Обществени поръчки

Обществените поръчки се отнасят до процеса, чрез който публични органи, като например държавни ведомства, местни органи или държавни предприятия, закупуват стоки или услуги от частния сектор.

Правилата за обществените поръчки гарантират, че публичните средства се използват правилно, когато публичните органи извършват покупки от частния сектор.

Как правителствата възлагат договори на предприятия

За да се предотвратят измамите, разхищението, корупцията или местният протекционизъм, законите на повечето държави регулират държавните поръчки до известна степен. Законите обикновено изискват от възлагащия орган да публикува публични (конкурентни) оферти, ако стойността на поръчката надвишава определен праг.

 

Стандартният начин за възлагане на поръчки за стоки на предприятия е конкурентна тръжна процедура, която позволява на най-голям брой фирми да представят оферти. В рамките на конкурентните тръжни процедури съществуват различни видове процедури за възлагане на обществени поръчки.

Прочетете повече за:

Проверете моя търговски асистент в областта на обществените поръчки

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки