Обществени поръчки

Обществените поръчки се отнасят до процеса, чрез който публичните органи, като например държавни ведомства, местни органи или държавни предприятия, закупуват стоки или услуги от частния сектор.

Правилата за обществените поръчки гарантират, че публичните средства се използват правилно, когато публичните органи извършват покупки от частния сектор.

Как правителствата възлагат поръчки на предприятията

За да се предотвратят измамите, разхищението, корупцията или местният протекционизъм, законите на повечето държави уреждат до известна степен държавните поръчки. Законите обикновено изискват от възлагащия орган да издава публични (конкурентни) оферти, ако стойността на поръчката надхвърля определен праг.

 

Стандартният начин за възлагане на поръчки за стоки на предприятията е конкурентната тръжна процедура, която позволява на най-голям брой фирми да подават оферти. В рамките на конкурентната тръжна процедура съществуват различни видове процедури за възлагане на обществени поръчки.

Прочетете повече за:

Проверка на Access2Procurement

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки