Offentlig upphandling

Med offentlig upphandling avses det förfarande genom vilket offentliga myndigheter, såsom ministerier, lokala myndigheter eller statsägda företag, köper varor eller tjänster från den privata sektorn.

Reglerna för offentlig upphandling garanterar att offentliga medel används på rätt sätt när offentliga myndigheter gör inköp från den privata sektorn.

Hur beviljar staten kontrakt till företag?

För att förebygga bedrägeri, slöseri, korruption eller lokal protektionism reglerar lagstiftningen i de flesta länder offentlig upphandling i viss utsträckning. Enligt lagstiftningen är den upphandlande myndigheten vanligtvis skyldig att utfärda offentliga (konkurrensutsatta) anbud om upphandlingens värde överstiger ett visst tröskelvärde.

 

Det normala sättet att tilldela företag kontrakt för varor är konkurrensutsatt upphandling, vilket gör det möjligt för det största antalet företag att lämna anbud. Inom konkurrensutsatta anbudsförfaranden finns det olika typer av offentliga upphandlingsförfaranden.

Läsmer om

Kontrollera Access2Upphandling

Dela sidan:

Genvägar