Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Investering i EU

Virksomheder og enkeltpersoner investerer i udlandet for at finde deres produktion på en omkostningseffektiv og højkvalificeret lokalitet, for at kunne købe komponenter og råmaterialer samt for at komme tættere på deres kunder. For så vidt angår investeringslandet spiller indgående investeringer en vigtig rolle og bidrager til teknologisk udvikling, jobskabelse og økonomisk vækst.

EU-lovgivningen og det indre marked støtter investeringer, da de garanterer friheden til at oprette og drive egen virksomhed, til at investere i virksomheder og til at befordre kapitalbevægelser på tværs af grænserne. De sikrer også lige og ikkediskriminerende behandling af investorer i alle medlemsstaterne

EU har en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for udenlandske direkte investeringer (FDI), hvilket gør den til en af de vigtigste udenlandske direkte investeringer i verden. Derfor beløber FDI-beholdninger hos investorer fra tredjelande i EU sig derfor til omkring 6.295 mia. EUR. Investering i EU giver adgang til et stærkt integreret indre marked, der består af 500 millioner forbrugere og investeringsmuligheder.

Virksomheder og enkeltpersoner investerer i udlandet for at finde deres produktion på en omkostningseffektiv og højkvalificeret lokalitet, for at kunne købe komponenter og råmaterialer samt for at komme tættere på deres kunder. For så vidt angår investeringslandet spiller indgående investeringer en vigtig rolle og bidrager til teknologisk udvikling, jobskabelse og økonomisk vækst.

EU har en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for udenlandske direkte investeringer (FDI), hvilket gør den til en af de vigtigste udenlandske direkte investeringer i verden. Derfor beløber FDI-beholdninger hos investorer fra tredjelande i EU sig derfor til omkring 6.295 mia. EUR.

Investering i EU giver adgang til et stærkt integreret indre marked, der består af 500 millioner forbrugere og investeringsmuligheder. EU-lovgivningen og det indre marked støtter investeringer, da de garanterer friheden til at oprette og drive egen virksomhed, til at investere i virksomheder og til at befordre kapitalbevægelser på tværs af grænserne. De sikrer også ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af investorer i alle medlemsstater.

Investering i en EU-medlemsstat

Hvis du ønsker at investere i EU, finder du nedenfor de relevante links til webstederne for EU-medlemsstaternes investeringsfremmeagenturer, der oplyser om investeringsmulighederne, de skridt, der skal tages, og de gældende regler.

Støtte til investorer i EU

Der er en række platforme, der yder vejledning og bistand til virksomheder og investorer, som er etableret eller ønsker at etablere sig i EU's indre marked, herunder beskyttelse af deres rettigheder.

Virksomheder og investorer kan rådføre sig med

Del denne side:

Genveje