Инвестиране в ЕС

Предприятията и физическите лица инвестират в чужбина, за да разположат производството си в икономически ефективни и висококвалифицирани места, да се снабдяват с компоненти и суровини, както и да се доближават до своите клиенти. За страната на инвестициите входящите инвестиции играят важна роля и допринасят за технологичното развитие, създаването на работни места и икономическия растеж.

Законодателството на ЕС и единният пазар подкрепят инвестициите, тъй като те гарантират свободата на установяване на стопанска дейност, инвестиране в дружества и извършване на трансгранични движения на капитали. Те също така гарантират равно и недискриминационно третиране на инвеститорите във всички държави членки.

ЕС има един от най-отворените и прозрачни режими в света по отношение на входящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), което го прави една от основните дестинации за ПЧИ в света. Поради това размерът на ПЧИ, притежавани от инвеститори от трети държави в ЕС, възлиза на около 6.295 милиарда евро. Инвестирането в ЕС се изразява в достъп до силно интегриран единен пазар, състоящ се от 500 милиона потребители и възможности за инвестиции.

Предприятията и физическите лица инвестират в чужбина, за да разположат производството си в икономически ефективни и висококвалифицирани места, да се снабдяват с компоненти и суровини, както и да се доближават до своите клиенти. За страната на инвестициите входящите инвестиции играят важна роля и допринасят за технологичното развитие, създаването на работни места и икономическия растеж.

ЕС има един от най-отворените и прозрачни режими в света по отношение на входящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), което го прави една от основните дестинации за ПЧИ в света. Поради това размерът на ПЧИ, притежавани от инвеститори от трети държави в ЕС, възлиза на около 6.295 милиарда евро.

Инвестирането в ЕС се изразява в достъп до силно интегриран единен пазар, състоящ се от 500 милиона потребители и възможности за инвестиции. Законодателството на ЕС и единният пазар подкрепят инвестициите, тъй като те гарантират свободата на установяване на стопанска дейност, инвестиране в дружества и извършване на трансгранични движения на капитали. Те също така гарантират равно и недискриминационно третиране на инвеститорите във всички държави членки.

Инвестиране в държава — членка на ЕС

Ако желаете да инвестирате в ЕС, по-долу ще намерите съответните връзки към уебсайтовете на агенциите за насърчаване на инвестициите на държавите — членки на ЕС, които предоставят информация за възможностите за инвестиции, стъпките, които трябва да бъдат предприети, и приложимите правила.

Подкрепа за инвеститорите в ЕС

Съществуват редица платформи, които предоставят насоки и помощ на предприятията и инвеститорите, установени или желаещи да се установят на единния пазар на ЕС, включително защитата на техните права.

Предприятията и инвеститорите могат да се консултират

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки