Kokonaan tuotetut tavarat

Tuotteen alkuperän määrittämiseksi alkuperäsäännöissä tehdään ero kokonaan tuotettujen tavaroiden ja viejämaassa riittävästi jalostettujen tavaroiden välillä.

Tavarat, jotka on tuotettu kokonaan viejämaassa, ovat yksinomaan EU:ssa ja/tai kumppanimaassa tuotettuja/käsiteltyjä tavaroita, jotka eivät sisällä minkään muun maan aineksia.

Tämä koskee muun muassa kasveja, mineraaleja ja eläviä eläimiä.

Näiden tuotteiden osalta katsotaan, että

 • vihannekset ovat peräisin maasta, jos ne on korjattu siellä
 • eläimet ovat peräisin maasta, jos ne ovat syntyneet ja kasvaneet siellä
 • mineraalit ovat peräisin maasta, jos ne louhittiin siellä

Kalatuotteiden osalta EU:n alkuperäsäännöissä erotetaan toisistaan

 • kauppakumppanimaan aluemerillä pyydetyt kalat – niiden katsotaan olevan peräisin ilman lisäedellytyksiä
 • kauppakumppanimaan aluemerien ulkopuolella pyydettyjä kaloja pidetään alkuperätuotteina vain, jos ne on pyydetty aluksella
  • EU:n ja/tai kumppanimaan lipun alla purjehtivat
  • rekisteröity EU:ssa tai kumppanimaassa
  • EU:n tai kumppanimaan kansalaisen tai yrityksen, jolla on päätoimipaikka, omistama ja vähintään 50 % EU:n ja/tai kauppakumppanimaan kansalaisten omistama
  • joissakin tapauksissa vaaditaan myös, että miehistöstä vähintään 50 % on EU:n tai kauppakumppanimaan kansalaisia.

Ks. kokonaisuudessaan kunkin etuuskohtelusopimuksen alkuperäsääntöjä koskeva liite.

Jaa tämä sivu: