Farmaatsia- ja kosmeetikatooted

See lehekülg on viitedokument ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt ELi sihtriigist võib kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun minu kaubandusassistenti poole.

Pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Inimtervishoius kasutatavate ravimite impordi- ja turustamisnõuded

Ravimid peavad vastama impordi- ja müügiloa andmise, märgistamise ja ravimiohutuse järelevalve kohustuslikele tingimustele.

 

Veterinaarravimite impordi- ja turustamisnõuded

Veterinaarravimid peavad vastama teatavatele impordi- ja müügiloa andmise, märgistamise ja ravimiohutuse järelevalvega seotud tingimustele.

 

Ravitoimeainete impordinõuded

Toimeaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks toorainena ravimite valmistamisel, võivad importida ainult importiva liikmesriigi registreeritud volitatud ettevõtjad.

 

Kosmeetikatoodete impordi- ja turustamisnõuded

Turule laskmiseks kohaldatakse kosmeetikatoodete koostise, pakendamise, märgistamise ja teavitamise nõudeid.

 
Jagage seda lehte: