Povračilo dajatev

Nekateri sklopi pravil EU o poreklu vsebujejo določbo, ki omejuje uporabo sistemov povračila dajatev na materiale, ki jih uvozi vaš trgovinski partner za proizvodnjo uvoženega izdelka.

Povračilo dajatev je povračilo v plačilih, ki so bila prvotno pobrana ob uvozu tujega blaga; ta plačila bi lahko bila namenjena carinam, prometnim davkom ali drugim pristojbinam.

Preveriti morate posebne pogoje v zvezi s tem vprašanjem in dokumente, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja tega pravila v skladu z ustreznimi pravili o poreklu.

Deli to stran:

Hitre povezave