Инвестиране в ЕС

Предприятията и физическите лица инвестират в чужбина, за да локализират производството си в рентабилни и висококвалифицирани обекти, да се снабдяват с компоненти и суровини, както и да се доближат до своите клиенти. За страната на инвестициите входящите инвестиции играят важна роля и допринасят за технологичното развитие, създаването на работни места и икономическия растеж.

Законодателството на ЕС и единният пазар подкрепят инвестициите, тъй като те гарантират свободата на установяване на стопанска дейност, инвестиране в дружества и осъществяване на трансгранични движения на капитали. Те също така гарантират равно и недискриминационно третиране на инвеститорите във всички държави членки.

ЕС има един от най-отворените и прозрачни режими по отношение на входящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света, което го прави една от основните дестинации за ПЧИ в света. Следователно наличностите на ПЧИ, държани от инвеститори от трети държави в ЕС, възлизат на около 6,295 млрд. евро. Инвестирането в ЕС се изразява в достъп до силно интегриран единен пазар, състоящ се от 500 милиона потребители и инвестиционни възможности.

Предприятията и физическите лица инвестират в чужбина, за да локализират производството си в рентабилни и висококвалифицирани обекти, да се снабдяват с компоненти и суровини, както и да се доближат до своите клиенти. За страната на инвестициите входящите инвестиции играят важна роля и допринасят за технологичното развитие, създаването на работни места и икономическия растеж.

ЕС има един от най-отворените и прозрачни режими по отношение на входящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света, което го прави една от основните дестинации за ПЧИ в света. Следователно наличностите на ПЧИ, държани от инвеститори от трети държави в ЕС, възлизат на около 6,295 млрд. евро.

Инвестирането в ЕС се изразява в достъп до силно интегриран единен пазар, състоящ се от 500 милиона потребители и инвестиционни възможности. Законодателството на ЕС и единният пазар подкрепят инвестициите, тъй като те гарантират свободата на установяване на стопанска дейност, инвестиране в дружества и осъществяване на трансгранични движения на капитали. Те също така гарантират равно и недискриминационно третиране на инвеститорите във всички държави членки.

Инвестиране в държава – членка на ЕС

Ако желаете да инвестирате в ЕС, по-долу ще намерите съответните връзки към уебсайтовете на агенциите за насърчаване на инвестициите на държавите – членки на ЕС, които предоставят информация за възможностите за инвестиции, стъпките, които трябва да бъдат предприети, и приложимите правила.

Подкрепа за инвеститорите в ЕС

Съществуват редица платформи, които предоставят насоки и помощ на предприятия и инвеститори, които са се установили или желаят да се установят на единния пазар на ЕС, включително защитата на техните права.

Предприятията и инвеститорите могат да се консултират

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки