Internetski alati i usluge za manja poduzeća

Internetski alati i usluge za manja poduzeća

Usluge za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)

Poziv na podnošenje prijedloga za natjecanje malih poduzeća

  • Poziv na podnošenje prijedloga za natjecanje malih i srednjih poduzeća zajednički su organizirali skupina MSME, Međunarodna gospodarska komora (ICC) i Međunarodni trgovinski centar (ITC). Natječaj za male poduzetnike pruža priliku organizacijama za potporu poduzećima da predlože inovativne i praktične načine pomoći malim poduzećima da preuzmu aktivniju ulogu u svjetskoj trgovini.

  • Budući da je borba protiv klimatskih promjena sve hitnija, ovogodišnjim se godišnjim tržišnim natjecanjem nastoji pružiti potpora malim poduzećima u smanjenju njihova ugljičnog otiska i ostvarivanju koristi od inovacija u području održivosti kako bi mogla imati ključnu ulogu u postizanju UN-ovih ciljeva održivosti i pomoći u prelasku na niskougljično gospodarstvo.

  • Rok za podnošenje prijava je 15. kolovoza 2022. u 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu. Više informacija dostupno je na ovoj poveznici

Informacije o sajmovima

Mala i srednja velika poglavlja u trgovinskim sporazumima

Svi novi trgovinski sporazumi sadržavat će poglavlje o MSP-ovima ako se partnerska zemlja s time složi. Time bi se omogućila bolja razmjena informacija o pitanjima pristupa tržištu, kao i uspješna suradnja između Komisije i partnerske zemlje pri rješavanju pitanja povezanih s MSP-ovima u trgovinskom sporazumu.

Osim toga, 26. rujna 2018. Zajednički odbor Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA) postigao je dogovor u posebnoj Preporuci o MSP-ovima da svaka stranka pruža informacije na internetu MSP-ovima druge stranke o CETA-i i pristupu tržištu te da kontaktna točka za MSP-ove sa svake strane surađuje na rješavanju posebnih pitanja MSP-ova.

Obratite nam se

Posebne upite koji se odnose na MSP-ove, pristup tržištu i informacije dostupne su na ovom web-mjestu putem obrasca za kontakt.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice