Kombinētā nomenklatūra

Kombinētā nomenklatūra (KN) ir ES astoņu ciparu kodēšanas sistēma, kas ietver Harmonizētās sistēmas (HS) kodus ar turpmākām ES apakšnodaļām. Tas kalpo ES kopējam muitas tarifam un nodrošina statistiku tirdzniecībai ES iekšienē un starp ES un pārējo pasauli.

Kā tas darbojas?

Katru nomenklatūras apakšnodaļu sauc par “KN kodu”. Tam ir 8 ciparu koda numurs, kam seko apraksts un nodokļa likme. Atkarībā no konkrētā gadījuma tajā var būt papildu mērvienība.

KN apakšpozīcijas, kas ir norādītas importa un eksporta deklarācijās, nosaka:

  • kāda muitas nodokļa likme ir piemērojama konkrētai precei
  • kā preces tiek aplūkotas statistikā un regulās

Kas ir nomenklatūrā?

  • ievada noteikumi (vispārīgi klasifikācijas noteikumi, noteikumi par nodokļiem vai nomenklatūrām u. c.)
  • preču apraksti
  • papildu iedaļas/nodaļas piezīmes un zemsvītras piezīmes, kas attiecas uz KN apakšiedalījumiem
  • līgtās nodokļu likmes — ES tarifu saistības PTO un daži ES autonomie nodokļi
  • papildu vienības
  • ar tarifiem saistītu pielikumu kopums (lauksaimniecība, ķīmija u. c.) un īpaša kodēšanas sistēma (98. un 99. nodaļa);

Tas atrodams Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā. Nomenklatūra katru gadu tiek atjaunināta un publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

Lai jums palīdzētu, izmantojiet Kombinētās nomenklatūras skaidrojumus, kuros sniegti detalizēti paskaidrojumi par katru produktu kategoriju. Ņemiet vērā, ka paskaidrojumi nav juridiski saistoši.

Produkta klasifikācijas piemērs

HS nodaļa

2 cipari

18 Kakao un kakao preparāti

HS pozīcija

4 cipari

1806 Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

HS apakšpozīcija

6 cipari

1806 10 Kakao pulveris ar cukura vai saldinātāju piedevu

KN apakšpozīcija

8 cipari

1806 10 15 Kas nesatur saharozi vai satur mazāk par 5 % no svara saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites