Puidu klassifitseerimine

Käesolev juhend aitab teil mõista puidu ja puittoodete klassifikatsiooni, et määrata kindlaks teie toodete suhtes kohaldatavad tollimaksumäärad ja mittetariifsed meetmed.

Puit ja puittooted klassifitseeritakse kaupade Euroopa klassifikaatorisse (CN) vastavalt

 • kui palju nad on töötanud?
 • nende olemus ja eesmärk
 • puidu liik, millest nad on valmistatud

Mõned tooted – kuigi mitte kõik – peavad vastama teatavatele suurusnõuetele, et neid saaks klassifitseerida teatavate rubriikide koodide alla.

Eritermineid kasutatakse sageli nii puidutöötlemisprotsesside kui ka puidust toodete kirjeldamiseks. Puitu ja puittooteid võib klassifitseerida vastavalt sellele, kas need on okaspuidust, lehtpuidust või troopilisest puidust või on neist valmistatud.

Küttepuit, hakkpuit, puidujäätmed ja puusüsi

Küttepuit klassifitseeritakse alamrubriiki 4401 11 (okaspuit) või 4401 12 (muu kui okaspuit). Küttepuidu mõõtmed ei ole piiratud, vaid tavaliselt on tegemist lühikeste palkide, osadeks jaotatud palkide või palkidega. Küttepuit võib olla ka

 • oksed
 • haokid
 • karedapõhjalised pulgad
 • Viinamarjavarred
 • puude kännud ja juured

Palke, mida kasutatakse tselluloosi tootmiseks või matšide valmistamiseks, ei klassifitseerita küttepuiduks. Selle põhjuseks on asjaolu, et erinevalt kütusepalgidest on nad hoolikalt sorteeritud, nad võivad olla kooritud ning tavaliselt ei ole nad purunenud, lõhenenud, kõverdatud, sõlmelised ega painutatud. Need palgid klassifitseeritakse rubriigikoodi 4403 alla.

Puitlaastud ja -pilpad klassifitseeritakse alamrubriikidesse 4401 21 ja 4401 22. Järgmisi puiduliike ei klassifitseerita siiski nende alamrubriikide koodide alla:

 • puitlaastud, mida kasutatakse sõelade, pillkastide jms punumiseks või valmistamiseks – see klassifitseeritakse rubriiki 4404.
 • puitlaastud, mida kasutatakse äädika tootmiseks või vedelike selitamiseks – need klassifitseeritakse ka rubriiki 4404.
 • puitvill ja puidujahu – need klassifitseeritakse rubriiki 4405.

Saepuru, puidujäätmed ja -jäägid klassifitseeritakse alamrubriiki 4401 31 (puitgraanulid) ja 4401 39 (muud). Need koosnevad puidust, mida ei saa kasutada puiduna, ja hõlmavad järgmist:

 • saeveski või höövelveski rombid
 • tootmisjäätmed
 • purunenud plangud
 • vanad kastid
 • koor ja laastud
 • tisleri- ja puusepajäätmed ja -jäägid
 • kasutatud värvi- ja parkimispuit

Puidujäätmeid ja -jääke kasutatakse eelkõige paberitootmises, puitlaastplaatide ja puitkiudplaatide tootmises ning kütuse tootmiseks. Kõik puidujäätmed ja -jäägid, mis on mõeldud kasutamiseks kütusena, olenemata sellest, kas need on moodustunud tavalisteks kütuseliikideks, nagu palkideks, brikettideks või graanuliteks, klassifitseeritakse alati puidujäätmetena alamrubriiki 4401 31 ja mitte kunagi küttepuudena.

Ümarpuitu või veerandlaotatud puitu ei liigitata puidujäätmeteks ega -jääkideks. Selle asemel klassifitseeritakse see rubriiki 4403.

Puusüsi, mis on saadud puidu karboniseerimisel õhuga kokkupuutel, klassifitseeritakse rubriiki 4402. Sellesse rubriiki kuulub ka kookospähklikoorte, muude koorte ja pähklite karboniseerimise teel saadud puusüsi. Puusüsi võib olla

 • plokid
 • vardad
 • graanulid
 • pulber
 • brikett
 • tabletid
 • pallid

Tõrvaga aglomeeritud puusüsi klassifitseeritakse samuti rubriiki 4402.

Töötlemata puit ja jämedalt kanditud puit

Töötlemata puit on looduslik, langetatud, tavaliselt mahapestud okstega puit, mille välimine ja sisekoor võib olla eemaldatud ning millelt on eemaldatud kõik töötlemata väljaulatuvad osad, et hõlbustada transporti ja vältida lagunemist. Toorpuit klassifitseeritakse rubriiki 4403 ja see võib hõlmata järgmist:

 • tarapostid – ainult algkujul
 • saagimiseks ettenähtud puit
 • Telefoni-, telegraafi- jms postid
 • suunamata ja killustamata vaiad
 • tualetid, vaiad, teibad ja tugipostid
 • ümmargused mäed
 • paberimassi valmistamiseks kasutatavad palgid, mis võivad olla poolitatud, kuid ei tarvitse olla poolitatud
 • ümmargused palgid spoonilehtede valmistamiseks jne
 • palke matšide, puidutarvikute jms tootmiseks
 • puukännakud ja -juured eripuidust ja teatavatest kasvukohtadest, näiteks spoonide või piipude valmistamiseks kasutatavad juured

Jämedalt tahutud puitu, mida kasutatakse jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistakäepidemete jms valmistamiseks, ei klassifitseerita rubriiki 4403. Selle asemel klassifitseeritakse see rubriiki 4404.

Toorpuit, mis on töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega, klassifitseeritakse alamrubriiki 4403 10. Puitu võib süstida või immutada, et seda säilitada, muuta see vastupidavamaks, muuta see tulekindlaks ja kaitsta seda kokkutõmbumise eest. Protsessi käigus võib puitu pikaks ajaks leotada kuuma vedelikuga avatud vaatides ja seejärel vedelikku jätta, kuni see jahtub. Teise võimalusena võib puitu töödelda autoklaavis, vaakumis või rõhu all. Ravivahendite hulka kuuluvad kreosoot, dinitrofenoolid ja dinitrokresoolid.

Okaspuupuidust poste töödeldakse sageli sel viisil ning alamrubriiki 4403 10 klassifitseerimiseks peavad need olema vähemalt 6 meetrit pikad, kuid mitte pikemad kui 18 meetrit. Nende ümbermõõt põikiotsas peab olema vähemalt 45 cm, kuid mitte rohkem kui 90 cm.

Jämedalt kanditud puit on puutüvi või puutüve osa, mille ümmargused pinnad on vähendatud lamedateks pindadeks akse, adze või jämedalt saetud, nii et moodustub puit, mille ristlõige on ligikaudu ristkülikukujuline (sh ruudukujuline). Jämedalt kanditud puit klassifitseeritakse rubriiki 4403.

Rubriigi kood 4403 hõlmab ka järgmist:

 • poolpuit – see on puit, mis on valmistatud ainult kahel vastasküljel ja mis on valmis saeveskis tükeldamiseks edasiseks kasutamiseks katusepuiduna
 • teatavad puud, näiteks raiutud puud, mis on piki terasid lõhestatud kiiludeks või kanarbikuteks

Raudteede ja trammiteede liipriteks lõigatud puit – ristteed – ei ole klassifitseeritud rubriigikoodi 4403 alla. Selle asemel klassifitseeritakse see rubriiki 4406. Puitu, mis on lõigatud tahvlite, talade vms kujul, ei klassifitseerita ka rubriiki 4403. Selle asemel klassifitseeritakse see rubriigikoodide 4407 ja 4418 alla.

Kergelt töödeldud puidu, puiduvilla ja puidujahu klassifitseerimine

Kergelt töödeldud puit on puit, mida on töödeldud veidi rohkem kui toorpuit. See on klassifitseeritud rubriigikoodi 4404 alla ja hõlmab järgmist:

 • õngekonveieri pikkused on paju-, sara-, kase- vms lõhestatud vardad, mille koor võib olla lahti või jämedalt pügatud. Õngepuid kasutatakse selliste esemete tootmiseks nagu vaatide õngekonksud ja -tornid ning tavaliselt kimpudeks või rullideks
 • lõhestatud teibad on puude varred või oksad, mis on jaotatud piki nende pikkust. Neid kasutatakse tavaliselt abivahenditena aianduses ja põllumajanduses, taradena või mõnel juhul lae- või katusehambana.
 • Teravaotsalised vaiad, tulbad ja vaiad on ümarad või lõhestatud teibad, mille otsad on teravad ning mida võib, aga ei pruugi olla kooritud või immutatud säilitusainega. Neid ei saagita pikisuunas. Sellesse kategooriasse kuuluvad tarapostid.
 • Puidust vardad on pikkuse ja paksusega, mis sobivad selgelt selliste toodete tootmiseks nagu jalutuskepid, piitsad, golfivõllid, tööriistade käepidemed, vihmavarjud, põhud jne.
 • Puitlaastud toodetakse tavaliselt ühest tavalisest pehmemast puidust ning neid kasutatakse plaatide ja plaatide valmistamiseks.
 • Puulaastud on tavaliselt pöök- või sarapuulaastud, mis paistavad välja nagu rullpuitlaastud. Neid kasutatakse peamiselt äädika tootmisel või vedelike selitamisel. Rubriiki 4404 klassifitseeritud puitlaastude ja rubriiki 4401 klassifitseeritud laastude erinevus seisneb selles, et puitlaastud on ühtlast paksust, laiust ja pikkust ning need on ühtlaselt rullitud.

Harjakehade ning saapa- ja kingaliistudetoorikud ei kuulu rubriiki 4404. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4417.

Puitvill on valmistatud peenest puitliistudest, mis on loksutatud või keerutatud nii, et moodustub segatud mass. Kaldliftid on korrapärase suuruse ja paksusega ning on märkimisväärselt pikad. Puitvill on valmistatud okaspuupuidust ja seda müüakse pressitud pallidena. See on klassifitseeritud rubriigikoodi 4405 alla.

Puidujahu on pulber, mis saadakse saepuru, laastude või muude puidujäätmete jahvatamisel. Selle saamiseks võib sõeluda ka saepuru, mille massist kuni 8 % jääb sõelale, mille silmasuurus on 0,63 millimeetrit. Puidujahu klassifitseeritakse rubriiki 4405 ja seda kasutatakse peamiselt puitlaastplaatide ja linoleumi tootmisel.

Liiprid ja saetud või hakitud puit

Raudteede ja trammiteede liiprid - või ristteed – on planeerimata puit, mida tavaliselt kasutatakse raudteede ja trammiteede toetamiseks. Need on klassifitseeritud rubriigikoodi 4406 alla. Sellesse rubriiki kuulub ka pöörmeside, mis on pikem, laiem ja paksem kui liiprid.

Liiprite ja pöörmete servad võivad olla jämedalt kammitud ning neil võivad olla augud või istmed rööbaste või toolide kinnitamiseks. Liipreid ja lülitiühendusi võivad otstes tugevdada ka klambrid, naelad, poldid või terasribad, et vältida nende lõhenemist.

Kreosoodi või muude säilitusainetega immutatud liiprid ja pöörmesidemed klassifitseeritakse alamrubriiki 4406 91 (olmepuidust) või 4406 92 (olmepuidust). Klassifitseerimisel tähendab „immutatud“ üksnes seda, et neid on pikaajalise säilitamise eesmärgil töödeldud kreosoodi või muude säilitusainetega. See ei hõlma liipreid ja vahetussidemeid, mida on töödeldud fungitsiidi või insektitsiidiga, et kaitsta neid seente või parasiitide eest veo või ladustamise ajal. Neid käsitatakse impregneerimata toodetena ja need klassifitseeritakse alamrubriiki 4406 11 (okaspuidust) või 4406 12 (okaspuidust).

Saetud või hakkpuit on lihtsalt ettevalmistatud puit, mis on piki terasid saetud või hakitud või lõigatud viilutamise või koorimise teel. See võib olla mis tahes pikkusega, kuid peab olema paksem kui 6 millimeetrit. See võib olla hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud. Saetud või hakitud puit klassifitseeritakse rubriiki 4407. Mõned näited seda liiki puidu kohta on järgmised:

 • erineva suurusega saelehed
 • talad
 • plangud
 • haakeseadised
 • tahvlid
 • treipingid

Siia kuuluvad ka viilutatud või kooritud puidust pöörlevad lehed.

Pange tähele, et liigitamisel ei hõlma termin „planeeritud“ töödeldud puitu, mida on hööveldatud eemaldada pungad ja mõned töötlemata saemärgid, mida mõnikord nimetatakse tabatuks või vahelejäänuks. Sel viisil töödeldud puit tuleks klassifitseerida õige alamrubriigikoodi „Planed“ ees oleva koodi „Other“ alla.

Komplektseid plaate, mis on ette nähtud pakkimiskastide või -kastide valmistamiseks – koos lisaseadmetega, nagu nurga- ja jalatugevdused, või ilma nendeta – ei klassifitseerita alamrubriiki 4407. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4415.

Puitplaadid vineerimiseks ja vineeriks, tahvlid ja plangud

Puitlaastud, mida kasutatakse vineerimiseks ja vineeri või samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks, klassifitseeritakse rubriiki 4408. Selle rubriigi koodi alla klassifitseerimiseks ei tohi need lehed olla paksemad kui 6 millimeetrit. Kuid need võivad olla servani kleepuvad, liimitud, õmmeldud või liimitud, et valmistada vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali jaoks suuremaid plaate. Lehed võivad olla ka

 • hööveldatud
 • lihvitud
 • pikijätkatud
 • sõrmjätkatud, võib olla zig-zag-mustriga

Vineerimiseks mõeldud lehtede valmistamiseks võib kasutada ka kihtpuitmaterjalist viilutamisplokke, mis asendavad traditsioonilisel meetodil valmistatud vineerplaate.

Vineeri lehtede klassifitseerimine ei muutu, kui defekt on kaetud paberi, plasti või puiduga.

Puitplaadid, -tahvlid ja -tahvlid ning muu puit, mis on pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel või serval – kas kokkupaneku hõlbustamiseks või piirjoonte loomiseks – klassifitseeritakse rubriiki 4409. „Pidevalt vormitud“ puit võib olla keele- ja soontega, kald- või ümarpuit, v-punnitud, helmestatud, vormitud, ümardatud ja samalaadse kujuga. See võib olla hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud ja hõlmab järgmist:

 • puit ja ümarpuit äädikatahvlite jaoks
 • profileeritud liistud ja vormitud plaadid, sh vormitud kõnniteed ja muud vormitud plaadid
 • pidevprofiiliga parketilipid ja -liistud

Vormitud puitu, mis on saadud vormi paigutamisel teisele vormitud või vormimata puidutükile, ei klassifitseerita rubriiki 4409. Selle asemel klassifitseeritakse toode rubriiki 4418 või 4421.

Liistud ja liistud, mida ei ole töödeldud peale hööveldamise, lihvimise või pikijätkamise, ei klassifitseerita ka rubriiki 4409. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriikide koodide 4407 ja 4408 alla.

Järgmisi tooteid ei klassifitseerita ka rubriiki 4409:

 • vineer või spoonitud liistud ja liistud. Need klassifitseeritakse rubriigikoodi 4412 alla.
 • vineerist või spoonitud puidust ribad parkettpõrandale. Need klassifitseeritakse rubriigikoodi 4412 alla.
 • kassettidena esitatud hööveldatud või muul viisil töödeldud lauad. Need klassifitseeritakse rubriigikoodi 4415 alla.
 • puit, mille otsad on amortiseeritud, pingestatud, paaritatud või muul samalaadsel viisil töödeldud. Puit, mis on ühendatud paneelidega, nagu puusepa-, tisleri- ja parkettpõrandaplaadid. Kõik need tooted on klassifitseeritud rubriigikoodi 4418 alla.
 • paneelid, mis koosnevad jämedalt saetud puidust rullist, mis on transpordiks või hiljem töötamiseks liimiga ühendatud. Need klassifitseeritakse rubriigikoodi 4421 alla.
 • pronksitud või metalllehtedega puit. Tavaliselt klassifitseeritakse see rubriigikoodi 4421 alla.

Puitlaastplaadid, orienteeritud kihtidega plaadid jms puitkiudplaadid

Puitlaastplaadid, orienteeritud kihtidega plaadid jms plaadid, näiteks vahvelplaadid, klassifitseeritakse rubriiki 4410.

Puitlaastplaat, mida üldiselt tuntakse puitlaastplaadina, on lame toode, mida toodetakse eri suurusega pressimise või ekstrusiooni teel. See on klassifitseeritud alamrubriigi koodi 4410 11 alla ja on tavaliselt valmistatud

 • ümarpuidu redutseerimisel tekkinud puidulaastud või -pilpad
 • puidujäägid
 • puidust või muust puitmaterjalist (nt suhkruroost, bambusest, teraviljavartest ja linast) killud

Need materjalid aglomeeritakse vaigu või muu orgaanilise sideainega puitlaastplaadi moodustamiseks.

Puitlaastplaat lihvitakse tavaliselt ja seda võib immutada ühe või mitme ainega, et tagada veekindlus, vastupidavus mädanemisele, putukate rünnak, tulekahju või leegi levimine, kemikaalid jne. Ekstrudeeritud puitlaastplaadil võivad olla augud, mis töötavad sisemiselt otsast lõpuni.

Spoonitud puitlaastplaate – auguga või auguta, mis kulgeb sisemiselt otsast otsani - ei klassifitseerita rubriigikoodi 4410 alla. Selle asemel klassifitseeritakse see rubriiki 4412.

OSB-plaat arenes vahvliplaadilt edasi. OSB-plaat erineb vahvelplaadist selle poolest, et puitkiud on orienteeritud ja neid ei panda juhuslikult. Mõlemad on valmistatud trossikeedest, helvestest või vahvlitest, mis on lõigatud väikesest läbimõõdust, ümarpuidust palkidest ning ühendatud kuumuse ja surve all välise sideainega. OSB-plaat klassifitseeritakse alamrubriiki 4410 12.

Vahvelplaat on konstruktsiooniplaat, mis on valmistatud suurtest õhukestest puidust või muust puitmaterjalist vahvlitest. Vahvlid kujutavad endast spoontükke, mis on kaetud veekindla liimiga ning ühendatud kuumuse ja rõhu all. Vahvelplaat klassifitseeritakse alamrubriiki 4410 90.

Rubriigi kood 4410 hõlmab ka järgmist:

 • puitlaastplaadid jms puitplaadid, mis on kaetud plasti, värvi, paberi, tekstiilmaterjalide või metalliga
 • puitlaastplaadid ja lamineeritud paneelid, mis koosnevad mitmest puitlaastplaadist, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud puitkiudplaadiga
 • lamineeritud paneelid, mis koosnevad mitmest puitlaastplaadist ja mitmest mis tahes otstarbel kokkupandud puitkiudplaadist

Puidust kärgpaneelid, mille mõlemal küljel on puitlaastplaat, ei kuulu rubriiki 4410. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4418.

Puitkiudplaat on valmistatud puidust ja muust puitmaterjalist ning võib, aga ei pruugi olla seotud vaigu või muu orgaanilise ainega. Puitkiudplaati saab vormida – näiteks kumer, gofreeritud või perforeeritud – ning lõigata või vormida muuks kui ruudu- või ristkülikukujuliseks. See võib olla ka

 • pinnatud
 • serva töödeldud
 • pealistatud või kaetud tekstiili, plasti, värvi, paberi või metalliga

Klassifitseerimisel ei loeta liivatamist mehaaniliseks tööks.

Puitkiudplaat klassifitseeritakse rubriiki 4411 ning selle tihedus võib olla suur, keskmine või väike.

Puitkiudplaat, mis on saadud kuiva tootmisprotsessist, eelkõige keskmise tihedusega puitkiudplaadist (MDF), mis on toodetud protsessi käigus, mille käigus lisatakse kuivatatud puidukiududele termokõvenevaid vaiku, et aidata kaasa pressiprotsessile. Tihedus on tavaliselt 0,45 g/cm³ kuni 1 g/cm³. Töötlemata kujul on juustul kaks siledat pinda. Keskmise tihedusega puitkiudplaati tihedusega üle 0,8 g/cm³ nimetatakse kaubandusesmõnikord ka“kõrgtihedusega puitkiudplaadiks“.

MDF klassifitseeritakse sõltuvalt paksusest alamrubriikidesse 441112-441114.

Sellesse rubriiki kuulub ka puitkiudplaat, mis on saadud „märja tootmisprotsessi“ käigus (kõva-, kesk- või pehmekiudplaat) (alamrubriigid 4411 92-4411 94 sõltuvalt tihedusest).

Töötlemata karastatud papp on ühe sileda ja ühe kareda pinnaga. Kuid sellel võib olla kaks siledat pinda, mis on tekkinud erilise pinnatöötlusega.

Rubriiki 4411 kuuluvad ka puitkiudplaadist valmistatud uksääred tihedusega üle 0,8 g/cm³, mis on murtud ja vormitud tavapärase paneeliukse kuju ja stiili järgi.

Vineer, spoonitud paneelid ja presspuit

Vineer, spoonitud paneelid jms kihtpuittooted klassifitseeritakse rubriiki 4412. Need tooted võivad olla valmistatud kujult, mis on näiteks kumera kujuga, gofreeritud või perforeeritud, ning lõigatud või vormitud muuks kui ruudu- või ristkülikukujuliseks. Need võivad olla ka:

 • pinnatud
 • serva töödeldud
 • pealistatud või kaetud tekstiili, plasti, värvi, paberi või metalliga

Okaspuuliikidest valmistatud vineeri välimisel kihil on sageli defekte või õõnsusi, mida on tootmisprotsessi käigus parandatud puidukihtide või plastist täiteainetega. Neid materjale ei loeta täiendavateks aineteks ega mõjuta vineeri klassifitseerimist rubriiki 4412.

Vineer võib olla lihvimata või lihvitud. Termin „lihvimata“ hõlmab ka „linditud“, mis on protsess, mille käigus tasandatakse välimisel kihil laigust, pistikust või täidisest põhjustatud ebakorrapärasused.

Tooteliik, mis on klassifitseeritud rubriiki 4412, hõlmab järgmist:

 • tisleriplaat
 • lamelltisleriplaat
 • laiaribiline tisleriplaat

Need hõlmavad ka järgmist:

 • vineerpaneelid või spoonitud paneelid, mida kasutatakse põrandaplaatidena ja mida mõnikord nimetatakse parkettpõrandaks – nendel paneelidel on pinnale kinnitatud õhuke puiduspoon, mis teeb need parkettribadest põrandapaneelidega sarnaseks.
 • kihtpuitpaneelid uste jaoks (nn uksetoorikud), millel on tisleri tüüpi südamik. Südamiku avatud servad võivad koosneda puidutükkidest, mida nimetatakse huuleteks, ning servad võivad olla ka spoonitud. Neid paneele võib olla edasi töödeldud, näiteks hingede või muu uksemööbli lisamisega.

Presspuit klassifitseeritakse rubriiki 4413. See võib olla plokkide, tahvlite, ribade ja profiilvormide kujul ning on kõige sagedamini pöök, sarvebehm, robinia ja pappel.

Tihendamine võib toimuda samaaegselt immutamisega, liimides väga õhukesi puiduplaate (tavaliselt pööki) termokõveneva plastiga kõrgel temperatuuril, nii et puit on sügavalt immutatud, kokku pressitud ja sidestatud.

Raamid, tööriistad ja kööginõud

Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms toodetele klassifitseeritakse rubriiki 4414. Need võivad olla mis tahes kuju või suurusega ning need võivad olla lõigatud ühes tükis täispuidust või moodustuda helmestest või vormidest. Raamid võivad olla valmistatud ka inkrusteeritud puidust või marquetryst ning neil võivad olla seljad, toed ja laitmatu klaas.

Puidust tööriistad, tööriistade korpused, tööriistakäepidemed, pintslite ja harjade korpused ja käepidemed, saapa- või kingaliistud ja kingapuud klassifitseeritakse kõik rubriiki 4417. Sellesse rubriiki kuuluvad ka värviharjakäepidemed, loksutikäepidemed jne.

Järgmisi puittooteid ei klassifitseerita rubriigikoodi 4417 alla:

 • puit, mis on ainult jämedalt tahutud või kumer tööriistakäepidemete valmistamiseks – need klassifitseeritakse rubriiki 4404
 • puit, mis on saetud ainult plokkideks või muudeks vormideks, mis on valmis rubriiki 4417 klassifitseeritud toodeteks, kuid ei ole veel toorikuteks vormitud – need klassifitseeritakse rubriiki 4407
 • lauanoad, lusikad ja kahvlid puidust käepidemetega – need klassifitseeritakse rubriiki 4421

Puidustkööginõud ja lauanõud klassifitseeritakse rubriiki 4419 ja hõlmavad ainult funktsionaalseid esemeid, nagu

 • lusikad
 • kahvlid
 • salatiserverid
 • plaadid, kaussid ja serveerimisnõud
 • valtsitavad tihvtid
 • võipuru
 • nuudlid
 • kandikud
 • leivalauad
 • Nõudekuivatusrestid

Dekoratiivesemed ja mööbel ei ole kaetud. Samuti ei klassifitseerita rubriigi 4412 alla laua- ja kööginõude puitosi, mis ei ole valmistatud üksnes puidust. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4421.

Kastid, vaadid, korvid ja puitkaunistused

Puidust pakkekastid, karbid, salved, trumlid jms mahutid klassifitseeritakse rubriiki 4415. Neid esemeid võib lihtsalt koos naelutada, liita või muul viisil liigendada. Need võivad olla varustatud hingede, käepidemete, kinnitusdetailide, jalgade või nurgatükkidega ning vooderdatud metalli või paberiga. Varem kasutatud mahutid, mida saab uuesti kasutada, klassifitseeritakse ka rubriiki 4415.

Rubriigikoodi 4415 alla klassifitseeritakse ka järgmised kaubad:

 • Kaablitrumlid - suured tühjad trumlid, mida kasutatakse elektri-, telefoni- jms kaablite hoidmiseks ja transpordiks ning mille läbimõõt on sageli üle 1 meetri
 • Kaubaalused - teisaldatavad platvormid, millele võib laadida mitmeid kaupu, näiteks platvorme, postplatvorme, kaelatüüpi rippplatvorme, külg-raudteeplatvorme ja raudteelõpu platvorme
 • Kaubaalused - kahekorruselised kaubaalused, mis on eraldatud kaubaalustega, või ühekorruselised kaubaalused, mis on ette nähtud kahveltõstukiga või kaubaalusega veokiga tegelemiseks
 • Äärtega kaubaalused - neil on vähemalt kolm vertikaalset külge, mis on kinnitatud, eemaldatavad või kokkupandavad ning mis on ette nähtud virnastamiseks kahekorruselise kaubaalusega või muu kaubaalusega

Kokkupanemata puitplaatide komplektid, mis on ette nähtud pakkimiskastide, korvide ja muude mahutite valmistamiseks, klassifitseeritakse alamrubriiki 4415 10. Need plaadid võivad olla saetud, viilutatud või kooritud ning neid võib esitada ühe saadetisena. Põhjad, küljed, kaaned ja kinnitused võivad olla paigutatud sarja.

Puitplaatide mittetäielikud komplektid, mis on ette nähtud pakkimiskastide, korvide ja muude mahutite valmistamiseks, ei kuulu rubriiki 4415. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4421.

Puidust vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm püttsepatooted ja nende osad (sh varred) klassifitseeritakse rubriiki 4416. Siia kuuluvad vaadid ja tünnid, mille keskel ja kahes suletud otsas on kokkupandav keha. Vaadid ja torud on tavaliselt ühe suletud otsaga ja neil võib olla eemaldatav kaaned.

Plaadid hööveldatakse, painutatakse tasapinnalisi plaate, mis on ühes või mõlemas otsas. Neil on soon, mida nimetatakse „heinaks“ ja mis aitab kokku panna. Pulgad võivad olla:

 • saetud ainult ühele selle põhiküljele ja edasise töötlemiseta
 • silindriliselt saetud vähemalt ühele selle põhiküljele ja edasise töötlemiseta

Uued vaadid või vaadid, mis imporditakse viskikaubanduses kasutamiseks, valmistatakse mõnikord ette kasutamiseks, lisades igale vaadile mõned magusa šerri segu gallonid. Seejärel jäetakse vaadid mitmeks kuuks ja neid pikendatakse korrapäraselt. Šerrisegu jääk eemaldatakse enne saatmist.

Dekoratiivpuit ja dekoratiivesemed klassifitseeritakse rubriiki 4420. Nendeks on:

 • puitmarketrii ja -intarsia
 • juveeltoodete, söögiriistade jms korvid ja kastid
 • nuusktubakast karbid, väikesed karbid, mida saab kanda taskus, käekotis või inimese peal, kirjatarbed, nõeltöödeldud karbid, tubakapurgid ja maguslihakastid
 • kujukesed jm dekoratiivesemed
 • puidust mööbel, mis ei kuulu gruppi 94, näiteks mantlid ja kübararaamid, riidepuud, tuhatoosid, kontoritarbeks mõeldud kirjaalused, pliiatsi- ja tindialused

Puitmarketrii ja -intarsia paneelid klassifitseeritakse alamrubriiki 4420 90. Marquetry koosneb tavaliselt õhukestest puidutükkidest ja võib-olla muudest materjalidest, näiteks mitteväärismetallist, kestast ja elevandiluust, mis on kaunistusena liimitud puust tagaplaadi külge.

Tisleri- ja puusepatooted ning mitmesugused puitesemed

Tisleri- ja puusepatooted klassifitseeritakse rubriiki 4418. Nende hulka kuuluvad puidust kärgpaneelid, koostepõrandaplaadid, katusesindlid ja laastud.

Tisleritooted - ehitusdetailid, nagu uksed, aknad, trepid ning ukse- ja aknaraamid. Puusepatöö - puit, näiteks talad, parved ja katusetoed, mida kasutatakse konstruktsioonilistel eesmärkidel või tellingute, kaare tugedena jne. See hõlmab ka betoonitöödeks monteeritud raketiseid ja liimitud puitu (glulam).

Katusekivi on pikuti saetud puit, mis on ühes otsas paksem – põkk – ja teises otsas õhem – otsas. Raputus on puit, mis lõheneb, et paljastada puidu loomulik tekstuur.

Paksu südamikuga laminaatpuitpaneelid klassifitseeritakse alamrubriiki 4418 20 tingimusel, et neid on edasi töödeldud nii, et need on selgelt ette nähtud kasutamiseks ainult ustena ning nende raamide ja lävedena. Näiteks võivad neil olla käepidemete, lukkude ja nendesse lõigatud hingede süvendid. Töötlemata paneele, mida mõnikord tuntakse südamiku toorikutena, ei klassifitseerita selle alamrubriigi koodi alla isegi juhul, kui nende servad on spoonitud. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4412.

Koostepõrandaplaadid klassifitseeritakse alamrubriiki 4418 73 või 4418 79. Need paneelid koosnevad plokkidest, ribadest, liistudest jms valmistatud „rõivakihist“, mis on ühendatud sobivast materjalist alusele, nagu puit, puitlaastplaat, paber, plast ja kork. Mosaiigipõrandate paneelid on kokkupandavad paneelid, mis koosnevad mitmest eraldi ruudu- või ristkülikukujulisest elemendist. Nende hulka võivad kuuluda ka kabotšonid, mis on katmata, tugeva poleerimisega vääriskivid. Ribad on asetatud vastavalt teatavale mustrile, näiteks tšekkidele, korv-võõrkapsale ja heeringaluule.

Raketis klassifitseeritakse alamrubriiki 4418 40. Seda kasutatakse igat liiki betoonitöödeks, näiteks vundamendid, seinad, põrandad, sambad, tugipostid, tugipostid ja tunnelilõigud. Tavaliselt on raketis valmistatud vaiksetest höövlitest ja taladest. Sulgmaterjalina kasutatavad vineerpaneelid ei kuulu selle alamrubriigi koodi alla isegi siis, kui need on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud ja selgelt mõeldud betoonfiltermaterjalina kasutamiseks. Selle asemel klassifitseeritakse need rubriiki 4412.

Puidust kärgpaneelid klassifitseeritakse samuti alamrubriiki 4418 90.

Mitmesugused puitesemed klassifitseeritakse rubriiki 4421 ja nende hulka kuuluvad:

 • pööratud või muul viisil valmistatud puittooted
 • loomapidamishooned, näiteks küülikud, henopsid, mesilashiired ja koerad
 • künad, teatridekoratsioonid, tungapaelad, redelid, trestlid, aiandusetiketid, hambapastad, tarapaneelid, rullrulood, ripphällid, aarad, kirkad jne
 • ebatäielikud plangustikud, mis on üksnes puidust pakkekastide osad, näiteks kaaned
 • puidust riiulid ja riiulid, mida võib kokku panna või mitte, tingimusel et neid ei ole võimalik mööblina identifitseerida
 • trellidest valmistatud aiaaed, naelutatud ristsuunas ja seejärel välja venitatud – tuntud kui „accordion system“ tara
 • teatavate toitude esitlemiseks kasutatavad sälgud ja teravaotsalised vardad
 • lauanoad, lusikad ja kahvlid puidust käepidemetega
 • puiduribad, mis on hammas- või soontega ühel serval, et teha raamatute vastavusi
 • rulood, mida imporditakse komplektidena, mis koosnevad tavaliselt ühest otsast varustatud puidust rullist, millel on metallkork ja vedru, teise otsa metallkork, kahest kronsteinist, puust rullist ning rööpast ja rööbasteest
 • puitkiudplaadist tualett-tarvete istmed, millel ei ole nähtavat tera ja mis on tavaliselt kaetud akrüülvärviga

Puidust põrandakate

Puudub üks kaubakood, mis hõlmaks kõiki puidust põrandakatteid. Selle asemel sõltub liigitamine sellest, millest see on valmistatud, mõnel juhul sellest, kuidas see on valmistatud, ja kasutatava puidu liigist – täispuit, puitkiudpuit, troopiline, plast- või puitlaminaat jne.

Viilutatud või kooritud lehed – pöörlev jaotustükk – puit ning parkettpõrandalipid ja -liistud klassifitseeritakse rubriiki 4407. Seda liiki puit ei ole täielikult ette valmistatud ega anna parkettpõrandakatte lõplikku välimust. Seda ei ole tehtud peale hööveldamise, lihvimise või pikijätkamise.

Puit, mis on pidevprofiiliga (näiteks keele- või soontega) ühel või mitmel küljel või serval, klassifitseeritakse rubriiki 4409.

Põrandakate keskmise tihedusega kiudplaadi (MDF) südamikuga, mis on keeleline ja soontega („lukustussüsteem“), ning fotograafiline puidukujutis paberil, mis jäljendab kaitse eesmärgil parkettpaneeli, millel on melamiinvaigust (lakk) kattekiht ja immutatud paberist alus, klassifitseeritakse rubriiki 4411.

Vineerist või spoonitud puidust parketilipid, mis võivad, kuid ei tarvitse olla pideva kujuga piki nende servi või külgi, klassifitseeritakse rubriiki 4412. Sellesse rubriiki kuuluvad ka vineerpaneelid või spoonitud paneelid, mida kasutatakse põrandaplaatidena ja mille pinnale on kinnitatud õhuke puiduspoon, et valmistada neid nagu parkettlattidest põrandapaneelid. Need võivad, aga ei tarvitse olla pideva kujuga ühelgi serval või küljel.

Parketilipid, mis on ühendatud paneelide või plaatide külge, klassifitseeritakse rubriiki 4418.

Kokkupanemata parkettpõrandaribad ja -liistud, mis koosnevad kitsastest tahvlitest, mis on pidevalt vormitud piki mis tahes serva või äärt, klassifitseeritakse rubriiki 4409.

Puidust kärgpaneelid ja kokkupandud parketipaneelid või -plaadid (k.a need, mis koosnevad ühe või mitme puidukihi alusel ühendatud parketiribadest) klassifitseeritakse rubriiki 4418.

Puidust põrandakatete omadused

Tahket ja spoonitud puitu saab lihvida ja vanandada. Kvaliteediklass määratakse nähtavate sõlmede arvu, värvimuutuste ja muude puidus leiduvate märgistuste alusel. Põhiklassid, millel on vähesed või väikesed sõlmed ja variatsioonid, on kallimad ja vähem kiirustavad kui need, millel puudub ühtlane välimus.

Paljud täispuidust põrandad on valmis tehases, mis tähendab, et need on enne tarnimist lihvitud ja pitseeritud.

Spoonitud põrandad on kõik tehases valmis ning kuna tegemist on leht- ja okaspuidukihtide kombinatsiooniga, on need üldiselt stabiilsemad kui täispuit ning võivad plaatide vahel vähem tõenäoliselt tekkida tühimikud.

Puust põrandapaneelidele ja -ribadele antakse süviste eemaldamiseks keele- ja sooneehitus. Erinevalt vanematest stiilist, ruudukujulistest plankidest või plokkidest on need tugevamad ja kergemini sobitatavad.

Algupärased lehtpuud, nagu tamm ja elm, annavad tee odavamatele okaspuidu alternatiividele, nagu mänd.

Puidust põrandakatete terminite sõnastik

Mõned käesolevas juhendis – ja tariifistikus – kasutatud puidust põrandakatted on loetletud ja selgitatud allpool.

 • Korvimuster - sõrmede, plokkide või ribade komplekt, mis asetseb servas ja moodustab ruudu, mille külg on sõrme, ploki või ribaga sama pikk
 • Tellisemuster - samapikkustest ja -laiustest tükkidest koosnev parkett, mille otsaliiges asub kõrvutiasetseva elemendi keskel
 • Tehispuit – kokkupressitud lehtpuidu kihid, näiteks täispuit. Seda saab pärast munemist lihvida ja renoveerida
 • Prantsusmaa põrandakatted - juhusliku pikkuse ja laiuste sarjaga põrandakatted, mis on paigutatud paralleelsesse suunda
 • Heeringaluu - ühesuurustest tükkidest valmistatud parkett, mille otsad on lõigatud täisnurga all, üksteise suhtes risti, 45° nurga all seinte või nahkhiirete suunast
 • Ungari muster - sama suurusega tükkidest koosnev parkett, mille otsad on lõigatud 45 ja 60° nurga all ning mis on paigaldatud otsani täisnurga all või 120° nurga all, moodustades paralleelsed mustrid
 • Lamineeritud - lamineeritud puitu ei tohiks segi ajada lamineeritud plasti või paberiga. Mõnes kaasaegses laminaatpõrandas kasutatakse puidu fotograafilist kujutist plastil või paberil, mida kantakse suure tihedusega puitkiudplaadile või samalaadsele tootele. Seda tüüpi laminaat ei ole vana ning tavaliselt ei saa seda lihvida ega renoveerida nagu täispuit.
 • Mitmekihilised põrandakatted - puidust põrandakatted, mille pealiskihi paksus on enne paigaldamist vähemalt 2,5 millimeetrit
 • Parkett - puidust põrandakate, mille pealiskihi paksus on enne paigaldamist vähemalt 2,5 millimeetrit
 • Parketi paneel - parketitükkidest koosnev eelnevalt kokkupandud munemisüksus
 • Hööveldamine - see on saadaval mitmesuguses laiuses, kas keele ja soonega või lihtsate ruudukujuliste plankidena, mis lihtsalt põrkuvad üksteise vastu.
 • Täispuidust plokkparkett - ühtlased telliselaadsed plokid – tavaliselt tamm –, mis on asetatud heeringaluu-, tellise-, redeli- või korvivormis
 • Täispuidust parkett - eri lehtpuidusektsioonide ülesehitamine dekoratiivse mustri loomiseks. Seda tüüpi põrand võib tavaliselt aklimatiseeruda hoones, kuhu see pannakse, kuna puidu niiskusesisaldus võib varieeruda. See põhjustab puidu laienemist ja kokkutõmbumist, mistõttu vajab puit stabiliseerumiseks aega.
 • Lintmuster - parkett, mis on valmistatud võrdse laiusega, kuid juhuslikest ribadest
 • Spoon - üks õhuke või peen puukiht, mis on liimitud valmistatud alusele. Spoonpõrandad on tavaliselt varustatud ujuvate põrandatega, mis tähendab, et need ei ole kinnitatud alampõrandale. Need asetsevad vahtmaterjalist või korgist aluskihil ja nende all peab olema tasane, isegi pind.
 • Puitplokk - väikestest puiduribadest või -plokkidest põrandad, umbes kolm tolli laiad ja üheksa tolli pikad, heeringaluusse, korvi-maavitsasse ja muudesse geomeetrilistesse mustritesse paigutatud
 • Puitlaminaadil on õhukesed puidukihid, mis on liimitud töödeldud alusele
 • Puitlaastplaadid - pikad, laiusega vähemalt 10 cm
 • Puiduribad - tahvlid on kitsamad ja lühemad kui plangid ning ühe tahvli kohta on kuni kolm puiduriba
Jagage seda lehte: