Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je proces, pri ktorom verejné orgány, ako sú ministerstvá, miestne orgány alebo štátom vlastnené podniky, nakupujú tovar alebo služby zo súkromného sektora.

Pravidlá verejného obstarávania zabezpečujú, aby sa verejné finančné prostriedky riadne využívali pri nákupoch zo súkromného sektora zo strany verejných orgánov.

Ako vlády zadávajú zákazky podnikom

S cieľom zabrániť podvodom, plytvaniu, korupcii alebo miestnemu protekcionizmu právne predpisy väčšiny krajín do určitej miery upravujú vládne obstarávanie. V právnych predpisoch sa zvyčajne vyžaduje, aby obstarávateľ vydal verejné (súťažné) ponuky, ak hodnota obstarávania presahuje určitú prahovú hodnotu.

 

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek na tovar podnikom je verejná súťaž, ktorá umožňuje čo najväčšiemu počtu firiem predkladať ponuky. V rámci verejnej súťaže existujú rôzne druhy postupov verejného obstarávania.

Ďalšie informácie o:

Pozrite si Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy