Ulaganje u EU

Poduzeća i pojedinci ulažu u inozemstvo kako bi smjestili svoju proizvodnju na troškovno učinkovitim i visokokvalificiranim lokacijama, nabavili komponente i sirovine te približili se svojim kupcima. Za zemlju ulaganja unutarnja ulaganja imaju važnu ulogu i doprinose tehnološkom razvoju, otvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu.

Zakonodavstvom EU-a i jedinstvenim tržištem podupiru se ulaganja jer se njima jamči sloboda osnivanja poduzeća, ulaganja u poduzeća i prekograničnog kretanja kapitala. Njima se također osigurava jednako i nediskriminirajuće postupanje prema ulagačima u svim državama članicama.

EU ima jedan od najotvorenijih i najtransparentnijih režima na svijetu prema ulaznim izravnim stranim ulaganjima, što ga čini jednim od glavnih odredišta izravnih stranih ulaganja u svijetu. Stoga izravna strana ulaganja koja ulagači iz trećih zemalja drže u EU-u iznose oko 6,295 milijardi EUR. Ulaganje u EU znači pristup visoko integriranom jedinstvenom tržištu koje se sastoji od 500 milijuna potrošača i mogućnosti ulaganja.

Poduzeća i pojedinci ulažu u inozemstvo kako bi smjestili svoju proizvodnju na troškovno učinkovitim i visokokvalificiranim lokacijama, nabavili komponente i sirovine te približili se svojim kupcima. Za zemlju ulaganja unutarnja ulaganja imaju važnu ulogu i doprinose tehnološkom razvoju, otvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu.

EU ima jedan od najotvorenijih i najtransparentnijih režima na svijetu prema ulaznim izravnim stranim ulaganjima, što ga čini jednim od glavnih odredišta izravnih stranih ulaganja u svijetu. Stoga izravna strana ulaganja koja ulagači iz trećih zemalja drže u EU-u iznose oko 6,295 milijardi EUR.

Ulaganje u EU znači pristup visoko integriranom jedinstvenom tržištu koje se sastoji od 500 milijuna potrošača i mogućnosti ulaganja. Zakonodavstvom EU-a i jedinstvenim tržištem podupiru se ulaganja jer se njima jamči sloboda osnivanja poduzeća, ulaganja u poduzeća i prekograničnog kretanja kapitala. Njima se također osigurava jednako i nediskriminirajuće postupanje prema ulagačima u svim državama članicama.

Ulaganje u državu članicu EU-a

Ako želite ulagati u EU-u, u nastavku se nalaze relevantne poveznice na internetske stranice agencija država članica EU-a za promicanje ulaganja koje sadržavaju informacije o mogućnostima ulaganja, koracima koje treba poduzeti i primjenjivim pravilima.

Potpora ulagačima u EU-u

Postoji niz platformi koje pružaju smjernice i pomoć poduzećima i ulagačima koji su osnovani ili žele uspostaviti poslovni nastan na jedinstvenom tržištu EU-a, uključujući zaštitu njihovih prava.

Poduzeća i ulagači mogu se savjetovati

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice