Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa vzťahuje na proces, v rámci ktorého verejné orgány, ako sú vládne ministerstvá, miestne orgány alebo štátne podniky, nakupujú prácu, tovar alebo služby zo súkromného sektora.

Pravidlá verejného obstarávania zabezpečujú, aby sa verejné finančné prostriedky riadne využívali vtedy, keď verejné orgány uskutočňujú nákupy od súkromného sektora.

Ako vlády udeľujú zákazky podnikom

S cieľom predchádzať podvodom, mrhaniu, korupcii alebo miestnemu protekcionizmu sa v právnych predpisoch väčšiny krajín do určitej miery reguluje verejné obstarávanie. Právne predpisy zvyčajne vyžadujú, aby obstarávateľský orgán vydal verejné (súťažné) ponuky, ak hodnota verejného obstarávania presahuje určitú hranicu.

 

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek na tovar podnikom je verejná súťaž, ktorá umožňuje ponúknuť čo najväčší počet podnikov. V rámci verejnej súťaže existujú rôzne druhy postupov verejného obstarávania.

Mnohostranná dohoda WTO o vládnom obstarávaní z roku 2012 (GPA)

Členské štáty EÚ sa pripojili k Dohode WTO o vládnom obstarávaní ( GPA). Toto je hlavná medzinárodná dohoda týkajúca sa verejného obstarávania. Je to mnohostranné, pretože nie všetci členovia WTO sa pripojili.

Ďalšími 19 krajinami v GPA sú: 

Arménsko, Austrália, Kanada, čínsky Tchaj-pej, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Moldavsko, Holandsko vzhľadom na Arubu, Nórsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu, Singapur, Švajčiarsko, Ukrajinu a Spojené štáty.

Ostatní členovia WTO rokujú o pristúpení ku GPA.

Dohoda o vládnom obstarávaní má dva hlavné prvky.

Viac informácií o výberových konaniach nájdete na portáli integrovanej vlády pre prístup na trh s informáciami o prístupe na trh (e-GPA) Svetovej obchodnej organizácie.

Poskytuje informácie o pokrytí vrátane príslušných prahových hodnôt, v ktorých sa uvádza hodnota, nad ktorou sa uplatňujú pravidlá GPA.

EÚ sa zasadzuje za otvorené medzinárodné trhy verejného obstarávania,

Viac zdrojov v oblasti verejného obstarávania

Informácie o verejnom obstarávaní môžete nájsť na základe osobitných obchodných dohôd v časti o trhoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy