Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

> Kaupan esteet

Kaupan esteitä voi olla monenlaisia. Ne voivat koskea

 • Tullit polkumyyntitullit , suojatullit
 • tullimenettelyt
 • hallinnolliset rasitteet
 • tuontilisenssit
 • standardit
 • merkintöjä tai pakkauksia koskevat vaatimukset
 • kaupan suojakeinot
 • tuet: Tuettujen tuotteidentasoitustullit
 • teollis- ja tekijänoikeuksien riittämätön suoja
 • Syrjivä kohtelu kansalliseen kohteluunnähden

Haku rekisteröityjen kaupan esteiden tietokannasta

Miksi kaupan esteestä ilmoitetaan?

Euroopan komissio voi auttaa sinua, jos sinulla on kaupan este. Tiedotamme meille ja aiomme tutkia mahdollisuuksia ratkaista ongelma, jotta EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuva vienti voi kasvaa. Apua annetaan kaikille niin pienille kuin suurille yrityksille Euroopassa kaikissa vientivaiheissa.

Kaupan esteestä ilmoittaminen

Kerro meille yrityksestäsi:

 • Millä alalla työskentelet?
 • Miten voimme tavoittaa sinut?

Kerro meille ongelmastasi:

 • Missä maassa kohtaat esteen?
 • Mitä ongelmia olet tarkalleen ottaen kohdannut?

Ota yhteyttä

Voit myös ilmoittaa esteestä maallesi ja /tai toimialajärjestöllesi.

Miten vastaamme?

Kun olet ilmoittanut kaupan esteestä,

 • Analysoi ilmoitettu este

Heti kun esteestä on ilmoitettu meille, tarkistamme, onko se jo tietokannassamme. Jos näin ei ole, asianomaiset maantieteelliset ja alakohtaiset kollegat sekä EU:n edustusto analysoivat estettä. Tämä koskee esimerkiksi oikeudellista tilannetta, taloudellisia vaikutuksia ja maantieteellistä soveltamisalaa.

 • Luokittele se

Este luokitellaan HS-nimikkeensä lisäksi myös toimialoittain (esim. ilma-alukset) ja toimenpiteittäin (esim. merkinnät).

 • Esteiden poistaminen

EU:lla on kolme tärkeintä välinettä kaupan esteiden poistamiseksi

 • diplomaattiset toimet
 • riitojenratkaisu
 • EU:n vapaakauppasopimukset

Päättääkseen, mikä on oikea tapa edetä, EU tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja toimialajärjestöjen kanssa Brysselissä sekä kolmansissa maissa ympäri maailmaa sellaisen rakenteen puitteissa, jota kutsumme markkinoillepääsyä koskevaksi kumppanuudeksi.

Haluatko lisätietoa tästä markkinoillepääsyä koskevasta kumppanuudesta? Lue lisää.

Hae kaupan estettä

Linkit