Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan prosessia, jossa viranomaiset, kuten ministeriöt, paikallisviranomaiset tai valtion omistamat yritykset, ostavat tavaroita tai palveluja yksityiseltä sektorilta.

Julkisia hankintoja koskevilla säännöillä varmistetaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti, kun viranomaiset tekevät hankintoja yksityiseltä sektorilta.

Miten hallitukset tekevät sopimuksia yritystenkanssa?

Petosten, tuhlauksen, korruption ja paikallisen protektionisminehkäisemiseksi useimpien maiden lait sääntelevät julkisia hankintoja jossain määrin. Lainsäädännössä edellytetään yleensä, että hankintaviranomainen tekee julkisia (kilpailullisia) tarjouksia, jos hankinnan arvo ylittää tietyn kynnysarvon.

 

Tavanomainen tapa tehdä tavarahankintoja yritysten kanssa on kilpailuttaminen, jonka ansiosta suurin osa yrityksistä voi tehdä tarjouksia. Tarjouskilpailuun sisältyy erilaisia julkisia hankintoja koskevia menettelyjä.

Lue lisää:

Access2Procurement

Jaa tämä sivu:

Linkit