Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op het proces waarbij overheidsinstanties, zoals ministeries, lokale overheden of staatsbedrijven, goederen of diensten van de particuliere sector kopen.

Deregels inzake overheidsopdrachten zorgen ervoor dat overheidsgeld naar behoren wordt gebruikt wanneer overheidsinstanties aankopen doen bij de particuliere sector.

Hoe gunnen overheden opdrachten aan bedrijven?

Om fraude, verspilling, corruptie of lokaal protectionisme te voorkomen, regelen de wetten van de meeste landen tot op zekere hoogte overheidsopdrachten. Wetgeving schrijft gewoonlijk voor dat de aanbestedende dienst openbare (concurrerende) inschrijvingen moet uitschrijven als de waarde van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt.

 

De standaardmethode voor de gunning van opdrachten voor goederen aan bedrijven is een openbare aanbesteding, die het grootste aantal ondernemingen in staat stelt in te schrijven. Bij openbare aanbestedingen zijn er verschillende soorten aanbestedingsprocedures.

Lees verder over:

Controle Access2Procurement

Deze pagina delen:

Snelle links