Roba proizvedena s pravilima o konzervaciji

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj zemlji EU-a. Sve pojedinosti potražite u Mojem trgovinskom asistentu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Ograničenja uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj (ODS) i fluoriranih stakleničkih plinova

Proizvodi koji oštećuju ozonski sloj

Radi zaštite okoliša zabranjen je uvoz u Europsku uniju proizvoda i opreme koji sadržavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj (ODS). Ta se zabrana primjenjuje na uvoz iz bilo koje zemlje, bez obzira na to je li stranka Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj iz 1987. ili ne.

Tvari koje oštećuju ozonski omotač

Radi zaštite okoliša, uvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj (ODS) dopušten je za ulazak u Europsku uniju (EU) samo ako ispunjavaju određene uvjete.

Zabrana proizvoda koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove

Zabranjeno je stavljanje na tržište određenih proizvoda i opreme koji sadrže fluorirane stakleničke plinove kako bi se smanjile emisije fluoriranih stakleničkih plinova obuhvaćenih Kyotskim protokolom.

Zahtjevi za stavljanje na tržište boja i lakova

Boje i lakovi moraju ispunjavati zahtjeve za stavljanje na tržište osmišljene kako bi se spriječili negativni učinci emisija hlapivih organskih spojeva na okoliš.

Stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove

Stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove podliježe odredbama koje se, među ostalim, odnose na zabrane tržišta, zahtjeve za označivanje, izvješćivanje o informacijama i obveze registracije.

 

Zaštita ugroženih vrsta (Fauna i Flora)

CITES – zaštita ugroženih vrsta

Uvoz vrsta obuhvaćenih Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) podliježe sustavu dvostruke provjere, uključujući kontrole izvoza i uvoza u zemlji podrijetla i na određenim ulaznim mjestima EU-a.

Statističko praćenje trgovine velikookom tunom i iglunom

Uvoz tune i igluna dopušten je samo ako je predmetni teret popraćen statističkim uvoznim dokumentom. Cilj je mjere očuvati zahvaćene vrste.

Program dokumentiranja ulova plavoperajne tune

Uvoz plavoperajne tune podliježe programu dokumentiranja ulova čija je svrha utvrditi podrijetlo sve plavoperajne tune kako bi se regulirali stokovi te vrste, poboljšala kvaliteta i pouzdanost statističkih podataka te spriječio, suzbio i zaustavio nezakoniti ribolov.

Program dokumentiranja ulova ribe Dissostichus spp.

Uvoz ribe Dissostichus spp (poznate kao zubuša) mora biti popraćen dokumentom o ulovu kako bi se provele mjere praćenja CCAMLR-a (Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa)

Zahtjevi za uvoz proizvoda od tuljana

Zabranjen je uvoz u komercijalne svrhe krzna mladunčeta bijelog kaputa i mladunčadi tuljana s kapuljačom i od njih izrađenih proizvoda. Uvoz određenih posebnih proizvoda te vrste može se dopustiti ako su u skladu s određenim zahtjevima.

Kontrola nezakonitog ribolova

Uvoz određenih proizvoda ribarstva kontrolira se radi sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanja od njega i njegova zaustavljanja (NNN)

Nadzor nad nezakonitom drvnom sirovinom i proizvodima od drvne sirovine

Zabranjen je uvoz nezakonito posječenog drva i od njega dobivenih proizvoda.

FLEGT sustav za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine

Uvoz proizvoda od drvne sirovine izvezenih iz zemalja koje provode taj dobrovoljni sustav zabranjen je osim ako je pošiljka obuhvaćena dozvolom FLEGT.

 

Kontrola proizvodnih i postproizvodnih procesa u kojima se upotrebljavaju opasne tvari

Zahtjevi za stavljanje na tržište baterija i akumulatora

S obzirom na količinu opasnih tvari koje sadrže i kako bi se zaštitio okoliš, zabranjeno je stavljanje na tržište određenih baterija i akumulatora.

Zahtjevi za stavljanje na tržište električne i elektroničke opreme

Upotreba određenih opasnih tvari ograničena je u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) koja se stavlja na tržište EU-a. Proizvođači i uvoznici tih proizvoda odgovorni su za gospodarenje otpadom, posebno za promicanje ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe takvog otpada.

Radioaktivni proizvodi

Uvoz radioaktivnih proizvoda strogo je ograničen kako bi se očuvali okoliš i javno zdravlje od radioaktivnih rizika.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice