Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op het proces waarbij overheidsinstanties, zoals overheidsdiensten, lokale overheden of staatsbedrijven, goederen of diensten van de particuliere sector kopen.

Deregels voor overheidsopdrachten zorgen ervoor dat overheidsgeld correct wordt gebruikt wanneer overheidsinstanties aankopen doen bij de particuliere sector.

Hoe gunnen overheden opdrachten aan bedrijven?

Om fraude, verspilling, corruptie of lokaal protectionisme te voorkomen, regelen de wetten van de meeste landen tot op zekere hoogte overheidsopdrachten. In de wetgeving is doorgaans bepaald dat de aanbestedende dienst openbare (concurrerende) aanbestedingen moet uitschrijven als de waarde van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt.

 

De standaardmanier om contracten voor goederen aan bedrijven te gunnen, is een openbare aanbesteding, waardoor zoveel mogelijk bedrijven kunnen inschrijven. Bij openbare aanbestedingen zijn er verschillende soorten openbare aanbestedingsprocedures.

Lees verder over:

Check My Trade Assistant for Procurement (Mijn handelsassistent voor aanbestedingen)

Deze pagina delen:

Snelle links