Digitaalinen kauppa

 

Digitaalisella kaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä, jonka mahdollistavat sähköiset teknologiat. Sitä tapahtuu kaikilla talouden aloilla, ja se on erittäin tärkeää Euroopan teollisuudelle.

Maailmanlaajuiset sähköisen kaupankäynnin markkinat kasvavat edelleen nopeasti. Maailmanlaajuisesti verkkokaupan arvoksi arvioitiin 3,2 biljoonaa euroa vuonna 2019, ja verkko-ostoksia tehtiin noin 1,5 miljardia euroa. Koska EU on maailman suurin palvelujen viejä, se voi hyötyä suuresti digitaalisen kaupan tarjoamista mahdollisuuksista.

Digitaaliteknologiat mahdollistavat hyvin suuressa määrin modernin kaupan. Esimerkiksi

 • pankit ovat vahvasti riippuvaisia kansainvälisestä tiedonsiirrosta
 • maataloushyödykkeiden kauppiaat käyttävät sähköisiä allekirjoituksia kansainvälisten ostojen tekemiseen
 • valmistajat, rahti- ja logistiikkayritykset voivat seurata ja parantaa koneidensa ja ajoneuvojensa suorituskykyä koko maapallolla sähköisten tiedonsiirtojen avulla

Ohjelmistoihin liittyvien palvelujen osuus yritysten tuloista kasvaa maailmanlaajuisesti, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan. ”Esineiden internetissä” on kyse antureiden ja internetiä hyödyntävien laitteiden, suurten tietoaineistojen ja suurteholaskentavalmiuksien yhdistämisen luomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Pienemmät yritykset ovat huomattavasti lisänneet osallistumistaan kansainvälisiin liiketoimiin, joissa käytetään internetiä yhteyden luomiseksi asiakkaisiin ja toimittajiin, tietojen antamiseen, tilausten tekemiseen ja toteuttamiseen sekä tuotteiden ja palvelujen toimittamisen helpottamiseen.

Sähköistä kaupankäyntiä koskeva EU:n politiikka

EU:n sähköisen kaupankäynnin merkitys näkyy sekä sen kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että Maailman kauppajärjestössä.

Kahdenvälisissä neuvotteluissa EU pyrkii luomaan horisontaalisia sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä verkkokaupan moitteettoman toiminnan kannalta ja joita sovelletaan kautta linjan tavaroiden, palvelujen, julkisten hankintojen jne. verkkokauppaan. Yleisenä tavoitteena on

 • varmistaa ennakoitavuus ja oikeusvarmuus yrityksille
 • turvallisen verkkoympäristön varmistaminen kuluttajille
 • perusteettomien esteiden poistaminen

Maailman kauppajärjestössä yli 80 jäsentä osallistuu neuvotteluihin sähköisestä kaupankäynnistä. EU pitää tätä aloitetta ainutlaatuisena tilaisuutena toteuttaa kauan kaivattuja kauppapoliittisia toimia, ja sen tavoitteena on neuvotella kattava ja kunnianhimoinen säännöstö, jolla parannetaan sekä kotimaista että maailmanlaajuista sähköistä kaupankäyntiä.

Tuotteeseen sisältyvien digitaalisten palvelujen kauppa

Palvelukaupan merkitys kasvaa aineettomassa muodossa mutta myös aineellisessa muodossa eli sisällyttämällä tällaiset palvelut lopputuotteeseen. ”Teollisuuden palveluhankintojen” ilmiö, joka johtaa ”yhdistettyihin palveluihin”, vaikuttaa yhä suurempaan osaan tavarakaupasta. Esimerkki tällaisista sulautetuista palveluista on ohjelmisto, joka kulkee rajojen yli osana monia tavaroita, erityisesti autoteollisuudessa.

Ympäristöystävällisten tuotteiden kasvava kysyntä edellyttää yhä enemmän kehittynyttä teknologiaa, johon sisältyy paljon ”älykkäitä” prosesseja ja ohjelmistoja. 

EU pyrkii helpottamaan tällaisten tavaroiden kauppaa muun muassa käyttämällä asianmukaisia tullimenettelyjä, jotka mahdollistavat lopputuotteeseen sisältyvien palvelujen tullittomuuden.

Tavaroiden tai palvelujen myynti verkossa

Sähköisen kaupankäynnin verkkoalustat helpottavat nykyisin huomattavasti kauppaa. Ne voivat olla joko

 • yksittäiset verkkosivustot, kuten verkkokaupat
 • isännöidyt alustat, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, joissa yritys tarjoaa rajapinnan ja yleensä back office -ohjelmiston eri myyjille ja ostajille

Sähköisen kaupankäynnin alustat helpottavat kaupankäyntiä, koska

 • ostajat ja myyjät eri maissa voivat ottaa helposti yhteyttä toisiinsa
 • myyjät voivat mainostaa ja tarjota tavaroitaan ja palvelujaan monille potentiaalisille asiakkaille

Verkossa toimivat markkinapaikat tarjoavat asiakkaille suuremman valinnanvaran, sillä ne voivat hakea ja vertailla eri myyjien tuotteita tai palveluja.

Asiakkaat voivat olla joko loppukäyttäjiä (luonnollisia henkilöitä tai yrityksiä) tai jälleenmyyjiä.

Jos haluat myydä tuotettasi tai palveluasi tällaisten verkkokanavien kautta asiakkaille EU:n ulkopuolisilla markkinoilla, on tarkistettava vientivaatimukset, kuten perinteisissä myyntikanavissa.

Myydessä pieniä määriä loppukäyttäjille on tärkeää kertoa vähämerkityksistä tukea koskevista säännöistä. Ne vapauttavat usein arvoltaan vähäiset tuotteet tariffeista, ja niihin sovelletaan vain paperityötä koskevia muodollisia vähimmäisvaatimuksia.

Sen mukaan, mitä tuotteita tai palveluja haluat myydä, tarkistamiseen voi liittyä lisävaatimuksia. Sinun on esimerkiksi pohdittava seuraavia kysymyksiä:

 • verkossa käytettävät maksuväylät
 • datan yksityisyyden suojaa koskevat vaatimukset kohdemarkkinoilla ja rajat ylittävä tiedonsiirto
 • varastoinnin ja logistiikan käsittely
 • kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevat säännöt
 • Teollis- ja tekijänoikeudet
 • Arvonlisäveroa koskevat säännöt
 • Posti- ja kuriiripalvelujen kustannukset jne.

Voit ottaa yhteyttä kauppakamareihin, vienninedistämisvirastoihin, konsulttitoimistoihin tai vastaaviin laitoksiin saadakseen apua tässä prosessissa. Yritys-Eurooppa-verkosto tarjoaa myös Euroopassa yleistä tietoa ulkomaanmarkkinoista.

Jaa tämä sivu: