Investoinnit EU:hun

Yritykset ja yksityishenkilöt investoivat ulkomaille sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaille ja korkean osaamistason alueille, hankkiakseen komponentteja ja raaka-aineita sekä päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Investointimaan kannalta sisäisillä investoinneilla on tärkeä rooli, ja ne edistävät teknologian kehitystä, työpaikkojen luomista ja talouskasvua.

EU:n lainsäädäntö ja sisämarkkinat tukevat investointeja, koska niillä taataan vapaus perustaa yritys, investoida yrityksiin ja harjoittaa rajat ylittäviä pääomanliikkeitä. Niillä varmistetaan myös sijoittajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu kaikissa jäsenmaissa.

EU:lla on yksi maailman avoimmista ja läpinäkyvimmistä järjestelmistä kohti ulkomaisia suoria sijoituksia, minkä vuoksi se on yksi tärkeimmistä suorien ulkomaisten sijoitusten kohteista maailmassa. Näin ollen kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevat suorat ulkomaiset sijoitukset EU:ssa ovat noin 6,295 miljardia euroa. Investoiminen EU:hun merkitsee pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, jotka koostuvat 500 miljoonasta kuluttajasta ja investointimahdollisuuksista.

Yritykset ja yksityishenkilöt investoivat ulkomaille sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaille ja korkean osaamistason alueille, hankkiakseen komponentteja ja raaka-aineita sekä päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Investointimaan kannalta sisäisillä investoinneilla on tärkeä rooli, ja ne edistävät teknologian kehitystä, työpaikkojen luomista ja talouskasvua.

EU:lla on yksi maailman avoimmista ja läpinäkyvimmistä järjestelmistä kohti ulkomaisia suoria sijoituksia, minkä vuoksi se on yksi tärkeimmistä suorien ulkomaisten sijoitusten kohteista maailmassa. Näin ollen kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevat suorat ulkomaiset sijoitukset EU:ssa ovat noin 6,295 miljardia euroa.

Investoiminen EU:hun merkitsee pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, jotka koostuvat 500 miljoonasta kuluttajasta ja investointimahdollisuuksista. EU:n lainsäädäntö ja sisämarkkinat tukevat investointeja, koska niillä taataan vapaus perustaa yritys, investoida yrityksiin ja harjoittaa rajat ylittäviä pääomanliikkeitä. Niillä varmistetaan myös sijoittajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa.

Investoinnit EU:n jäsenmaahan

Jos haluat tehdä investointeja EU:hun, alla on linkkejä EU:n jäsenvaltioiden investointeja edistävien virastojen verkkosivustoille, jotka antavat tietoa sijoitusmahdollisuuksista, toteutettavista toimista ja sovellettavista säännöistä.

Sijoittajien tukeminen EU:ssa

On olemassa useita alustoja, jotka tarjoavat ohjausta ja apua yrityksille ja sijoittajille, jotka ovat sijoittautuneet tai haluavat sijoittautua EU:n sisämarkkinoille, mukaan lukien niiden oikeuksien suojelu.

Yritykset ja sijoittajat voivat kuulla

Jaa tämä sivu: