Autortiesību politika

Pakalpojumu un investīciju rezultātu lapā pieejamā informācija nāk no vairākiem avotiem. Valstu un autortiesību īpašnieku sarakstu skatiet zemāk.

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums, iespējams, vajadzēs lūgt atļauju tieši tiesību subjektam. Skatiet attiecīgos noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz avotiem.

Canada

Avots Noteikumi Papildinformācija
Alcohol and Gaming Commission of Ontario Copyright
Barreau du Quebec Information use conditions
Barreau du Quebec information use conditions
Commission d’accès à l’information du Québec Copyright
Government of Alberta Open Government Licence
Government of Alberta Open Government License
Government of British Columbia Open Government Licence
Government of Canada Open Government Licence
Government of Canada Open Government Licence
Government of Canadaovernment of Canada Open Government Licence
Government of Manitoba Open Government Licence
Government of Manitoba OpenMB License
Government of New Brunswick Open Government Licence
Government of Newfoundland and Labrador Open Data
Government of Newfoundland and Labrador Open Government Licence
Government of Northwest Territories Open Government Licence
Government of Nova Scotia Open Data
Government of Nova Scotia Open Government Licence
Government of Nunavut Open Data
Government of Ontario Open Government Licence
Government of Ontario Open Government License
Government of Prince Edward Island Open Data
Government of Prince Edward Island Open Government Licence
Government of Quebec Open Government Licence
Government of Quebec Québec Free and Open Source Licence
Government of Saskatchewan Copyright
Government of Saskatchewan Terms of use
Internal Trade Secretariat Corporation © Privacy Policy
Internal Trade Secretariat Corporation © Open Government Licence
International Bar Association Terms and conditions
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
Nunavut Water Board Copyright and Use of Information
Nunavut Water Board Terms of use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use
Yukon Government Open Government Licence

United Kingdom

Avots Noteikumi Papildinformācija
Bar Standards Board Terms and conditions
Finacial Reporting Council Website Terms of Use (including Disclaimer and Copyright) Reproduced with the kind permission of the FRC and not for further replication or publication.
International Federation of Accountants Terms of use
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Komisijas dokumentu atkalizmantošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumā par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu. Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuāli paziņojumi par autortiesībām), saturs, kas ES pieder šajā tīmekļa vietnē, ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci. Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz grozījumiem. Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patenti, preču zīmes, reģistrētie dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, ir izslēgti no Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politikas, un jums nav licences attiecībā uz tiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites