Offentlig upphandling

Med offentlig upphandling avses den process genom vilken offentliga myndigheter, såsom statliga myndigheter, lokala myndigheter eller statsägda företag, köper varor eller tjänster från den privata sektorn.

Reglerna för offentlig upphandling säkerställer att offentliga medel används på rätt sätt när offentliga myndigheter gör inköp från den privata sektorn.

Hur tilldelar regeringarna kontrakt till företag?

För att förebygga bedrägerier, slöseri, korruption eller lokal protektionism reglerar lagstiftningen i de flesta länder i viss utsträckning offentlig upphandling. Lagstiftningen kräver vanligtvis att den upphandlande myndigheten utfärdar offentliga (konkurrensutsatta) anbud om värdet av upphandlingen överstiger ett visst tröskelvärde.

 

Standardmetoden för tilldelning av kontrakt för varor till företag är konkurrensutsatt upphandling, vilket gör det möjligt för det största antalet företag att lämna anbud. Vid konkurrensutsatt upphandling finns det olika typer av förfaranden för offentlig upphandling.

Läs mer om

Kolla Min handelsassistent för upphandling

Dela sidan:

Genvägar