Merentakaiset maat ja alueet

Tuoko yrityksenne tuotteita Euroopan unionin merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA)? Tämä osio auttaa ymmärtämään MMA:iden alkuperäsääntöjä.

Lyhyesti

Merentakaiset maat ja alueet ovat perustuslaillisesti riippuvaisia kolmesta EU:n jäsenvaltiosta: Tanska, Ranska ja Alankomaat.

 • MMA:iden kansalaiset ovat Euroopan kansalaisia, mutta ne eivät kuulu EU:n alueeseen
 • MMA:ihin ei sovelleta suoraan EU:n lainsäädäntöä, mutta niillä on Lissabonin sopimuksen nojalla ”assosioitunut” asema.
 • ”liitännäisasema” edistää heidän taloudellista ja sosiaalista kehitystään

Merentakaisten maiden ja alueiden luettelo

 • Aruba (Alankomaat)
 • Curação (Alankomaat)
 • Ranskan Polynesia (Ranska)
 • Grönlanti (Tanska)
 • Uusi-Kaledonia (Ranska)
 • Saint Barthélemy (Ranska)
 • Sint Maarten (Alankomaat)
 • Saint Pierre ja Miquelon (Ranska)
 • Wallis ja Futuna (Ranska)
 • Bonaire, Sint Eustatius ja Saba (Alankomaat)  
 • Ranskan eteläiset ja antarktiset maat (Ranska)  

Alkuperäsäännöt

MMA:ille ehdotetut alkuperäsäännöt menevät yleisen tullietuusjärjestelmän sääntöjä pidemmälle

 • annetaan MMA:ille mahdollisuus poiketa alkuperäsäännöistä.

Suvaitsevaisuus

Toleranssi on

 • 15 prosenttia tuotteen painosta, kun kyseessä ovat HS-ryhmään 2 ja 4–24 kuuluvat tuotteet, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita, ja
 • 15 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta muiden tuotteiden osalta, lukuun ottamatta 50–63 ryhmän tuotteita. (Päätöksen liitteessä II oleva 6 artikla)

Kumulaatio

Alkuperä voidaan kumuloida seuraavilla tavoilla:

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Luettelo tuotteista sekä valmistus- tai käsittelytoimista, jotka antavat alkuperäaseman, on 5. lokakuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2021/1764 lisäyksessä I.

Poikkeukset

MMA:lle voidaan Euroopan komission aloitteesta tai EU:n jäsenvaltion tai MMA:n pyynnöstä myöntää väliaikainen poikkeus liitteen II määräyksistä.

Tuotantomenetelmä

Saadakseen etuustullin EU:n rajalla MMA:ista peräisin oleviin tuotteisiin on liitettävä joko

 • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus – todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä muut alkuperäsääntöjen liitteen vaatimukset.
 • alkuperäilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 10,000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettu viejä minkä tahansa arvoisista lähetyksistä

Alkuperäilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema, ja täytettävä muut alkuperäsääntöjä koskevan liitteen vaatimukset.

Alkuperäilmoitus on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan ( asianomaisella kielellä):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”

Alkuperäilmoituksen mallissa on eri kielitoisintoja sekä selittäviä huomautuksia ( neuvoston päätöksen 2013/755/EU sivut 103 ja 104). Jos ilmoitus annetaan käsin, se on tehtävä musteella käyttämällä painettuja kirjaimia.

 • kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, hakija vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hän antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista alkuperäilmoituksista, joista sinut voidaan tunnistaa.
 • tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on voitava vakuuttaa tulliviranomaiset siitä, että hän pystyy todistamaan tuotteidenne alkuperäaseman ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos käytät sitä väärin. Jos haluat lisätietoja menettelyistä, ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta.

Kun kumulaatiomääräyksiä sovelletaan

 • muista MMA:ista tai EU:sta tulevien tuotantopanosten alkuperäasema on todistettava EUR.1-tavaratodistuksella, alkuperäilmoituksella tai hankkijan ilmoituksella (täysi kumulaatio).
 • jos kyseessä on kumulaatio talouskumppanuussopimusmaan tai sellaisen maan kanssa, jonka kanssa EU on allekirjoittanut vapaakauppasopimuksen, alkuperäasemaa koskevat todisteet olisi esitettävä asiaankuuluvan sopimuksen määräysten mukaisesti.
 • jos kyseessä on kumulaatio yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajan kanssa, alkuperäasemaa koskevat todisteet olisi annettava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti.
Jaa tämä sivu: