Offentlig upphandling

Med offentlig upphandling avses den process genom vilken offentliga myndigheter, såsom statliga departement, lokala myndigheter eller statsägda företag, köper varor eller tjänster från den privata sektorn.

Reglerna för offentlig upphandling säkerställer att offentliga medel används korrekt när offentliga myndigheter gör inköp från den privata sektorn.

Hur delar regeringar ut kontrakt till företag?

För att förhindra bedrägerier, slöseri, korruption och lokal protektionism reglerar lagstiftningen i de flesta länder i viss utsträckning offentlig upphandling. Lagstiftningen kräver vanligtvis att den upphandlande myndigheten utfärdar offentliga (konkurrensutsatta) anbud om värdet av upphandlingen överstiger ett visst tröskelvärde.

 

Det vanliga sättet att tilldela kontrakt för varor till företag är konkurrensutsatt upphandling, vilket gör det möjligt för det största antalet företag att lämna anbud. Inom konkurrensutsatta anbudsförfaranden finns det olika typer av offentliga upphandlingsförfaranden.

Läs mer om

Kolla min handelsassistent för upphandling

Dela sidan:

Genvägar