Internetski alati i usluge za manja poduzeća

Internetski alati i usluge za manja poduzeća

Usluge za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)

Informacije o sajmovima

Mala i srednja velika poglavlja u trgovinskim sporazumima

Svi novi trgovinski sporazumi sadržavat će poglavlje o MSP-ovima ako se partnerska zemlja s time složi. Time bi se omogućila bolja razmjena informacija o pitanjima pristupa tržištu, kao i uspješna suradnja između Komisije i partnerske zemlje pri rješavanju pitanja povezanih s MSP-ovima u trgovinskom sporazumu.

Osim toga, 26. rujna 2018. Zajednički odbor Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA) postigao je dogovor u posebnoj Preporuci o MSP-ovima da svaka stranka pruža informacije na internetu MSP-ovima druge stranke o CETA-i i pristupu tržištu te da kontaktna točka za MSP-ove sa svake strane surađuje na rješavanju posebnih pitanja MSP-ova.

Službe za pomoć u području regionalne trgovine

Regionalne službe za pomoć osmišljene su i provedene kako bi se MSP-ovima u određenoj regiji pružile prilagođene informacije o trgovini kako bi se zadovoljile njihove potrebe za trgovinom unutar regije i EU-a. Regionalne službe za pomoć korisnicima nastoje pružiti potporu informacijama kao što su informacije o izvoznom tržištu, pomoć u pristupu tržištu, savjeti o regulatornim pitanjima, smjernice o posebnostima trgovine za pojedine regije kako bi se poduzećima bolje pomoglo u internacionalizaciji i nastojanjima u različitim regijama diljem svijeta.

Služba za pomoć u trgovini Istočnog partnerstva

Pristupite Službi za pomoć u trgovini Istočnog partnerstva kako biste utvrdili mogućnosti trgovine, pronašli informacije o uvjetima pristupa tržištu i kontakti potencijalnih partnera u pet zemalja Istočnog partnerstva (Armeniji, Azerbajdžanu, Gruziji, Republici Moldovi i Ukrajini). Trgovci mogu iskoristiti platformu kako bi povećali izvoz i proširili se na dodatna tržišta.

Služba za pomoć u trgovini Istočnog partnerstva projekt je koji financira EU u okviru inicijative EU4Business, a koji je osmislio i proveo Međunarodni trgovinski centar za jačanje trgovinske konkurentnosti mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) zemalja Istočnog partnerstva u regiji i Europske unije.

Služba za pomoć u trgovini Euromeda

Pristupite Službi za pomoć u području trgovine Euromeda kako biste utvrdili mogućnosti trgovine, pronašli informacije o pristupu tržištu i kontakti potencijalnih partnera u 10 zemalja Euromeda (Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Tunis i Türkiye). Trgovci ga mogu upotrijebiti za rast izvoza i širenje na dodatna tržišta. Pruža i statističke podatke o trgovini uslugama i tokovima izravnih stranih ulaganja.

Euromed Trade Helpdesk je inicijativa koju financira EU, a koju je osmislio i proveo Međunarodni trgovinski centar za jačanje trgovinske konkurentnosti mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća zemalja Euromeda u regiji i u Europskoj uniji.

Obratite nam se

Posebne upite koji se odnose na MSP-ove, pristup tržištu i informacije dostupne su na ovom web-mjestu putem obrasca za kontakt.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice