Tollimaksu tagastamine

Mõned ELi päritolureeglite kogumid sisaldavad sätet, mis piirab tollimaksu tagastamise süsteemide kasutamist materjalide puhul, mida teie kaubanduspartner impordib teie imporditava toote tootmiseks.

Tollimaksu tagastamine on tagasimakse selliste maksete puhul, mis algselt koguti välismaiste kaupade importimisel; need maksed oleksid võinud olla seotud tollimaksude, müügimaksude või muude tasudega.

Peate kontrollima selle teemaga seotud eritingimusi ja dokumente, mis on vajalikud, et tõendada selle eeskirja täitmist kooskõlas asjaomaste päritolureeglite kogumiga.

Jagage seda lehte: