Tirdzniecības režīmi

Šajā sadaļā jūs informē par importa procedūrām, tostarp par tādiem tematiem kā tarifa preferences, kā arī par saitēm uz konkrētām nozarēm un konkrētām valstīm noteiktām prasībām.

Lai eksportētu vai importētu preces, jums ir jāuzrāda īpaši dokumenti muitošanai. Šajā iedaļā sniegta informācija par dažām konkrētajām licencēm un dokumentiem, kas jums var būt vajadzīgi.

Importē

Piemēram, lai ES importētu noteiktas preces, jums var būt vajadzīga importa licence. Ja precei, kuru importējat, ir vajadzīga importa licence, jums tā ir jāsaņem no tās ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā jūs veicat uzņēmējdarbību. Tas ir jādara pirms muitošanas, lai jūsu prece varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Lai iegūtu importa licenci, jums ir

  • Aizpildiet pieteikuma veidlapu, izmantojot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 (OV L-206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) I pielikumāsniegto paraugu vai izmantojot citus pietiekamus līdzekļus, ko apstiprinājusi atbildīgā iestāde, piemēram, izmantojot datorizētu sistēmu. Ja izmantojat pieteikuma veidlapu, jums jāaizpilda divi eksemplāri: vienu jums kā turētājam un vienu, ko iesniedzat izdevējiestādei.
  • Iemaksāt atmaksājamu drošības naudu. Depozīta apjoms katrai lauksaimniecības nozarei ir noteikts tirgus kopīgajā organizācijā. Jūsu depozīts tiks atdots atpakaļ, tiklīdz būsiet izpildījis visus savus importētāja pienākumus. Ja jūsu ievesto preču summa ir EUR 100 vai mazāk vai ja licence ir sagatavota intervences aģentūras vārdā, jums nebūs jāmaksā drošības nauda.

Kad esat saņēmis importa licenci, jums ir jānodrošina, ka importējamo preču apraksts un daudzums atbilst importa licencē norādītajai informācijai.

Ja jūsu importētās preces pārsniedz vai nesasniedz importa licencē norādīto daudzumu par 5 % vai mazāk, jūsu pienākums tiks uzskatīts par izpildītu. Ja kompetentās iestādes konstatēs, ka neesat izpildījis savus importētāja pienākumus, jūsu drošības nauda tiks atsavināta.

Eksportē

Ja vēlaties eksportēt preces, jums jāpārliecinās, ka valstī, uz kuru vēlaties eksportēt, jūsu precei netiek piemēroti ierobežojumi. Šādi ierobežojumi var aizliegt jūsu produktam ienākt mērķtirgū.

Tos sauc par importa ierobežojumiem jūsu mērķtirgū. Lai iegūtu pārskatu par ierobežojumiem jūsu mērķtirgū, apmeklējiet manu tirdzniecības asistentu.

Lai pārbaudītu konkrētās importa procedūras, kas attiecas uz konkrētu produktu vai partnervalsti, apmeklējiet mūsu tirgu sadaļu.

Vairāk informācijas

Lai iepazītos ar importa un eksporta procesa pamatrakstu un vispārējiem veicamajiem pasākumiem, ielūkojieties mūsu pakāpeniskajos norādījumos.

Uzziniet vairāk par muitas procedūrām importam un eksportam Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites