Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai – tai procesas, kuriuo valdžios institucijos, pavyzdžiui, vyriausybės departamentai, vietos valdžios institucijos arba valstybės valdomos įmonės, perka prekes ar paslaugas iš privačiojo sektoriaus.

Viešųjų pirkimų taisyklėmis užtikrinama, kad viešosios lėšos būtų tinkamai naudojamos valdžios institucijoms perkant iš privačiojo sektoriaus.

Kaip vyriausybės sudaro sutartis su įmonėmis?

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, švaistymui, korupcijai ar vietos protekcionizmui, daugumos šalių įstatymai tam tikru mastu reglamentuoja viešuosius pirkimus. Teisės aktuose paprastai reikalaujama, kad perkančioji organizacija skelbtų viešuosius (konkurencinius) pasiūlymus, jei pirkimo vertė viršija tam tikrą ribą.

 

Įprastas prekių pirkimo sutarčių sudarymo su įmonėmis būdas yra konkurenciniai konkursai, dėl kurių pasiūlymus gali teikti kuo daugiau įmonių. Konkurencinių konkursų atveju yra įvairių rūšių viešųjų pirkimų procedūros.

Daugiau informacijos apie:

Patikrinkite „Mano prekybos padėjėjas viešųjųpirkimų klausimais“

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos