Verejného obstarávania

Verejné obstarávanie sa vzťahuje na proces, ktorým verejné orgány, ako sú ministerstvá, miestne orgány alebo štátne podniky, nakupujú tovar alebo služby od súkromného sektora.

Pravidlá verejného obstarávania zabezpečujú, aby sa verejné finančné prostriedky riadne využívali, keď verejné orgány nakupujú zo súkromného sektora.

Ako vlády zadávajú zákazky podnikom

S cieľom predchádzať podvodom, plytvaniu, korupcii alebo miestnemu protekcionizmu právne predpisy väčšiny krajín do určitej miery regulujú vládne obstarávanie. Právne predpisy zvyčajne vyžadujú, aby obstarávateľ vydal verejné (súťažné) ponuky, ak hodnota obstarávania prekročí určitú prahovú hodnotu.

 

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek na tovar podnikom je súťažná verejná súťaž, ktorá umožňuje predkladať ponuky čo najväčšiemu počtu firiem. V rámci verejnej súťaže existujú rôzne druhy postupov verejného obstarávania.

Ďalšie informácie o:

Pozrite si Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy