Investoinnit eu:hun

Yritykset ja yksityishenkilöt investoivat ulkomaille sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaille ja korkean osaamistason alueille, hankkiakseen komponentteja ja raaka-aineita sekä päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Investointimaassa maahan suuntautuvat investoinnit ovat tärkeässä asemassa ja edistävät teknologian kehitystä, työpaikkojen luomista ja talouskasvua.

EU:n lainsäädännöllä ja sisämarkkinoilla tuetaan investointeja, koska niillä taataan vapaus perustaa yritys, investoida yrityksiin ja siirtää rajat ylittäviä pääomanliikkeitä. Niillä varmistetaan myös sijoittajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa.

Eu:llaon yksi maailman avoimimmista ja läpinäkyvimmistä ulkomaisista suorista sijoituksista, joten se on yksi maailman tärkeimmistä suorien ulkomaisten sijoitusten kohteista. Näin ollen kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevien suorien ulkomaisten sijoitusten kanta eu:ssa on noin 6,295 miljardia euroa. Investoiminen eu:hun merkitsee pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, joihin kuuluu 500 miljoonaa kuluttajaa ja investointimahdollisuuksia.

Yritykset ja yksityishenkilöt investoivat ulkomaille sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaille ja korkean osaamistason alueille, hankkiakseen komponentteja ja raaka-aineita sekä päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Investointimaassa maahan suuntautuvat investoinnit ovat tärkeässä asemassa ja edistävät teknologian kehitystä, työpaikkojen luomista ja talouskasvua.

Eu:lla on yksi maailman avoimimmista ja läpinäkyvimmistä ulkomaisista suorista sijoituksista, joten se on yksi maailman tärkeimmistä suorien ulkomaisten sijoitusten kohteista. Näin ollen kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevien suorien ulkomaisten sijoitusten kanta eu:ssa on noin 6,295 miljardia euroa.

Investoiminen eu:hun merkitsee pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, joihin kuuluu 500 miljoonaa kuluttajaa ja investointimahdollisuuksia. EU:n lainsäädännöllä ja sisämarkkinoilla tuetaan investointeja, koska niillä taataan vapaus perustaa yritys, investoida yrityksiin ja siirtää rajat ylittäviä pääomanliikkeitä. Niillä varmistetaan myös sijoittajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa.

Investoiminen EU:n jäsenvaltioon

Jos haluat investoida eu:hun, alla on linkit EU:n jäsenvaltioiden investointineuvontakeskusten verkkosivustoille, joista saa tietoa sijoitusmahdollisuuksista, toteutettavista toimista ja sovellettavista säännöistä.

EU:n sijoittajien tukeminen

On olemassa useita alustoja, jotka tarjoavat ohjausta ja apua yrityksille ja sijoittajille, jotka ovat sijoittautuneet tai haluavat sijoittautua EU:n sisämarkkinoille, mukaan lukien niiden oikeuksien suojelu.

Yritykset ja sijoittajat voivat konsultoida

Jaa tämä sivu: