Javna nabava

Javna nabava odnosi se na postupak kojim javna tijela, kao što su vladini odjeli, lokalna tijela ili poduzeća u državnom vlasništvu, kupuju robu ili usluge od privatnog sektora.

Pravilima o javnoj nabavi osigurava se pravilno korištenje javnih sredstava kada javna tijela kupuju iz privatnog sektora.

Kako vlade dodjeljuju ugovore poduzećima

Kako bi se spriječile prijevare, rasipanje, korupcija ili lokalni protekcionizam, zakoni većine zemalja u određenoj mjeri reguliraju javnu nabavu. Zakonima se od tijela za nabavu obično zahtijeva da objavi javne (konkurentne) ponude ako vrijednost nabave premašuje određeni prag.

 

Standardni način dodjele ugovora za robu poduzećima je konkurentno nadmetanje, što omogućuje podnošenje ponuda za najveći broj poduzeća. U okviru konkurentnog nadmetanja postoje različite vrste postupaka javne nabave.

Saznajte više o:

Provjera Access2Procurement (Provjera Access2Procurement)

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice