REX-järjestelmä

REX-järjestelmässä on kyse kauppalaskuilmoituksista, jotka perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan talouden toimijat antavat itse oman varmennuksen ja antavat niin kutsuttuja alkuperävakuutuksia.

Alkuperävakuutus on rekisteröidyn viejän kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäämä alkuperäilmoitus. Alkuperävakuutuksen teksti on UTK:n täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 22–07 (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 (EUVL L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Jotta talouden toimijoilla olisi oikeus laatia alkuperävakuutus, niiden alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne tietokantaan. Rekisteröinnin jälkeen talouden toimijasta tulee ”rekisteröity viejä”.

Tiedot rekisteröidyn viejän tiedoista julkaistaan EU REX -verkkosivustolla, jolla talouden toimijat voivat tarkistaa alkuperävakuutuksia toimittavien rekisteröityjen viejien rekisteröinnin pätevyyden.

On huomattava, että alle 6,000 euron arvoisten lähetysten osalta alkuperävakuutus voidaan tehdä ilman rekisteröintivelvollisuutta.

REX-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

REX-järjestelmä korvaa asteittain nykyisen järjestelmän, joka perustuu valtion viranomaisten antamiin alkuperätodistuksiin ja talouden toimijoiden laatimiin kauppalaskuilmoituksiin.

Sitä on sovellettu ensin ja asteittain yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP), ja kaikkien GSP-maiden on tarkoitus soveltaa sitä täysimääräisesti kesäkuuhun 2020 mennessä.

Katso sen täytäntöönpanon nykytilanne ja luettelo maista, jotka soveltavat sitä.

Jaa tämä sivu: