Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai – procesas, kurio metu valdžios institucijos, pavyzdžiui, valdžios departamentai, vietos valdžios institucijos ar valstybės valdomos įmonės, perka prekes arba paslaugas iš privačiojo sektoriaus.

Viešųjų pirkimų taisyklėmis užtikrinama, kad viešosios lėšos būtų tinkamai naudojamos, kai valdžios institucijos perka iš privačiojo sektoriaus.

Kaip vyriausybės sudaro sutartis su įmonėmis

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, švaistymui, korupcijai ar vietos protekcionizmui, daugumos šalių įstatymai tam tikru mastu reglamentuoja viešuosius pirkimus. Įstatymai paprastai įpareigoja perkančiąją instituciją skelbti viešuosius (konkurencingus) konkursus, jei viešojo pirkimo vertė viršija tam tikrą ribą.

 

Standartinis prekių pirkimo sutarčių sudarymo su įmonėmis būdas yra konkurencinis konkursas, dėl kurio pasiūlymus gali teikti daugiausia įmonių. Vykdant konkursinius konkursus, viešųjų pirkimų procedūros yra įvairių rūšių.

Daugiau informacijos apie:

Patikrinkite "Access2Viešieji pirkimai“

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos