EU:n kauppasopimukset Access2Markets-järjestelmässä

EU:n kauppasopimukset Access2Markets-järjestelmässä

Hyötyä alennetuista tulleista ja muista eduista, joita EU:n etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset tarjoavat sinulle!

Eu:lla on yli 70 kauppasopimusta eri puolilla maailmaa sijaitsevien maiden kanssa

Tarkastaa:

Sopimukset kattavat lähes kaksi viidesosaa kaikesta EU:n ja muiden maiden välisestä kaupasta. Niiden mukaan EU:n ja kumppanimaiden yrityksiin sovelletaan WTO:n sääntöjä edullisempia ehtoja.

Näiden sopimusten etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • alhaisemmat tullit tai nollatullit
 • tullimenettelyjen helpottaminen ja nopeuttaminen
 • tuotetodistusten tunnustaminen
 • henkilöstön liikkuvuus
 • osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin
 • teollis- ja tekijänoikeuksien parempi suoja

Mitä sinun pitäisi tietää hyödyistä?

 • oikeudet vaihtelevat sopimuksesta sopimukseen ja riippuvat tuotteesta/alasta
 • kaikki hyödyt eivät ole automaattisia – esimerkiksi tavara-alalla sinun on
  • todista, missä tuote on valmistettu
  • täytä tullilomakkeet
  • rekisteröityminen EU:n REX-järjestelmään tai hyväksyttynä viejänä
  • niillä on oltava lupa tarjota palveluja
  • sinulla on tuotteen turvallisuustodistukset
  • hae teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa
 • Voit edelleen kohdata esteitä – mutta EU:n kauppasopimus voi helpottaa niiden poistamista — kerro meille, jos katsot olevansi kaupan este EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä.
 • Yritykset tai yksityishenkilöt eivät voi panna kauppasopimusta täytäntöön tuomioistuimessa. EU ja kumppanimaat ovat kuitenkin oikeudellisesti velvoitettuja panemaan ne täytäntöön.Muussa tapauksessa toinen osapuoli voi useimmissa tapauksissa käynnistää riitojenratkaisumekanismin.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevat luvut kauppasopimuksissa

Kaikkiin uusiin kauppasopimuksiin sisällytetään pk-yrityksiä koskeva luku, jos kumppanimaa suostuu siihen. Tämä mahdollistaisi paremman tietojenvaihdon markkinoillepääsyyn liittyvistä kysymyksistä sekä hedelmällisen yhteistyön komission ja kumppanimaan välillä, kun kauppasopimuksessa käsitellään pk-yrityksiin liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi 26 päivänä syyskuuta 2018 EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) sekakomitea sopi erillisessä pk-yrityksiä koskevassa suosituksessa, että kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETA-sopimuksesta ja markkinoille pääsystä ja että kummankin osapuolen pk-yritysten yhteyspiste toimii yhdessä pk-yrityksiä koskevien erityisongelmien ratkaisemiseksi.

Mitä Access2Markets tarjoaa?

 • Saat yleiskuvan erityyppisistä kauppasopimuksista ja kauppajärjestelyistä, joista voit hyötyä
 • Kauppasopimuksen keskeisten osatekijöiden ymmärtäminen
 • Haluatko käydä kauppaa tietyn ulkomaisen maan kanssa? Lue lisää markkinaosiossa sovellettavista ehdoista ja tutustu asiaa käsitteleviin oppaisiin.
 • Tiedätkö jo, mihin haluat tuoda maasta tai mihin se haluaa viedä? Kauppa— avustajani ohjaa sinut tuotteenne erityisedellytyksiin ja -vaatimuksiin.
 • EN ole vielä perehtynyt kauppa-avustajani kanssa? Tutustu käyttöoppaaseen ja seuraa opastusta.
Jaa tämä sivu:

Linkit