Sve osim oružja (EBA)

Saznajte kako imati koristi od programa EU-a „Sve osim oružja” (EBA).

Kratki pregled

Programom EBA ukidaju se carine i kvote za sav uvoz robe (osim oružja i streljiva) koja ulazi u EU iz najmanje razvijenih zemalja.

Od siječnja 2019. zemlje EBA-e:

Afganistan

Albanija

Bangladeš

Belize

Butan

Burundi

Burma/Mjanmar

Butan

Kambodža

Srednjoafrička Republika

Čad

Komori

Kongo, Demokratska Republika

Džibuti

Istočni Timor

Ekvatorska Gvineja

Eritreja

Etiopija

Gambija

Gvineja

Gvineje Bisau

Kamerun

Komori

Laos

Lesoto

Liberija

Madagaskar

Malavi

Maliju

Mauritanija

Mongolija

Nigeru

Ruanda

Sveti Toma i kamp; Principe

Solomonski Otoci

Sijera Leone

Solomonski otoci

Somalija

Južni Sudan

Sudan.

Tanzanija

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Zambija

 

Tarife

Programom EBA-e ukidaju se carine i kvote za sav uvoz robe (osim oružja i streljiva) koja ulazi u EU iz najmanje razvijenih zemalja.

 • pretraživanje svih informacija o tarifama za svoj proizvod
 • u slučaju dvojbe obratite se svojim nacionalnim carinskim tijelima

Pravila o podrijetlu

Prije izvoza/uvoza provjerite jeste li

Odstupanja

Izražava se dopušteno odstupanje

 • u cijeni konačnih proizvoda za ribarske i industrijske proizvode
 • u težini konačnih proizvoda za poljoprivredne proizvode

Odstupanja uključena u OSP blaža su od regularnih odstupanja. One iznose 15 % cijene konačnog proizvoda franko tvornica umjesto 10 %.

Posebna odstupanja primjenjuju se i na tekstil i odjeću te su opisana u uvodnim napomenama Priloga 22 – 03.

Vidjeti i opće pravilo o toleranciji ili de Minimisu

Zbrajanje

Sljedeće vrste kumulacije djeluju u trgovini u okviru EBA-e EU-a

 • bilateralni
 • regionalna
 • napredna
 • kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom
Bilateralna kumulacija

Materijali podrijetlom iz EU-a mogu se integrirati u proizvode proizvedene u zemlji EBA-e i potom se smatrati materijalima podrijetlom iz te zemlje EBA-e, pod uvjetom da prerada obavljena u zemlji EBA-e prelazi minimalne razine.

Regionalna kumulacija

Skupina I.

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolivija

Bangladeš*

Benin

Kambodža*

Kolumbija

Butan*

Brazilom

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos*

EL Salvador

Nepal*

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Ruanda

 

Mjanmar*

Kanada

Šri Lanka

 

Filipini

Nikaragva

 

 

Vijetnam

Panamu

 

 

 

Peru

 

 

 

Venecuela

 

 

*Zemlje koje su trenutačno korisnici EBA-e

 • dopuštena je upotreba komponenti među zemljama iz iste skupine (npr. Bangladeš može upotrebljavati sastojke iz Butana jer se obje nalaze u skupini III.), iako je potrebno prisjetiti se nekih važnih pravila:
 • regionalna kumulacija između zemalja unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su zemlje uključene u kumulaciju u trenutku izvoza proizvoda u Europsku uniju zemlje korisnice, a ne samo zemlje koje ispunjavaju uvjete
 • ako se roba podrijetlom iz jedne zemlje korisnice dalje prerađuje u drugoj državi članici te skupine, tada se može smatrati da je roba podrijetlom iz te druge zemlje (sve dok prerada nadilazi minimalne postupke)
 • kako bi se utvrdilo podrijetlo inputa (kada se unos jednog člana skupine šalje drugom članu skupine), ispravno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravan izvoz iz zemlje dobavljača u EU
 • kumulacija je moguća i među pojedinim zemljama korisnicama skupine I. i Skupine III. To je moguće samo na zahtjev i pod određenim uvjetima.

Treba napomenuti da su neki proizvodi isključeni iz kumulacije kada postoje razlike u statusu zemalja OSP-a iste skupine (OSP/OSP+/EBA). Popis predmetnih proizvoda nalazi se u Prilogu 13.b.

Proširena kumulacija

Države članice EBA-e mogu pod određenim uvjetima od EU-a zatražiti odobrenje za zbrajanje sa zemljama s kojima EU ima trgovinski sporazum.

 • Ta je mogućnost otvorena samo za industrijske proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode.
 • kada se ulazni podatak iz treće zemlje s kojom EU ima sporazum o slobodnoj trgovini šalje u zemlju OSP-a, ispravno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravan izvoz iz zemlje dobavljača u EU
Kumulacija s robom podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske

Zemlje korisnice mogu kumulirati podrijetlo s robom iz poglavlja 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske.

 • za materijale podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske koji su podvrgnuti više od minimalne operacije u zemlji korisnici smatra se da su podrijetlom iz te zemlje korisnice i mogu se izvoziti u EU, Norvešku, Švicarsku ili Tursku.
 • prethodno navedeno pravilo ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode ili proizvode obuhvaćene odstupanjem.
 • kako bi se ova vrsta kumulacije primjenjivala, EU, Norveška, Švicarska i Turska moraju odobriti isti povlašteni tretman za proizvode podrijetlom iz zemalja EBA-e.

Nemanipulacija

Odredba o izravnom prijevozu u pravilima o podrijetlu OSP-a zamijenjena je klauzulom o nemanipulaciji (članak 74. Uredbe Komisije br. 1063/2010).

 • glavna razlika u odnosu na odredbu o izravnom prijevozu jest ta da uvoznici u EU-u neće morati dokazati svoju usklađenost s uvjetima.
 • međutim, carinska uprava države članice EU-a mogla bi zatražiti takav dokaz ako ima razloga vjerovati da uvjeti nisu ispunjeni.

Povrat carina

Odobrava se povrat carine.

Uvjeti za plovila

Kako bi se smatralo da ribarsko plovilo potječe iz zemlje korisnice, što bi značilo da je i riba ulovljena tim plovilom podrijetlom izvan teritorijalnih voda, primjenjivi kriteriji odnose se na zemlju registracije i zastavu plovila, ali i na njegovo vlasništvo. Imajte na umu da prema pravilima o podrijetlu OSP-a ne postoje posebni zahtjevi u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Minimalni postupci

Postoje dva skupa takozvanih „minimalnih” postupaka koji nikad nisu dovoljni da daju status proizvoda s podrijetlom:

 • one navedene u članku 76.
 • i oni, koji se primjenjuju samo na tekstilne proizvode i samo radi regionalne kumulacije, uključeni u Prilog 16.

Pravila za pojedine proizvode

Popis prerade koju je potrebno obaviti na materijalima za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom uključen je u Prilog 13.a istoj Uredbi. Popis uključuje dva stupca:

 • jedno primjenjivo na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a
 • jedna primjenjiva na sve ostale zemlje korisnice OSP-a

Stjecanje certifikata

Neke zemlje u razvoju izvoze visoko konkurentne proizvode, kojima nisu potrebne preferencije za uspješan pristup svjetskim tržištima. U tom se slučaju OSP povlači iz tih proizvodnih sektora mehanizmom stupnjevanja:

 • kada prosječna vrijednost uvoza iz zemlje korisnice OSP-a (podijeljena s ukupnom vrijednošću ukupnog uvoza u okviru OSP-a za taj odjeljak) tijekom tri godine prelazi opći prag od 57 %
 • za biljne proizvode, životinjska ili biljna ulja, masti i voskovi te mineralne proizvode, primjenjuje se stupnjevanje ako navedeni postotak premašuje 17,5 %
 • za tekstil se stupnjevanje primjenjuje kada postotak na koji se odnosi premašuje 47,2 %

EU svake tri godine preispituje popis stupnjevanih proizvoda putem provedbene uredbe i na temelju objektivnih kriterija.

Ovdje možete pronaći trenutačni popis proizvoda s progresijom.

Odstupanja

Pod određenim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu. Vidjeti Odstupanje iz Kabo Verdea i primjenjiva pravila o podrijetlu.

Provjerite i obavijest za uvoznike koju je izdao EU i kojom se gospodarski subjekti obavješćuju o određenim elementima koji se odnose na Bangladeš.

Pravila o podrijetlu za određene proizvode

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Koristite se mojim asistentom za trgovinu kako biste
  • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba uvezena u Europsku uniju mora ispuniti
  • pretraživanje posebnih pravila i propisa koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Kako biste vidjeli zahtjeve za vaš proizvod, prvo navedite njegovu carinsku oznaku. Možete ga pretraživati s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • Koristite se mojim asistentom za trgovinu kako biste
  • saznajte više o standardima zdravlja, sigurnosti te zdravlja i higijene životinja i biljaka (sanitarne i fitosanitarne – SPS) koje roba uvezena u Europsku uniju mora ispunjavati
  • potražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Kako biste vidjeli zahtjeve za vaš proizvod, prvo navedite njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica EBA-e EU-a mora se priložiti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti jedan od sljedećih:

Potvrda bi trebala biti stavljena na raspolaganje izvozniku čim se izvoz obavi (ili je osiguran). Iznimno, pod određenim uvjetima, potvrda se može izdati nakon izvoza.

 • Potvrda o podrijetlu Form A — koju izdaju nadležna tijela u zemlji korisnici.

  Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

 • Izjava na računu koju sastavlja izvoznik * – za pošiljke od 6000 EUR ili manje. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci nakon izdavanja.

* Kako biste dali izjavu na računu, na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi morate upisati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (na engleskom ili francuskom jeziku): „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Community”. Izjavu na računu morate vlastoručnopotpisati.

Drugi dokumenti

Pronađite druge dokumente i postupke carinjenja.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Posebne informacije o zakonodavstvu EU-a o
  • Prava intelektualnog vlasništva
  • Oznake zemljopisnog podrijetla

  u pogledu najnerazvijenijih zemalja i zemalja u razvoju

 • Opće informacije o pravima intelektualnog vlasništva i oznakama zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, trgovina i održivi razvoj)

EU dodjeljuje status EBA-e zemljama koje je Odbor Ujedinjenih naroda za razvojnu politiku uvrstio na popis najmanje razvijenih zemalja.

 • zemlje ne moraju podnijeti zahtjev kako bi ostvarile korist od EBA-e, EU ih dodaje ili uklanja na temelju statusa najmanje razvijenih zemalja
 • EU može povući povlastice EBA-e u određenim iznimnim okolnostima, kao što je ozbiljno i sustavno kršenje načela utvrđenih u međunarodnim konvencijama o temeljnim ljudskim pravima i radničkim pravima
 • za razliku od standardnog OSP-a, zemlje ne gube status EBA-e potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini s EU-om.
 • za razliku od standardnog OSP-a, EBA nema „mehanizam stupnjevanja” za proizvode
 • EBA nema datum isteka valjanosti

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice