Investering i EU

Virksomheder og privatpersoner investerer i udlandet for at placere deres produktion på omkostningseffektive og højtkvalificerede steder, indkøbe komponenter og råmaterialer samt komme tættere på deres kunder. For investeringslandet spiller indgående investeringer en vigtig rolle og bidrager til teknologisk udvikling, jobskabelse og økonomisk vækst.

EU-lovgivningen og det indre marked støtter investeringer, da de garanterer friheden til at etablere en virksomhed, investere i virksomheder og gennemføre grænseoverskridende kapitalbevægelser. De sikrer også lige og ikkediskriminerende behandling af investorer i alle medlemsstater.

EUhar en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for indadgående udenlandske direkte investeringer, hvilket gør EU til et af de vigtigste mål for udenlandske direkte investeringer i verden. Derfor beløber beholdningen af udenlandske direkte investeringer, som indehaves af investorer fra tredjelande i EU, sig til ca. 6.295 mia. EUR. Investeringer i EU giver adgang til et stærkt integreret indre marked med 500 millioner forbrugere og investeringsmuligheder.

Virksomheder og privatpersoner investerer i udlandet for at placere deres produktion på omkostningseffektive og højtkvalificerede steder, indkøbe komponenter og råmaterialer samt komme tættere på deres kunder. For investeringslandet spiller indgående investeringer en vigtig rolle og bidrager til teknologisk udvikling, jobskabelse og økonomisk vækst.

EU har en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for indadgående udenlandske direkte investeringer, hvilket gør EU til et af de vigtigste mål for udenlandske direkte investeringer i verden. Derfor beløber beholdningen af udenlandske direkte investeringer, som indehaves af investorer fra tredjelande i EU, sig til ca. 6.295 mia. EUR.

Investeringer i EU giver adgang til et stærkt integreret indre marked med 500 millioner forbrugere og investeringsmuligheder. EU-lovgivningen og det indre marked støtter investeringer, da de garanterer friheden til at etablere en virksomhed, investere i virksomheder og gennemføre grænseoverskridende kapitalbevægelser. De sikrer også lige og ikkediskriminerende behandling af investorer i alle medlemsstater.

Investering i et EU-land

Hvis du ønsker at investere i EU, finder du nedenfor de relevante links til webstederne for EU-medlemsstaternes investeringsfremmeagenturer, der giver oplysninger om investeringsmuligheder, de skridt, der skal tages, og de gældende regler.

Støtte til investorer i EU

Der findes en række platforme, der yder vejledning og bistand til virksomheder og investorer, der er etableret eller ønsker at etablere sig på EU's indre marked, herunder beskyttelse af deres rettigheder.

Virksomheder og investorer kan konsultere

Del denne side:

Genveje