Sitovat alkuperätiedot

Jos olet epävarma tavaroiden alkuperästä tai yksinkertaisesti haluaa oikeusvarmuutta, voit hakea sitovaa alkuperätietoa.

Sitova alkuperätieto liittyy kirjalliseen päätökseen, jolla todistetaan tavaran alkuperä, ja se on sitova Euroopan unionissa.

SAT-päätökset sitovat haltijaa ja EU:n tulliviranomaisia. Sitovaa alkuperätietoa koskeva päätös on yleensä voimassa kolme vuotta antamispäivästä.

Miten ja missä SAT-päätöstä haetaan?

Hakemukset on tehtävä kirjallisesti sen EU-maan toimivaltaisille viranomaisille, johon yritys on sijoittautunut tai jossa yritys aikoo käyttää SAT-tietoja. Sinun on varmistettava, että sitovassa alkuperätiedoissa oleva tavaroiden kuvaus on identtinen niiden tavaroiden kanssa, joita viet tai tuot maahan.

Viranomaisilla on 120 päivää aikaa tehdä päätöksensä siitä päivästä, jona ne rekisteröivät hakemuksenne.

Huom. Sitova alkuperätieto ei vapauta alkuperäselvityksen esittämistä koskevasta vaatimuksesta.

Lisätietoja

Jaa tämä sivu: