Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan prosessia, jossa viranomaiset, kuten ministeriöt, paikallisviranomaiset tai valtion omistamat yritykset, ostavat töitä, tavaroita tai palveluja yksityiseltä sektorilta.

Julkisia hankintoja koskevilla säännöillä varmistetaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti, kun viranomaiset tekevät hankintoja yksityiseltä sektorilta.

Miten hallitukset tekevät sopimuksia yritysten kanssa

Petosten, tuhlauksen, korruption ja paikallisen protektionismin torjumiseksi julkisia hankintoja säännellään jonkin verran useimpien maiden lainsäädännössä. Lainsäädännössä edellytetään yleensä, että hankintaviranomainen järjestää julkisia (kilpailuun perustuvia) tarjouskilpailuja, jos hankinnan arvo ylittää tietyn kynnysarvon.

 

Vakiomuotoinen tapa tehdä tavaroita koskevia sopimuksia yritysten kanssa on kilpailuttaminen, mikä mahdollistaa sen, että suurin osa yrityksistä voi tehdä tarjouksia. Tarjouskilpailussa on erityyppisiä julkisia hankintoja koskevia menettelyjä.

WTO:n vuoden 2012 useammankeskinen julkisia hankintoja koskeva sopimus (GPA)

EU:n jäsenvaltiot ovat liittyneet julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen (GPA). Tämä on tärkein julkisia hankintoja koskeva kansainvälinen sopimus. Se on useammankeskinen, koska kaikki WTO:n jäsenet eivät ole liittyneet siihen.

Muut 19 maata GPA-sopimuksessa ovat seuraavat:

Armenia, Australia, Kanada, Taiwan, Hongkong (Kiina), Islanti, Israel, Japani, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Alankomaat Aruban, Norjan, Uuden-Seelannin, Etelä-Korean, Singaporen, Sveitsin, Ukrainan ja Yhdysvaltojen osalta.

Muut WTO:n jäsenet neuvottelevat liittymisestä GPA-sopimukseen.

GPA-sopimuksessa on kaksi pääosaa:

Lisätietoa tarjouskilpailuista on saatavilla WTO:n yhdennetystä julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevasta tietoresurssista (e-GPA).

Siinä annetaan tietoja kattavuudesta, myös sovellettavista kynnysarvoista, jotka osoittavat arvon, jonka ylittyessä GPA-sääntöjä sovelletaan.

EU kannattaa kansainvälisten julkisten hankintojen markkinoiden avaamista

Lisää resursseja julkisiin hankintoihin

Tietoa erityisten kauppasopimusten mukaisista julkisista hankinnoista on kohdassa Markkinat.

Jaa tämä sivu:

Linkit