Zaščitne dajatve

Če vaše podjetje razmišlja o izvozu, boste v tem razdelku našli informacije o uvoznih dajatvah in drugih stroških, ki bi jih lahko imeli. Ne zagotavlja informacij o posameznih izdelkih. V ta namen morate uporabiti funkcijo iskanja izdelka.

Zaščitni ukrepi se lahko uporabijo, kadar na industrijo vpliva nepredvideno, močno in nenadno povečanje uvoza. Taki ukrepi se uporabljajo zelo redko in le v zelo posebnih okoliščinah. Zaščitni ukrepi so lahko sestavljeni iz količinskih omejitev uvoza (trgovinskih kvot) ali povečanja dajatev. Uporabljajo se lahko za ves uvoz zadevnega proizvoda od vseh trgovinskih partnerjev ali blaga posebnega porekla.

Informacije o zaščitnih dajatvah EU

Informacije o vseh zaključenih in tekočih zaščitnih preiskavah v EU

Deli to stran:

Hitre povezave