos viešosios lėšos.

Kaip vyriausybės sudaro sutartis su įmonėmis

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, švaistymui, korupcijai ar vietos protekcionizmui, daugumos šalių įstatymai tam tikru mastu reglamentuoja viešuosius pirkimus. Teisės aktuose paprastai reikalaujama, kad perkančioji organizacija skelbtų viešus (konkurencingus) pasiūlymus, jei viešojo pirkimo vertė viršija tam tikrą ribą.

 

Standartiniai prekių pirkimo sutarčių sudarymo su įmonėmis būdai yra konkursai, kuriuose gali dalyvauti kuo daugiau įmonių. Konkursuose taikomos skirtingos viešųjų pirkimų procedūros.

2012 m. PPO daugiašalis susitarimas dėl viešųjų pirkimų

ES valstybės narės prisijungė prie PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų. Tai pagrindinis tarptautinis susitarimas, susijęs su viešaisiais pirkimais. Ji yra keliašalė, nes prie jos prisijungė ne visos PPO narės.

Kitos 19 Sutarties dėl viešųjų pirkimų šalys yra: 

Armėnija, Australija, Kanada, Kinijos Taipėjus, Honkongas (Kinija), Islandija, Izraelis, Japonija, Lichtenšteinas, Juodkalnija, Moldova, Nyderlandai (Arubos atžvilgiu), Norvegija, Naujoji Zelandija, Pietų Korėja, Singapūras, Šveicarija, Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Kitos PPO narės derasi dėl prisijungimo prie SVP.

SVP sudaro du pagrindiniai elementai

Daugiau informacijos apie konkursų galimybes rasite PPO integruotame Viešųjų pirkimų informacijos apie patekimą į rinką portale (e-GPA).

Jame pateikiama informacija apie aprėptį, įskaitant taikomas ribas, nurodančias vertę, kurią viršijus taikomos SVP taisyklės.

ES pasisako už atviras tarptautines viešųjų pirkimų rinkas:

Daugiau išteklių viešiesiems pirkimams

Informacijos apie viešuosius pirkimus pagal konkrečius prekybos susitarimus galite rasti Rinkų skyriuje.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos