Investera i EU

Företag och privatpersoner investerar utomlands för att förlägga sin produktion på kostnadseffektiva platser med hög kompetens, för att anskaffa komponenter och råvaror samt för att komma närmare sina kunder. För investeringslandet spelar utländska investeringar en viktig roll och bidrar till teknisk utveckling, jobbskapande och ekonomisk tillväxt.

EU:s lagstiftning och den inre marknaden stöder investeringar eftersom de garanterar friheten att starta företag, investera i företag och genomföra gränsöverskridande kapitalrörelser. De säkerställer också lika och icke-diskriminerande behandling av investerare i alla medlemsstater.

EUhar ett av världens mest öppna och transparenta system för inkommande utländska direktinvesteringar, vilket gör det till ett av de främsta målen för utländska direktinvesteringar i världen. Därför uppgår de utländska direktinvesteringar som innehas av investerare från tredjeländer i EU till omkring 6.295 miljarder euro. Investeringar i EU innebär tillgång till en starkt integrerad inre marknad med 500 miljoner konsumenter och investeringsmöjligheter.

Företag och privatpersoner investerar utomlands för att förlägga sin produktion på kostnadseffektiva platser med hög kompetens, för att anskaffa komponenter och råvaror samt för att komma närmare sina kunder. För investeringslandet spelar utländska investeringar en viktig roll och bidrar till teknisk utveckling, jobbskapande och ekonomisk tillväxt.

EU har ett av världens mest öppna och transparenta system för inkommande utländska direktinvesteringar, vilket gör det till ett av de främsta målen för utländska direktinvesteringar i världen. Därför uppgår de utländska direktinvesteringar som innehas av investerare från tredjeländer i EU till omkring 6.295 miljarder euro.

Investeringar i EU innebär tillgång till en starkt integrerad inre marknad med 500 miljoner konsumenter och investeringsmöjligheter. EU:s lagstiftning och den inre marknaden stöder investeringar eftersom de garanterar friheten att starta företag, investera i företag och genomföra gränsöverskridande kapitalrörelser. De säkerställer också lika och icke-diskriminerande behandling av investerare i alla medlemsstater.

Investera i ett EU-land

Om du vill investera i EU hittar du länkar till webbplatserna för EU-ländernas investeringsfrämjande organ med information om investeringsmöjligheter, vilka åtgärder som ska vidtas och vilka regler som gäller.

Stöd till investerare i EU

Det finns ett antal plattformar som ger vägledning och stöd till företag och investerare som är etablerade eller vill etablera sig på EU:s inre marknad, inbegripet skydd av deras rättigheter.

Företag och investerare kan konsultera

Dela sidan:

Genvägar