Sve osim oružja (EBA)

Saznajte kako iskoristiti program EU-a „Sve osim oružja” (EBA).

Kratki prikaz

Programom EBA ukidaju se carine i kvote za sav uvoz robe (osim oružja i streljiva) koja u EU dolazi iz najmanje razvijenih zemalja.

Od siječnja 2019. zemlje EBA-e su:

 • Afganistan
 • Angola
 • Bangladeš
 • Benin
 • Butan
 • Burkina Faso
 • Burma/Mjanmar
 • Burundi
 • Kambodža
 • Srednjoafrička Republika
 • Čad
 • Komorski otoci
 • Kongo, Demokratska Republika
 • Džibuti
 • Istočni Timor
 • Ekvatorska Gvineja
 • Eritreja
 • Etiopija
 • Gambija
 • Gvineja
 • Gvineja Bisau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesoto
 • Liberija
 • Madagaskar
 • Malavi
 • Mali
 • Mauritanija
 • Nepal
 • Niger
 • Ruanda
 • Sveti Toma i Prinsipe
 • Senegal
 • Sijera Leone
 • Salomonovi Otoci
 • Somalija
 • Južni Sudan
 • Sudan
 • Tanzanija
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambija

Tarife

Programom EBA ukidaju se carine i kvote za sav uvoz robe (osim oružja i streljiva) koja u EU dolazi iz najmanje razvijenih zemalja.

 • potražite sve informacije o tarifama za svoj proizvod
 • u slučaju dvojbe obratite se svojim nacionalnim carinskim tijelima

Pravilima o podrijetlu;

Pravila o podrijetlu jednaka su onima koja se primjenjuju na standardni OSP.

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Provjerite „Alat zasamoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Moj trgovinski pomoćnik kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Dopušteno odstupanje

Izražava se dopušteno odstupanje

 • u cijeni konačnih proizvoda za proizvode ribarstva i industrijske proizvode
 • masa konačnih proizvoda za poljoprivredne proizvode

Dopuštena odstupanja obuhvaćena OSP-om blaža su od uobičajenih dopuštenih odstupanja. Ona iznose 15 % cijene konačnog proizvoda franko tvornica umjesto 10 %.

Posebna odstupanja primjenjuju se i na tekstil i odjeću te su opisana u uvodnim napomenama Priloga 22 – 03.

Vidjeti i opće pravilo o toleranciji ili De Minimisu.

Kumulacija

Sljedeće vrste kumulacije djeluju u trgovini u okviru EBA-e EU-a

 • bilateralni sporazumi
 • regionalna
 • produljeno
 • kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Türkiyeom
Dvostrana kumulacija

Materijali podrijetlom iz EU-a mogu se integrirati u proizvode proizvedene u zemlji EBA-e i tada se smatrati da potječu iz te zemlje EBA-e, pod uvjetom da prerada koja se obavlja u zemlji EBA-e premašuje minimalne razine.

Regionalna kumulacija
 • Skupina I.
  • Brunej-Darussalam
  • Kambodža*
  • Indonezija
  • Laos*
  • Malezija
  • Filipini
  • Vijetnam
 • Skupina II.
  • Bolivija
  • Kolumbija
  • Kostarika
  • EL Salvador
  • Gvatemala
  • Honduras
  • Nikaragva
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Skupina III.
  • Bangladeš*
  • Butana*
  • Indija
  • Nepal*
  • Pakistan
  • Šri Lanka
 • Skupina IV.
  • Argentina
  • Brazil
  • Paragvaj
  • Urugvaj

*Zemlje koje su trenutačno korisnice EBA-e

 • dopuštena je upotreba sastojaka među zemljama iz iste skupine (npr. Bangladeš može upotrebljavati sastojke iz Butana jer su oboje u skupini III.), iako je potrebno zapamtiti neka važna pravila:
 • regionalna kumulacija između zemalja unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su zemlje uključene u kumulaciju, u trenutku izvoza proizvoda u Europsku uniju, zemlje korisnice, a ne samo zemlje koje ispunjavaju uvjete.
 • ako se roba podrijetlom iz jedne zemlje korisnice dalje prerađuje u drugoj državi članici te skupine, tada se roba može smatrati robom podrijetlom iz potonje zemlje (pod uvjetom da prerada nadilazi minimalne postupke).
 • kako bi se utvrdilo podrijetlo inputa (kada se ulazni materijal iz jedne članice skupine šalje drugoj članici skupine), ispravno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravan izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
 • kumulacija je moguća i između pojedinačnih zemalja korisnica iz skupine I. i skupine III. To je moguće samo na zahtjev i pod određenim uvjetima.

Imajte na umu da su neki proizvodi isključeni iz kumulacije ako postoje razlike između statusa zemalja OSP-a iste skupine (OSP/OSP+/EBA). Popis predmetnih proizvoda nalazi se u Prilogu 13.b.

Proširena kumulacija 

Zemlje EBA-e mogu, pod određenim uvjetima, od EU-a zatražiti odobrenje za kumuliranje sa zemljama s kojima je EU sklopio trgovinski sporazum.

 • ta je mogućnost otvorena samo za industrijske proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode.
 • kada se ulazni materijal iz treće zemlje s kojom EU ima sporazum o slobodnoj trgovini šalje u zemlju OSP-a, točno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravan izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
Kumulacija s robom podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Türkiyea

Zemlje korisnice mogu zbrajati podrijetlo s robom iz poglavlja od 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Türkiyea.

 • smatra se da su materijali podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Türkiyea podvrgnuti više od minimalne operacije u zemlji korisnici, da su podrijetlom iz te zemlje korisnice i mogu se izvoziti u EU, Norvešku, Švicarsku ili Türkiye.
 • prethodno navedeno pravilo ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode ili proizvode obuhvaćene odstupanjem.
 • da bi se ta vrsta kumulacije primjenjivala, EU, Norveška, Švicarska i Türkiye trebaju odobriti isti povlašteni tretman proizvodima podrijetlom iz zemalja EBA-e.

Nemanipulacija

Odredba o izravnom prijevozu u pravilima o podrijetlu OSP-a zamijenjena je klauzulom o nemanipulaciji (članak 74. Uredbe Komisije br. 1063/2010).

 • glavna je razlika u odnosu na odredbu o izravnom prijevozu ta da se od uvoznika u EU-u neće zahtijevati da dokažu svoju usklađenost s uvjetima.
 • međutim, carinska uprava države članice EU-a može zatražiti takav dokaz ako ima razloga vjerovati da uvjeti nisu ispunjeni

Povrat carine

Odobrava se povrat carine.

Uvjeti za plovila

Kako bi se smatralo da je ribarsko plovilo podrijetlom iz zemlje korisnice, što bi značilo da potječe i riba ulovljena tim plovilom izvan teritorijalnih voda, primjenjivi kriteriji odnose se na zemlju registracije i zastavu plovila, ali i na njegovo vlasništvo. Napominjemo da u skladu s pravilima o podrijetlu OSP-a ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Minimalni postupci

Postoje dva skupa takozvanih „minimalnih” postupaka koji nikad nisu dovoljni za dodjelu statusa proizvoda s podrijetlom:

 • one navedene u članku 76.
 • i one koje se primjenjuju samo na tekstilne proizvode i samo radi regionalne kumulacije, uključene u Prilog 16.

Pravila za pojedine proizvode

Popis prerade koju bi trebalo obaviti na materijalima kako bi se stekao status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Prilogu 13.a istoj Uredbi. Popis sadržava dva stupca:

 • jedna koja se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a
 • jedna koja se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a

Stjecanje certifikata

Neke zemlje u razvoju izvoze vrlo konkurentne proizvode kojima nisu potrebne povlastice za uspješan pristup svjetskim tržištima. U tom se slučaju OSP povlači iz tih proizvodnih sektora mehanizmom stupnjevanja:

 • kada prosječna vrijednost uvoza iz zemlje korisnice OSP-a (podijeljena ukupnom vrijednošću cjelokupnog uvoza u okviru OSP-a za taj odjeljak) tijekom tri godine premašuje opći prag od 57 %
 • za biljne proizvode, životinjska ili biljna ulja, masti i voskove te mineralne proizvode stupnjevanje se primjenjuje kada navedeni postotni udio premašuje 17,5 %
 • stupnjevanje tekstila primjenjuje se kada postotak navedenog udjela prelazi 47,2 %

EU svake tri godine preispituje popis stupnjevanih proizvoda putem provedbene uredbe i na temelju objektivnih kriterija.

Ovdje možete pronaći trenutačni popis stupnjevanih proizvoda.

Odstupanja

Pod određenim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo odstupanje odobreno je Kabo Verdeu. Vidjeti Odstupanje Kabo Verdea i primjenjiva pravila o podrijetlu.

Provjerite i obavijest koju je EU izdao uvoznicima i u kojoj se gospodarske subjekte obavješćuje o određenim elementima koji se odnose na Bangladeš.

Pravila o podrijetlu za određene proizvode

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • koristite se mojim pomoćnikom za trgovinu kako biste
  • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba uvezena u Europsku uniju mora ispunjavati
  • potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Kako biste vidjeli zahtjeve za vaš proizvod, najprije navedite njegov carinski broj. Možete ga pretraživati s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • koristite se mojim pomoćnikom za trgovinu kako biste
  • saznajte više o zdravstvenim i sigurnosnim standardima te standardima zdravlja i higijene životinja i biljaka (sanitarne i fitosanitarne – sanitarne i fitosanitarne norme) koje roba uvezena u Europsku uniju mora zadovoljiti
  • pretraživanje zdravstvenih, sigurnosnih i sanitarnih i fitosanitarnih pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Kako biste vidjeli zahtjeve za vaš proizvod, prvo navedite njegov carinski broj. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica EBA-e EU-a mora se priložiti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti jedno od sljedećeg:

Potvrda bi trebala biti dostupna izvozniku čim je izvoz obavljen (ili je osiguran). Iznimno, pod određenim uvjetima, potvrda se može izdati nakon izvoza.

 • Potvrda o podrijetlu obrazac A koju izdaju nadležna tijela u zemlji korisnici.

  Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

 • Izjava na računu koju je sastavio izvoznik * – za pošiljke od 6 000 EUR ili manje. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci nakon izdavanja.

*Za davanje izjave na računu morate upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (na engleskom ili francuskom jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi: „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla u skladu s pravilima o podrijetlu iz Općeg sustava povlastica Europske zajednice”. Izjavu na računu morate vlastoručnopotpisati.

Ostali dokumenti

Pronađite druge dokumente i postupke carinjenja.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • posebne informacije o propisima EU-a o
  • Prava intelektualnog vlasništva (eng. Intellectual Property Rights)
  • Oznake zemljopisnog podrijetla

  u pogledu najmanje razvijenih zemalja i zemalja u razvoju

 • opće informacije o pravima intelektualnog vlasništva i oznakama zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, trgovina i održivi razvoj)

EU dodjeljuje status EBA-e zemljama koje je Odbor Ujedinjenih naroda za razvojnu politiku uvrstio na popis najmanje razvijenih zemalja.

 • države ne moraju podnijeti zahtjev kako bi imale koristi od EBA-e, EU ih dodaje ili uklanja na temelju svojeg statusa najmanje razvijenih zemalja
 • EU može povući povlastice EBA-e u određenim iznimnim okolnostima, kao što je ozbiljno i sustavno kršenje načela utvrđenih u međunarodnim konvencijama o temeljnim ljudskim pravima i pravima radnika.
 • za razliku od standardnog OSP-a, zemlje ne gube status EBA-e potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini s EU-om.
 • za razliku od standardnog OSP-a, EBA nema „mehanizam stupnjevanja” za proizvode
 • EBA nema datum isteka

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice