Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan prosessia, jossa viranomaiset, kuten viranomaiset, paikallisviranomaiset tai valtion omistamat yritykset, ostavat tavaroita tai palveluja yksityiseltä sektorilta.

Julkisia hankintoja koskevilla säännöillä varmistetaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti, kun viranomaiset tekevät hankintoja yksityiseltä sektorilta.

Miten hallitukset tekevät sopimuksia yritystenkanssa?

Petosten, tuhlauksen, korruption ja paikallisen protektionisminehkäisemiseksi useimpien maiden laeilla säännellään jossain määrin julkisia hankintoja. Lainsäädännössä edellytetään yleensä, että hankintaviranomainen tekee julkisia (kilpailullisia) tarjouksia, jos hankinnan arvo ylittää tietyn kynnysarvon.

 

Tavallinen tapa tehdä tavarahankintasopimuksia yrityksille on kilpailuttaminen, jonka ansiosta suurin osa yrityksistä voi tehdä tarjouksia. Tarjouskilpailuissa on erityyppisiä julkisia hankintoja koskevia menettelyjä.

Lue lisää seuraavista aiheista:

Tutustu My Trade Assistant -sivuston hankinta-apulaiseen

Jaa tämä sivu: