Ulaganje u EU

Poduzeća i pojedinci ulažu u inozemstvu kako bi svoju proizvodnju locirali na troškovno učinkovitim i visokokvalificiranim lokacijama, kako bi nabavljali komponente i sirovine te kako bi se približili svojim kupcima. Za državu u kojoj se ulaže ulazna ulaganja imaju važnu ulogu i doprinose tehnološkom razvoju, otvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu.

Zakonodavstvom EU-a i jedinstvenim tržištem podupiru se ulaganja jer se njima jamči sloboda osnivanja poduzeća, ulaganja u poduzeća i prekograničnog kretanja kapitala. Njima se osigurava i jednako i nediskriminirajuće postupanje prema ulagačima u svim državama članicama.

EU ima jedan od najotvorenijih i najtransparentnijih režima za ulazna izravna strana ulaganja na svijetu, zbog čega je jedno od glavnih odredišta izravnih stranih ulaganja na svijetu. Stoga vrijednost izravnih stranih ulaganja ulagača iz trećih zemalja u EU iznosi oko 6,295 milijardi EUR. Ulaganje u EU znači pristup visoko integriranom jedinstvenom tržištu koje se sastoji od 500 milijuna potrošača i prilika za ulaganja.

Poduzeća i pojedinci ulažu u inozemstvu kako bi svoju proizvodnju locirali na troškovno učinkovitim i visokokvalificiranim lokacijama, kako bi nabavljali komponente i sirovine te kako bi se približili svojim kupcima. Za državu u kojoj se ulaže ulazna ulaganja imaju važnu ulogu i doprinose tehnološkom razvoju, otvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu.

EU ima jedan od najotvorenijih i najtransparentnijih režima za ulazna izravna strana ulaganja na svijetu, zbog čega je jedno od glavnih odredišta izravnih stranih ulaganja na svijetu. Stoga vrijednost izravnih stranih ulaganja ulagača iz trećih zemalja u EU iznosi oko 6,295 milijardi EUR.

Ulaganje u EU znači pristup visoko integriranom jedinstvenom tržištu koje se sastoji od 500 milijuna potrošača i prilika za ulaganja. Zakonodavstvom EU-a i jedinstvenim tržištem podupiru se ulaganja jer se njima jamči sloboda osnivanja poduzeća, ulaganja u poduzeća i prekograničnog kretanja kapitala. Njima se osigurava i jednako i nediskriminirajuće postupanje prema ulagačima u svim državama članicama.

Ulaganje u državu članicu EU-a

Ako želite ulagati u EU-u, u nastavku su navedene relevantne poveznice na internetske stranice agencija za promicanje ulaganja u državama članicama EU-a koje sadržavaju informacije o mogućnostima ulaganja, koracima koje treba poduzeti i primjenjivim pravilima.

Potpora ulagačima u EU-u

Postoji niz platformi koje pružaju smjernice i pomoć poduzećima i ulagačima koji su osnovani ili se žele nastaniti na jedinstvenom tržištu EU-a, uključujući zaštitu njihovih prava.

Poduzeća i ulagači mogu se savjetovati

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice