Kombineeritud nomenklatuur

Kombineeritud nomenklatuur (CN) on ELi kaheksakohaline kodeerimissüsteem, mis koosneb harmoneeritud süsteemi (HS) koodidest koos täiendavate ELi alajaotustega. See teenib ELi ühist tollitariifistikku ja annab statistikat ELi-sisese ning ELi ja ülejäänud maailma vahelise kaubanduse kohta.

Kuidas see toimib?

Nomenklatuuri iga alajaotist nimetatakse CN-koodiks. Sellel on kaheksakohaline koodnumber, millele järgneb kirjeldus ja tollimaksumäär. Olenevalt juhtumist võib see sisaldada täiendavat mõõtühikut.

KN-i alamrubriigid, mis on märgitud impordi- ja ekspordideklaratsioonides, määravad kindlaks

  • millist tollimaksumäära konkreetse kauba suhtes kohaldatakse
  • kuidas kaupu statistikas ja määrustes käsitletakse?

Mis on nomenklatuuris?

  • eelsätted (klassifikatsiooni üldeeskirjad, tollimaksude või nomenklatuuridega seotud eeskirjad jne)
  • kauba kirjeldused
  • KNi alamrubriikidega seotud täiendavad märkused jaotise/peatüki kohta ja joonealused märkused
  • kokkuleppelised tollimaksumäärad – ELi tollikohustused WTOs ja mõned ELi ühepoolsed tollimaksud
  • täiendavad ühikud
  • tariifidega seotud lisad (põllumajandus, keemia jne) ja spetsiaalne kodeerimissüsteem (98. ja 99. peatükk)

See on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas. Nomenklatuuri ajakohastatakse igal aastal ja see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Abiks kasutage kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi, milles on esitatud üksikasjalikud selgitused iga tootekategooria kohta. Pidage meeles, et selgitavad märkused ei ole õiguslikult siduvad.

Toote klassifikatsiooni näide

HSi grupp

2 numbrit

18 Kakao- ja kakaotooted

HS-rubriik

4 numbrit

1806 šokolaadid ja muud kakaod sisaldavad toiduained

HSi alamrubriik

6 numbrit

1806 10 kakaopulber, suhkru- või magusainelisandiga

KNi alamrubriik

8 numbrit

1806 10 15 Sahharoosivaba või sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi alla 5 % massist

Jagage seda lehte: