Sähköinen kaupankäynti EU:n kauppasopimuksissa

Haluatko käydä kauppaa ja harjoittaa liiketoimintaa digitaalisesti?Tutustu EU:n kauppasopimuksiin sisältyviin sähköistä kauppaa koskeviin määräyksiin ja saa tietoa digitaalisesta kaupasta kiinnostuneille yrityksille.

Tiesitkö, että sähköinen kauppa on yhä tärkeämpi aihe EU:n kauppasopimuksissa ja että viimeaikaisissa EU:n vapaakauppasopimuksissa käsitellään yhä useampia sähköiseen kauppaan liittyviä kysymyksiä?

 • ensimmäinen sähköistä kaupankäyntiä koskeva EU:n kauppasopimus oli EU:n ja CARIFORUMin välinen talouskumppanuussopimus, joka allekirjoitettiin vuonna 2008.
 • siitä lähtien EU on käsitellyt asiaa johdonmukaisesti tärkeänä osana EU:n kauppapolitiikkaa ja kolmansien osapuolten kanssa käytäviä neuvotteluja.
 • viime vuosina EU on kehittänyt kunnianhimoisen digitaalista kauppaa koskevan osaston, jota se ehdottaa kaikissa vapaakauppasopimusneuvotteluissa.
 • näillä säännöillä pyritään varmistamaan ennakoitavuus ja oikeusvarmuus yrityksille sekä turvallinen verkkoympäristö kuluttajille – niillä pyritään myös poistamaan sähköisen kaupankäynnin perusteettomia esteitä.

 

EU:n digitaalista kauppaa koskevan lähestymistavan keskeisiä osatekijöitä ovat muun muassa seuraavat:

 • ei tulleja sähköisistä lähetyksistä
 • tietovirrat ja tietojen säilytyspaikkaa koskevien vaatimusten kielto
 • kuluttajansuoja ja suoja ei-toivotulta suoramarkkinoinnilta
 • sopimusten tekemistä sähköisesti ja sähköisiä allekirjoituksia koskevat säännökset
 • ohjelmiston lähdekoodin suojaaminen
 • yhteistyö ja sääntelyä koskeva vuoropuhelu

EU on perinteisesti sisällyttänyt kahdenvälisiin kauppasopimuksiinsa viittauksia sääntelyä koskevaan vuoropuheluun.Ne voivat osaltaan helpottaa sähköisen kaupankäynnin kehittämistä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyödyksi.

Seuraavassa osiossa on yleiskatsaus muista tärkeistä sähköistä kaupankäyntiä koskevista määräyksistä, jotka sisältyvät EU:n kahdenvälisiin kauppasopimuksiin.

 • poistetaan sähköisen kaupankäynnin perusteettomat esteet muun muassa kieltämällä sähköisistä lähetyksistä perittävät tullit ja maksut. Tämä ei estä sisäisten maksujen, kuten sisäisten verojen, määräämistä.
 • EU:n kauppasopimuksiin sisältyy periaate, jonka mukaan ennakkolupaa ei myönnetä, mikä kieltää lupamenettelyt, jotka kohdistetaan erityisesti verkkopalveluihin protektionistisista syistä.
 • kattaa sähköisen todentamisen menetelmät ja sähköiset allekirjoitukset, jotka ovat tarpeen verkkokaupan validoimiseksi ja jotka ovat näin ollen keskeinen sähköisen kaupankäynnin mahdollistava tekijä.
 • aloitetaan vuoropuhelu sääntelykysymyksistä, kuten sähköisten allekirjoitusten tunnustamisesta – EU:n ja Singaporen äskettäin tekemässä sopimuksessa molemmat osapuolet tarkastelevat myös mahdollista tulevaa sopimusta sähköisiä allekirjoituksia koskevasta vastavuoroisesta tunnustamisesta.
 • useita kuluttajansuojatoimenpiteitä verkossa, myös roskapostin torjumiseksi. EU:n sopimuksiin sisältyy johdonmukaisesti määräyksiä, joiden tarkoituksena on pitää yllä sääntelyä koskevaa vuoropuhelua tällaisen ei-toivotun viestinnän kohtelusta.
 • ne kattavat yhteistyön ja riitojenratkaisun – niissä painotetaan sääntelyä koskevaa vuoropuhelua keskeisillä politiikan aloilla, kuten esimerkiksi palveluntarjoajien vastuuta sähköisissä tiedonsiirroissa ja tietojen tallentamisessa.

Valmiuksien kehittämisen helpottaminen

 • EU:n ja Cariforumin talouskumppanuussopimukseen sisältyy sitoumuksia teknisen avun, koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen tukemiseksi eri aloilla, joilla voidaan myös kehittää valmiuksia käydä digitaalista kaupankäyntiä.
Jaa tämä sivu: