Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Sähköinen kaupankäynti EU:n kauppasopimuksissa

Haluatko käydä kauppaa ja harjoittaa liiketoimintaa digitaalisesti?Tutustu EU:n kauppasopimuksiin sisältyviin digitaalista kauppaa koskeviin määräyksiin ja saa tietoa yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita käymään kauppaa digitaalisesti.

Tiesitkö, että sähköinen kaupankäynti on yhä tärkeämpi aihe EU:n kauppasopimuksissa ja että EU:n viimeaikaisissa vapaakauppasopimuksissa käsitellään yhä useampia sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä kysymyksiä?

 • ensimmäinen EU:n kauppasopimus, johon sisällytettiin sähköistä kaupankäyntiä koskeva luku, oli EU:n ja Cariforumin talouskumppanuussopimus, joka allekirjoitettiin vuonna 2008.
 • EU on sen jälkeen käsitellyt asiaa johdonmukaisesti tärkeänä osana kauppapolitiikkaansa ja kolmansien osapuolten kanssa käymiinsä neuvotteluihin.
 • viime vuonna EU on kehittänyt kunnianhimoisen digitaalisen kaupan osaston, jota se ehdottaa kaikissa vapaakauppasopimusneuvotteluissa.
 • näillä säännöillä pyritään varmistamaan ennustettavuus ja oikeusvarmuus yrityksille sekä turvallinen verkkoympäristö kuluttajille – niillä pyritään myös poistamaan digitaalisen kaupan perusteettomat esteet.

 

EU:n digitaaliseen kaupankäyntiin soveltaman lähestymistavan keskeisiä osia ovat

 • ei tulleja sähköisistä siirroista
 • tietovirrat ja tietojen säilytyspaikkaa koskevien vaatimusten kieltäminen
 • kuluttajansuoja ja suoja ei-toivotulta suoramarkkinointiviestinnältä
 • säännökset sopimusten tekemisestä sähköisesti ja sähköisistä allekirjoituksista
 • ohjelmiston lähdekoodin suojaaminen
 • yhteistyö ja sääntelyä koskeva vuoropuhelu

EU on perinteisesti sisällyttänyt kahdenvälisiin kauppasopimuksiinsa viittauksia sääntelyä koskevaan vuoropuheluun.Ne voivat osaltaan helpottaa sähköisen kaupankäynnin kehitystä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten eduksi.

Seuraavassa esitetään yleiskatsaus muihin EU:n kahdenvälisiin kauppasopimuksiin sisältyviin tärkeisiin sähköistä kaupankäyntiä koskeviin määräyksiin.

 • sähköisen kaupankäynnin perusteettomien esteiden poistaminen muun muassa kieltämällä sähköisistä siirroista perittävät tullit ja maksut – tämä ei estä sisäisten maksujen, kuten sisäisten verojen, määräämistä.
 • EU:n kauppasopimuksiin sisältyy ennakkoluvan kiellon periaate, jossa kielletään lupamenettelyt, jotka kohdistuvat erityisesti verkkopalveluihin protektionistisista syistä.
 • kattaa sähköisen todentamisen menetelmät ja sähköiset allekirjoitukset, jotka ovat tarpeen verkkokaupan validoimiseksi ja ovat siten digitaalisen kaupankäynnin keskeinen mahdollistaja
 • käynnistetään vuoropuhelu sääntelykysymyksistä, kuten sähköisten allekirjoitusten tunnustamisesta. äskettäisessä EU:n ja Singaporen välisessä sopimuksessa molemmat osapuolet tarkastelevat myös mahdollista tulevaa sopimusta sähköisten allekirjoitusten vastavuoroisesta tunnustamisesta.
 • useita kuluttajansuojatoimenpiteitä verkossa, myös roskapostia vastaan. EU:n sopimuksiin sisältyy johdonmukaisesti määräyksiä, joiden tarkoituksena on ylläpitää sääntelyä koskevaa vuoropuhelua tällaisen ei-toivotun viestinnän kohtelusta.
 • kattaa yhteistyön ja riitojenratkaisun alat – niissä korostetaan sääntelyä koskevaa vuoropuhelua keskeisillä politiikan aloilla, esimerkiksi palveluntarjoajien vastuuta sähköisistä tiedonsiirroista ja tietojen tallentamisesta.

Valmiuksien kehittämisen helpottaminen

 • EU:n ja Cariforumin talouskumppanuussopimus sisältää sitoumuksia teknisen avun, koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen tukemisesta eri aloilla, joilla voidaan myös kehittää valmiuksia käydä kauppaa digitaalisesti.
Share this page:

Linkit