Tirdzniecības režīmi

Šajā sadaļā jūs informē par importa procedūrām, tostarp tādiem tematiem kā tarifa preferences, kā arī par saitēm uz nozaru un valstu prasībām.

Lai eksportētu vai importētu preces, jums ir jāuzrāda īpaši muitošanas dokumenti. Šajā sadaļā sniegta informācija par dažām konkrētajām apliecībām un dokumentiem, kas jums var būt vajadzīgi.

Importēšana

Piemēram, lai importētu noteiktas preces ES, jums var būt vajadzīga importa licence. Ja importētajai precei ir vajadzīga importa licence, tā ir jāsaņem tās ES dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā esat reģistrēts. Jums tas ir jādara pirms muitošanas, lai jūsu prece varētu brīvi pārvietoties ES teritorijā.

Lai iegūtu importa licenci, jums:

Kad esat saņēmis importa licenci, jums ir jānodrošina, lai importēto preču apraksts un daudzums atbilstu importa licencē sniegtajai informācijai.

Ja jūsu importētās preces par 5 % vai mazāk pārsniedz importa licencē norādīto daudzumu vai nesasniedz to, jūsu saistības tiks uzskatītas par izpildītām. Ja kompetentās iestādes konstatē, ka jūs kā importētājs neesat izpildījis savas saistības, jūsu drošības depozītu atsavina.

Eksportē

Ja vēlaties eksportēt preces, jums jānodrošina, ka valstī, uz kuru vēlaties eksportēt, netiek piemēroti ierobežojumi jūsu precei. Šādi ierobežojumi var aizliegt jūsu produkta ienākšanu mērķtirgū.

Tos sauc par importa ierobežojumiem jūsu mērķtirgū. Lai gūtu pārskatu par ierobežojumiem jūsu mērķtirgū, apmeklējiet "Mans tirdzniecības asistents”.

Lai pārbaudītu konkrētas importa procedūras, kas attiecas uz konkrētu produktu vai partnervalsti, apmeklējiet sadaļu par tirgiem.

Vairāk informācijas

Importa un eksporta procesa pamatraksturojumā un vispārīgajos pasākumos, kas jāveic, iepazīstieties ar mūsu norādījumiem soli pa solim.

Sīkāku informāciju par muitas procedūrām attiecībā uz importu un eksportu meklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites