Farmaatsia- ja kosmeetikatooted

See lehekülg on viitedokument üksnes kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt sihtkohaks olevast ELi riigist võidakse kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun minu kaubandusassistendiga.

Palun pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Inimtervishoius kasutatavate ravimite impordi- ja turustamisnõuded

Ravimid peavad vastama impordi- ja müügilubade andmise, märgistamise ja ravimiohutuse järelevalve kohustuslikele tingimustele.

 

Veterinaarravimite impordi- ja turustamisnõuded

Veterinaarravimid peavad vastama teatavatele impordi- ja müügiloa, märgistamise ja ravimiohutuse järelevalvega seotud tingimustele.

 

Ravitoimeainete impordinõuded

Toimeaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks toormena ravimite valmistamisel, võivad importida üksnes importiva liikmesriigi registreeritud volitatud ettevõtjad.

 

Kosmeetikatoodete impordi- ja turustamisnõuded

Kosmeetikatoodete suhtes kohaldatakse turule laskmisel koostise, pakendamise, märgistamise ja teabega seotud nõudeid.

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid