EU:n kauppasopimukset Access2Markets-markkinoilla

EU:n kauppasopimukset Access2Markets-markkinoilla

Hyötyä alennetuista tulleista ja muista eduista, joita EU:n etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset tarjoavat

On yli 70 kauppasopimusta eri puolilla maailmaa sijaitsevien maiden kanssa

Tarkista:

Nämä sopimukset kattavat lähes kaksi viidesosaa kaikesta EU:n kaupasta muiden maiden kanssa. Niiden mukaan EU:n ja kumppanimaiden yrityksillä on edullisemmat ehdot kuin WTO:n puitteissa.

Näiden sopimusten etuja ovat mm.

 • alhaisemmat tai nollatullit
 • helpommat ja nopeammat tullimenettelyt
 • tuotteita koskevien todistusten tunnustaminen
 • henkilöstön liikkuvuus
 • mahdollisuus osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suojan parantaminen

Hyvä tietää sopimusten hyödyistä

 • etuoikeudet vaihtelevat sopimuksesta toiseen ja riippuvat tuotteesta/alasta
 • kaikki etuudet eivät ole automaattisia. Esimerkiksi tavara-alalla sinun on
  • todistettava, missä tuote on valmistettu
  • täytä tullilomakkeet
  • rekisteröidyttävä EU:n REX-järjestelmään tai valtuutetuksi viejäksi
  • hankittava lupa palvelujen tarjoamista varten
  • sinulla on tuotteen turvallisuustodistus
  • haettava teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa
 • voit edelleen kohdata esteitä – mutta EU:n kauppasopimus voi helpottaa niiden poistamista – kertokaa, onko sinulla mielestäsi kaupan este EU:n viennissä
 • Yritykset tai yksityishenkilöt eivät voi panna kauppasopimusta täytäntöön tuomioistuimessa. EU ja kumppanimaat ovat kuitenkin oikeudellisesti velvollisia panemaan ne täytäntöön. Jos ne eivät tee näin, useimmissa tapauksissa toinen osapuoli voi käynnistää riitojenratkaisumenettelyn.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) koskevat luvut kauppasopimuksissa

Kaikkiin uusiin kauppasopimuksiin sisällytetään pk-yrityksiä koskeva luku, jos kumppanimaa suostuu siihen. Tämä mahdollistaisi paremman tietojenvaihdon markkinoillepääsyyn liittyvistä kysymyksistä sekä hedelmällisen yhteistyön komission ja kumppanimaan välillä käsitellessään pk-yrityksiin liittyviä kysymyksiä kauppasopimuksessa.

Lisäksi EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) sekakomitea sopi 26. syyskuuta 2018 erityisessä pk-yrityksiä koskevassa suosituksessa, että kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETA-sopimuksesta ja markkinoille pääsystä ja että kummankin osapuolen pk-yritysten yhteyspiste toimii yhdessä pk-yrityksiä koskevien erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Mitä Access2Markets tarjoaa?

Jaa tämä sivu: