Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op het proces dat overheidsinstanties, zoals ministeries, lokale overheden of overheidsbedrijven, bij de aankoop van werk, goederen of diensten uit de particuliere sector betrekken.

De regels inzake overheidsopdrachten zorgen ervoor dat overheidsgeld correct wordt gebruikt wanneer overheden aankopen doen uit de particuliere sector.

Overheidsopdrachten gunnen aan bedrijven

Om fraude, verspilling, corruptie of lokaal protectionisme te voorkomen, reguleren de wetten van de meeste landen de overheidsopdrachten tot op zekere hoogte. Wetten schrijven meestal voor dat de aanbestedende dienst openbare (concurrerende) inschrijvingen moet uitschrijven indien de waarde van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt.

 

De aanbesteding van opdrachten voor goederen aan bedrijven is een openbare aanbesteding, waardoor het grootste aantal bedrijven kan inschrijven. In het kader van de openbare aanbesteding zijn er verschillende soorten procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

De multilaterale overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO van 2012 (GPA)

De lidstaten van de EU hebben zich bij de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten ( GPA) gevoegd. Dit is de belangrijkste internationale overeenkomst inzake overheidsopdrachten. Het is plurilateraal omdat niet alle WTO-leden zijn toegetreden.

De overige 19 landen van de GPA zijn: 

Armenië, Australië, Canada, Chinees Taipei, Hongkong (China), IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Montenegro, Moldavië, Nederland met betrekking tot Aruba, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Singapore, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Andere WTO-leden onderhandelen over toetreding tot de GPA.

De GPA bestaat uit twee delen:

Lees meer over aanbestedingen via de portaalsite van de WTO over de toegang tot informatie over markttoegang (e-GPA) .

Dit bevat informatie over de dekking, onder meer over de toepasselijke drempels die aangeven op welke waarde de GPA-regels van toepassing zijn.

De EU is voorstander van open internationale markten voor overheidsopdrachten.

Meer middelen voor overheidsopdrachten

Informatie over overheidsopdrachten in het kader van specifieke handelsovereenkomsten vindt u in de afdeling markten.

Deze pagina delen:

Snelle links