EU:n ja Andorran tulliliitto

Oletko kiinnostunut tuomaan tuotteita Andorrasta? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n ja Andorran välistä tulliliittoa.

Lyhyesti

Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välinen tulliliitto perustettiin vuonna 1990. Siinä esitetään seuraavaa:

 • tulliliittoon kuuluvien tavaroiden vapaa liikkuvuus tulliliiton kahden osan välillä tariffitoimenpiteiden ja muiden kuin tariffitoimenpiteiden poistamisen seurauksena
 • yhteinen tullitariffi, yhteinen kauppapolitiikka ja yhteinen julistus EY:n etuuskohtelusopimuksissa
 • Andorra antaa yhteisön kolmansiin maihin soveltamia tuontimuodollisuuksia sekä yhteisön tulliasioihin sovellettavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä koskevat säännökset, jotka ovat tarpeen tulliliiton moitteettoman toiminnan kannalta
 • matkustajien erityinen tulli-/verohelpotus

Tavaroiden kauppa

 • tulliliitto kattaa kaikki harmonoidun järjestelmän (HS) 25 ja 97 ryhmän välillä olevat tuotteet.
 • tulliliitto ei kata maataloustuotteita. Andorrasta peräisin olevat harmonoidun järjestelmän ryhmiin 1–24 kuuluvat tuotteet on kuitenkin vapautettu tuontitulleista, kun ne tuodaan EU:hun. Lisäksi tiettyihin Andorraan tuotaviin EU:n tupakkatuotteisiin sovelletaan etuuskohtelua.

Tariffit

 • tullivapaat tullit ja kiintiöt tulliliiton piiriin kuuluville tavaroille
 • jalostettujen maataloustuotteiden tuontitullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen poistamista sovelletaan tulleihin, jotka ovat Andorran ruhtinaskunnasta yhteisöön tuotavista kyseisistä tuotteista kannettavan maksun kiinteä osa, kun taas muuttuvaa osaa sovelletaan edelleen.
 • tarkista EU:sta peräisin olevan ja Andorraan viedyn tuotteenne tullit Oma kauppa-avustaja
 • tarkista Andorrasta peräisin olevan ja EU:hun vietävän tuotteenne tullit Oma kauppa-avustaja

Alkuperäsäännöt

 

Tarkista tiettyyn tuotteeseen sovellettavat alkuperäsäännöt My Trade Assistant -osiosta.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

 • Andorran ruhtinaskunta on antanut yhteisön tullikoodeksin ja sen soveltamissäännösten perusteella tulliliiton moitteettoman toiminnan edellyttämät tullisäännökset.
 • jos Andorran ruhtinaskunta myöntää tullietuudet itsenäisesti ja sen viranomaiset haluavat tehdä jälkitarkastuksen alkuperätodistukselle (EUR.1 tai A-lomake) tai kauppalaskuilmoitukselle, nämä tarkastukset tekee jokin nimetyistä yhteisön tullitoimipaikoista.
 • niiden Andorran ruhtinaskunnan yhteisön tullitoimipaikkojen tai tullitoimipaikkojen, joiden valvontaan tuotteet on asetettu, antamat korvaavat todistukset on hyväksyttävä tulliliiton toisessa osassa kussakin menettelyssä vahvistetuin edellytyksin.
 • Andorra soveltaa soveltuvin osin asetusta N:o 1207/2001 (tavarantoimittajan ilmoitus)
 • lisätietoa tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita EU:hun tuominen edellyttää

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöstä EU:ssa sekä EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikasta kaupan alalla

Palvelukauppa

 • lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri markkinoille
 • lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista

Sijoitus

 • löydät yleisiä tietoja, joiden avulla voit tehdä sijoituksia ulkomaille
 • löydät tietoa, jos olet sijoittamassa ulkomailta EU:hun

Linkit ja asiakirjat

Jaa tämä sivu: