Investering i EU

Virksomheder og enkeltpersoner investerer i udlandet for at placere deres produktion på omkostningseffektive og højt kvalificerede steder, købe komponenter og råmaterialer samt komme tættere på deres kunder. For investeringslandet spiller udefrakommende investeringer en vigtig rolle og bidrager til teknologisk udvikling, jobskabelse og økonomisk vækst.

EU-lovgivningen og det indre marked støtter investeringer, da de garanterer friheden til at etablere en virksomhed, investere i virksomheder og foretage grænseoverskridende kapitalbevægelser. De sikrer også lige og ikkediskriminerende behandling af investorer i alle medlemsstater.

EUhar en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for indgående udenlandske direkte investeringer (FDI), hvilket gør EU til et af de vigtigste mål for udenlandske direkte investeringer i verden. Derfor beløber beholdninger af udenlandske direkte investeringer, der indehaves af tredjelandsinvestorer i EU, sig til ca. 6.295 mia. EUR. Investeringer i EU giver adgang til et stærkt integreret indre marked bestående af 500 mio. forbrugere og investeringsmuligheder.

Virksomheder og enkeltpersoner investerer i udlandet for at placere deres produktion på omkostningseffektive og højt kvalificerede steder, købe komponenter og råmaterialer samt komme tættere på deres kunder. For investeringslandet spiller udefrakommende investeringer en vigtig rolle og bidrager til teknologisk udvikling, jobskabelse og økonomisk vækst.

EU har en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for indgående udenlandske direkte investeringer (FDI), hvilket gør EU til et af de vigtigste mål for udenlandske direkte investeringer i verden. Derfor beløber beholdninger af udenlandske direkte investeringer, der indehaves af tredjelandsinvestorer i EU, sig til ca. 6.295 mia. EUR.

Investeringer i EU giver adgang til et stærkt integreret indre marked bestående af 500 mio. forbrugere og investeringsmuligheder. EU-lovgivningen og det indre marked støtter investeringer, da de garanterer friheden til at etablere en virksomhed, investere i virksomheder og foretage grænseoverskridende kapitalbevægelser. De sikrer også lige og ikkediskriminerende behandling af investorer i alle medlemsstater.

Investering i en EU-medlemsstat

Hvis du ønsker at investere i EU, finder du nedenfor de relevante links til webstederne for EU-medlemsstaternes investeringsfremmebureauer, som giver oplysninger om investeringsmulighederne, de skridt, der skal tages, og de gældende regler.

Støtte til investorer i EU

Der findes en række platforme, der yder vejledning og bistand til virksomheder og investorer, der er etableret eller ønsker at etablere sig i EU's indre marked, herunder beskyttelse af deres rettigheder.

Virksomheder og investorer kan konsultere

Del denne side: