EU:n ja Andorran tulliliitto

Haluatko tuoda tuotteita Andorrasta? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n ja Andorran tulliliittoa.

Lyhyesti

Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välinen tulliliitto perustettiin vuonna 1990. Siinä säädetään seuraavaa:

 • tulliliiton kahden osan välinen vapaa liikkuvuus tulliliiton soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden osalta tullitoimenpiteiden ja muiden kuin tariffitoimenpiteiden poistamisen seurauksena
 • yhteinen tullitariffi, yhteinen kauppapolitiikka ja yhteinen julistus etuuskohtelusopimuksissa
 • Andorran on annettava tuontimuodollisuuksia koskevat säännökset, joita yhteisö soveltaa kolmansiin maihin, sekä tulliasioihin yhteisössä sovellettavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka ovat tarpeen tulliliiton moitteettoman toiminnan kannalta
 • matkailijoille myönnettävä erityinen verohuojennus/verohuojennus

Tavaroiden kauppa

Tullit

 • tullittomuus ja tullittomat kiintiöt tulliliiton piiriin kuuluville tavaroille
 • jalostettujen maataloustuotteiden osalta tuontitullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen poistamista sovelletaan tulleihin, jotka muodostavat kyseisten tuotteiden tuonnissa Andorran ruhtinaskunnasta yhteisöön kannettavan maksun kiinteän osan, ja muuttuvan osan soveltamista jatketaan.
 • EU:sta peräisin olevan ja Andorraan viedyn tuotteen tariffien tarkistaminen kauppaavustajani avulla
 • Andorrasta peräisin olevien ja EU:hun vietävien tuotteiden tariffien tarkistaminen kaupan alan avustajani avulla

Alkuperäsäännöt

 

Tarkista kauppaassistenttisi alkuperäsäännöt, joita sovelletaan tiettyyn tuotteeseen.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Kauppa-avustajani hakee tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

 • Andorran ruhtinaskunta on antanut tulliliiton moitteettoman toiminnan edellyttämät tullisäännökset yhteisön tullikoodeksin ja sen soveltamissäännösten perusteella.
 • jos Andorran ruhtinaskunta myöntää tullietuudet itsenäisesti ja sen viranomaiset haluavat suorittaa alkuperätodistuksen (EUR.1- tai A-lomake) tai kauppalaskuilmoituksen jälkitarkastuksen, tarkastuksen tekee jokin nimetyistä yhteisön tullitoimipaikoista.
 • yhteisön tai Andorran ruhtinaskunnan tullitoimipaikkojen, joiden valvontaan tuotteet on asetettu, antamat korvaavat todistukset on hyväksyttävä tulliliiton toisessa osassa kussakin menettelyssä vahvistetuin edellytyksin.
 • Andorra soveltaa soveltuvin osin asetusta (EY) N:o 1207/2001 (hankkijan ilmoitus)
 • lue lisää tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • lue lisää teollis- ja tekijänoikeuksia ja maantieteellisiä merkintöjä koskevasta EU:n lainsäädännöstä sekä EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikasta kaupan alalla

Palvelujen kauppa

 • lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

 • tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri markkinoille
 • lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista

Investoinnit

 • löydät yleisiä tietoja, joiden avulla voit tehdä sijoituksia ulkomaille
 • ETSI tietoa, jos investoit ulkomailta EU:hun

Linkit ja asiakirjat

Jaa tämä sivu: