Saistoša izcelsmes informācija

Ja neesat pārliecināts par savu preču izcelsmi vai vienkārši vēlaties juridisko noteiktību, varat pieteikties saistošai izziņai par izcelsmi.

Saistoša izziņa par izcelsmi (SII) attiecas uz rakstisku lēmumu, kas apliecina jūsu preču izcelsmi, un tā ir saistoša Eiropas Savienībā.

SII lēmumi ir saistoši turētājam un ES muitas dienestiem. Izziņa parasti ir derīga trīs gadus no izdošanas dienas.

Kā un kur pieteikties SII lēmumam?

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski tās ES valsts kompetentajām iestādēm, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību vai kurā tas plāno izmantot SII. Jums jāpārliecinās, ka preču apraksts saistošajā izziņā par izcelsmi ir identisks precēm, ko eksportējat vai importējat.

Iestādēm ir 120 dienas no jūsu pieteikuma reģistrēšanas dienas, lai pieņemtu lēmumu.

Ņemiet vērā, ka saistoša izziņa par izcelsmi neatbrīvo jūs no prasības sniegt izcelsmes apliecinājumu.

Plašāka informācija

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites