Trg EU

EU je carinska unija, njenih 27 držav članic pa za carinske namene tvori enotno območje.

To pomeni, da se

 • za blago, ki se giblje med državami članicami EU, se ne plačujejo carine.
 • Države članice EU uporabljajo skupno carinsko tarifo za blago, uvoženo iz držav zunaj EU
 • blago, ki je bilo zakonito uvoženo, lahko kroži po vsej EU brez nadaljnjih carinskih pregledov.

Podjetja v EU in zunaj nje imajo koristi od

 • trg za njihove proizvode z več kot 400 milijoni potrošnikov
 • lažji dostop do široke palete dobaviteljev in potrošnikov
 • nižji stroški na enoto
 • večje poslovne priložnosti.

27 Držav članic EU za carinske namene tvori enotno območje. To pomeni, da je EU carinska unija, kar pomeni, da njene države članice med seboj nimajo carinskih ovir in imajo vse skupno carinsko tarifo za uvoženo blago. Poleg tega lahko uvoženo blago po ustreznem plačilu carin in pregledu skladnosti z uvoznimi pogoji prosto kroži po EU brez nadaljnjih carinskih kontrol.

Carinsko območje Unije vključuje ozemlja naslednjih držav članic:

 • Belgija,
 • Bolgarija,
 • Hrvaške,
 • Češka republika,
 • Danska, razen Ferskih otokov in Grenlandije,
 • Nemčija, razen otoka Heligoland in ozemlja Büsingen,
 • Estonija,
 • Irska,
 • Grčija,
 • Španija, razen Ceute in Melille,
 • Francija, razen Nove Kaledonije, Saint-Pierre in Miquelona, otokov Wallis in Futuna, Francoske Polinezije ter francoskih južnih in antarktičnih ozemelj, vključno s čezmorskimi departmaji Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, Mayotte in Reunion,
 • Italija, razen občin Livigno in Campione d’Italia ter nacionalnih voda Luganskega jezera, ki ležijo med bregom in politično mejo območja med Ponte Tresa in Porto Ceresio,
 • Ciper (do rešitve ciprskega vprašanja je uporaba pravnega reda Skupnosti začasno ustavljena na tistih območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper),
 • Latvija,
 • Litva,
 • Luksemburg,
 • Madžarska,
 • Malto,
 • Nizozemska v Evropi,
 • Avstrijo,
 • Poljsko,
 • Portugalska,
 • Romunija,
 • Slovenija,
 • Slovaška republika,
 • Finska,
 • Švedska.

Ozemlje Kneževine Monako, vključno z njegovimi teritorialnimi vodami, celinskimi morskimi vodami in zračnim prostorom, ki se nahaja zunaj ozemlja držav članic, se prav tako šteje za del carinskega območja Skupnosti.

EU

 

Avstrija

 

Belgija

 

Bolgarija

 

Hrvaška

 

Ciper

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francija

 

Nemčija

 

Grčija

 

Madžarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugalska

 

Romunija

 

Slovaška republika

 

Slovenija

 

Španija

 

Švedska

 
Ozemlje Kneževine Monako (vključno z njenimi teritorialnimi vodami, celinskimi morskimi vodami in zračnim prostorom) se prav tako šteje za del carinskega območja EU.

 

Gre tudi za trg EU

 • Zakonodajni okvir — za izboljšanje notranjega trga blaga in okrepitev pogojev za dajanje široke palete proizvodov na trg EU je bil leta 2008 sprejet nov zakonodajni okvir.
 • Gradniki enotnega trga — zakonodaja o enotnem trgu blaga je namenjena zagotavljanju, da proizvodi, dani na trg EU, izpolnjujejo visoke zdravstvene, varnostne in okoljske zahteve - izdelki, ki se lahko prodajajo v EU, lahko krožijo brez ovir za trgovino in z minimalnim upravnim bremenom
 • Prosti pretok v usklajenih in neusklajenih sektorjih - načelo prostega pretoka blaga zagotavlja, da te določbe ne povzročajo neupravičenih ovir za trgovino
 • Mednarodni vidiki enotnega trga - EU si s svojimi odnosi s tretjimi državami prizadeva zagotoviti najboljše možne pogoje za mednarodno trgovino z reguliranimi proizvodi

Smernice o pravilih EU o proizvodih

Deli to stran:

Hitre povezave