Merentakaiset maat ja alueet

Tuoko yrityksenne tuotteita Euroopan unionin merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA)? Tämä osio auttaa ymmärtämään MMA:iden alkuperäsääntöjä.

Lyhyesti

Merentakaiset maat ja alueet (MMA) ovat perustuslain mukaan riippuvaisia kolmesta EU:n jäsenvaltiosta: Tanska, Ranska ja Alankomaat sekä Yhdistynyt kuningaskunta siirtymäkauden loppuun saakka.

 • MMA:iden kansalaiset ovat Euroopan kansalaisia, mutta MMA:t eivät kuulu EU:n alueeseen
 • MMA:t eivät ole suoraan EU:n lainsäädännön alaisia, mutta niillä on Lissabonin sopimuksen mukainen assosioituneen maan asema.
 • ”Liitännäisen” asema edistää heidän taloudellista ja sosiaalista kehitystään

Merentakaisten maiden ja alueiden luettelo

Anguilla (Yhdistynyt kuningaskunta)

Aruba (NL)

Bermuda (Yhdistynyt kuningaskunta)

Brittiläinen antarktinen alue (UK)

Brittiläinen Intian valtameren alue (UK)

Brittiläiset Neitsytsaaret (UK)

Curação (NL)

Falklandinsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

Ranskan Polynesia (FR)

Grönlanti (DK)

Montserrat (Yhdistynyt kuningaskunta)

Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet (FR)

Saint Barthélemy (FR)

Sint Maarten (NL)

Etelä-Georgia ja Etelä-Sandwichsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

Saint-Pierre ja Miquelon (FR)

Turks- ja Caicossaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

Wallis- ja Futunasaaret (Ranska).

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Caymansaaret (Yhdistynyt kuningaskunta)

Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet (FR)

Pitcairn (UK)

Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha (Yhdistynyt kuningaskunta)

 

Alkuperäsäännöt

MMA:ille ehdotetut alkuperäsäännöt menevät yleisen tullietuusjärjestelmän sääntöjä pidemmälle

 • alle 10,000 euron suuruisten pienten lähetysten alkuperätodistusten yksinkertaistaminen
 • laajennetun kumulaation mahdollisuuden myöntäminen muiden EU:n kauppakumppaneiden kanssa

  Kumulaatio on mahdollista myös

 • MMA:iden salliminen poiketa alkuperäsäännöistä.

Suvaitsevaisuus

Sallittu poikkeama on

 • 15 % tuotteen painosta, kun kyseessä ovat harmonoidun järjestelmän 2 ryhmän ja 4–24 ryhmän tuotteet, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita, ja
 • 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta muiden tuotteiden osalta, lukuun ottamatta 50–63 ryhmän tuotteita. (päätöksen liitteessä VI oleva 6 artikla)

Kumulaatio

Alkuperä voidaan kumuloida seuraavasti:

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Luettelo tuotteista sekä valmistus- tai käsittelytoimista, jotka antavat alkuperäaseman, on 25. marraskuuta 2013 tehdyn neuvoston päätöksen 2013/755/EU lisäyksessä II.

Poikkeukset

Euroopan komission aloitteesta tai EU:n jäsenvaltion tai MMA:n pyynnöstä MMA:lle voidaan myöntää väliaikainen poikkeus liitteen VI määräyksistä.

Alkuperätodisteet

Jotta MMA:ista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja EU:n rajalla, niiden mukana on oltava

 • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus – todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis pyynnöstä esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä muut alkuperäsääntöjen vaatimukset Liite
 • alkuperäilmoitus, jonka antaa mikä tahansa viejä enintään 10,000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä.

Alkuperäilmoitusta täytettäessä hakijan on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä muut alkuperäsääntöjä koskevan liitteen vaatimukset.

Alkuperäilmoituksen tekemiseksi sinun on kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (asianomaisella kielellä):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”

Eri kielitoisinnot ja selittävät huomautukset löytyvät alkuperäilmoituksen mallista ( neuvoston päätöksen 2013/755/EUsivut 103 ja 104). Jos ilmoitus annetaan käsin, se on tehtävä musteella painetuilla kirjaimilla.

 • kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos olette antanut tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen, että otatte täyden vastuun kaikista alkuperäilmoituksista.
 • tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisillenne, että olette kykenevä todistamaan tuotteenne alkuperäaseman ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos käytät sitä väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisilta.

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta.

Kun kumulaatiosäännöksiä käytetään

 • muista MMA:ista tai EU:sta tulevien tuotantopanosten alkuperäasema olisi todistettava EUR.1-tavaratodistuksella, alkuperäilmoituksella tai hankkijan ilmoituksella (täysi kumulaatio).
 • jos kyseessä on kumulaatio talouskumppanuussopimusmaan tai maan kanssa, jonka kanssa EU on allekirjoittanut vapaakauppasopimuksen, alkuperäasema olisi todistettava asianomaisen sopimuksen määräysten mukaisesti.
 • Kun on kyse kumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajan kanssa, alkuperäasema olisi todistettava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti.
Jaa tämä sivu:

Linkit