Merentakaiset maat ja alueet (MMA)

Tuoko yrityksenne tuotteita Euroopan unionin merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta? Tässä osiossa annetaan tietoa MMA:iden alkuperäsäännöistä.

Lyhyesti

Merentakaiset maat ja alueet ovat perustuslaissa riippuvaisia kolmesta EU:n jäsenvaltiosta: Tanska, Ranska ja Alankomaat.

 • MMA:iden kansalaiset ovat Euroopan kansalaisia, mutta MMA:t eivät kuulu EU:n alueeseen
 • MMA:t eivät ole suoraan EU:n lainsäädännön alaisia, mutta niillä on Lissabonin sopimuksen mukainen assosiaatioasema.
 • ”associate”-asema edistää heidän taloudellista ja sosiaalista kehitystään

Luettelo merentakaisista maista ja alueista

 • Aruba (Alankomaat)
 • Curação (Alankomaat)
 • Ranskan Polynesia (Ranska)
 • Grönlanti (Tanska)
 • Uusi-Kaledonia (Ranska)
 • Saint Barthélemy (Ranska)
 • Sint Maarten (Alankomaat)
 • Saint-Pierre ja Miquelon (Ranska)
 • Wallis ja Futuna (Ranska)
 • Bonaire, Sint Eustatius ja Saba (Alankomaat)  
 • Ranskan eteläinen ja antarktinen maa (Ranska)  

Alkuperäsäännöt

MMA:ille ehdotetut alkuperäsäännöt menevät yleisen tullietuusjärjestelmän sääntöjä pidemmälle:

 • annetaan MMA:ille mahdollisuus poiketa alkuperäsäännöistä.

Poikkeama

Toleranssi on vahvistettu seuraavasti:

 • 15 prosenttia tuotteen painosta, kun kyse on harmonoidun järjestelmän 2 ryhmään ja 4-24 ryhmään kuuluvista tuotteista, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita, ja
 • 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta muiden tuotteiden osalta, lukuun ottamatta 50-63 ryhmän tuotteita. (Päätöksen liitteessä VI oleva 6 artikla)

Tuen kasautuminen

Alkuperä voidaan kumuloida seuraavasti:

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Luettelo tuotteista sekä valmistus- tai käsittelytoimista, jotka antavat alkuperäaseman, on 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU lisäyksessä II.

Poikkeukset

Euroopan komission aloitteesta tai EU:n jäsenvaltion tai MMA:n pyynnöstä MMA:lle voidaan myöntää väliaikainen poikkeus liitteen VI määräyksistä.

Tuotantomenetelmä

Jotta MMA:ista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja EU:n rajalla, niiden mukana on oltava joko

 • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus – todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan liitteen muut vaatimukset.
 • alkuperäilmoitus – minkä tahansa viejän antama enintään 10 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettujen viejien antama minkä tahansa arvoisista lähetyksistä

Alkuperäilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan liitteen muut vaatimukset.

Alkuperäilmoituksen tekeminen edellyttää seuraavan ilmoituksen kirjoittamista, leimaamista tai tulostamista (asianmukaisella kielellä) kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) Ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Eri kieliversiot ja selittävät huomautukset löytyvät alkuperäilmoituksen mallista ( neuvoston päätöksen 2013/755/EU sivut 103 ja 104). Jos annat ilmoituksen käsin, se on tehtävä musteella painokirjaimin.

 • kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutetut viejät vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että hyväksytte täyden vastuun kaikista alkuperäilmoituksista, joissa sinut tunnistetaan.
 • valtuutetun viejän on pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisillenne, että voitte todistaa tuotteiden alkuperäaseman ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos käytät sitä väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisiltasi.

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta.

Kun käytetään kumulaatiomääräyksiä

 • muista MMA:ista tai eu:sta tulevien tuotantopanosten alkuperäasemaa koskeva todiste olisi esitettävä EUR.1-tavaratodistuksella, alkuperäilmoituksella tai hankkijan ilmoituksella (täydellinen kumulaatio).
 • jos kyseessä on kumulaatio talouskumppanuussopimusmaan tai sellaisen maan kanssa, jonka kanssa EU on allekirjoittanut vapaakauppasopimuksen, alkuperäasemaa koskeva näyttö olisi annettava asianomaisen sopimuksen määräysten mukaisesti.
 • Jos kyseessä on kumulaatio yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajan kanssa, alkuperäasema olisi todistettava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti.
Jaa tämä sivu: