Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan prosessia, jossa viranomaiset, kuten viranomaiset, paikallisviranomaiset tai valtion omistamat yritykset, ostavat tavaroita tai palveluja yksityiseltä sektorilta.

Julkisia hankintoja koskevilla säännöillä varmistetaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti, kun viranomaiset tekevät hankintoja yksityiseltä sektorilta.

Miten viranomaiset tekevät sopimuksia yritystenkanssa?

Petosten, tuhlauksen, korruption tai paikallisen protektionisminehkäisemiseksi useimpien maiden lainsäädännössä säännellään jossain määrin julkisia hankintoja. Lainsäädännössä edellytetään yleensä, että hankintaviranomainen tekee julkisia (kilpailuun perustuvia) tarjouksia, jos hankinnan arvo ylittää tietyn kynnysarvon.

 

Tavanomainen tapa tehdä tavaroita koskevia sopimuksia yritysten kanssa on kilpailuttaminen, jonka ansiosta suurin osa yrityksistä voi tehdä tarjouksen. Tarjouskilpailuissa on erityyppisiä julkisia hankintoja koskevia menettelyjä.

Lue lisää seuraavista aiheista:

Tarkista Oma kauppa-avustaja hankinta-asioissa

Jaa tämä sivu: