Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op het proces waarbij overheidsinstanties, zoals overheidsdiensten, lokale overheden of staatsbedrijven, goederen of diensten van de particuliere sector kopen.

Deregels voor overheidsopdrachten zorgen ervoor dat overheidsgeld correct wordt gebruikt wanneer overheidsinstanties aankopen doen bij de particuliere sector.

Hoe gunnen overheden opdrachten aan bedrijven?

Om fraude, verspilling, corruptie of lokaal protectionisme te voorkomen, regelen de wetten van de meeste landen tot op zekere hoogte overheidsaanbestedingen. De wetgeving vereist gewoonlijk dat de aanbestedende dienst openbare (concurrerende) aanbestedingen uitgeeft als de waarde van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt.

 

De standaardmethode voor de gunning van opdrachten voor goederen aan bedrijven is een openbare aanbesteding, waardoor het grootste aantal ondernemingen kan inschrijven. Bij openbare aanbestedingen zijn er verschillende soorten openbare aanbestedingsprocedures.

Lees meer over:

Controleer Mijn handelsassistent voor aanbestedingen

Deze pagina delen:

Snelle links