Trg EU

EU je carinska unija – njenih 27 držav članic tvori enotno območje za carinske namene.

To pomeni, da

 • za blago, ki se giblje med državami članicami EU, se carine ne plačujejo.
 • Države članice EU uporabljajo skupno carinsko tarifo za blago, uvoženo iz držav zunaj EU
 • zakonito uvoženo blago lahko kroži po vsej EU brez nadaljnjih carinskih kontrol.

Podjetja v EU in zunaj nje imajo koristi od

 • trg za njihove proizvode z več kot 400 milijoni potrošnikov
 • lažji dostop širokemu krogu dobaviteljev in potrošnikov
 • nižji stroški na enoto
 • večje poslovne priložnosti.

27 držav članic EU tvori enotno območje za carinske namene. To pomeni, da je EU carinska unija, kar pomeni, da njene države članice med seboj nimajo carinskih ovir in imajo vse skupno carinsko tarifo za uvoženo blago. Poleg tega lahko uvoženo blago po ustreznem plačilu carinskih dajatev in pregledu skladnosti z uvoznimi pogoji prosto kroži v preostalem delu EU brez nadaljnjih carinskih kontrol.

Carinsko območje Unije vključuje ozemlja naslednjih držav članic:

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Hrvaška
 • Češka republika
 • Danska, razen Ferskih otokov in Grenlandije
 • Nemčija, razen otoka Heligoland in ozemlja Büsingen
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija, razen Ceute in Melille
 • Francija, razen Nove Kaledonije, Saint-Pierra in Miquelona, Walliških in Futunskih otokov, Francoske Polinezije ter francoskih južnih in antarktičnih ozemelj, vendar vključno s čezmorskimi departmaji Guadeloupe, Francosko Gvajano, Martinik, Mayotte in Reunion
 • Italija, razen občine Livigno
 • Ciper (do rešitve ciprskega vprašanja je uporaba pravnega reda Unije začasno prekinjena na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper)
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska v Evropi
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška republika
 • Finska
 • Švedsko

Carinsko območje Unije zajema teritorialne vode, notranje vode in zračni prostor držav članic, razen teritorialnih voda, notranjih voda in zračnega prostora ozemelj zunaj carinskega območja Unije.

Ozemlje Kneževine Monaka, vključno z njegovimi teritorialnimi vodami, celinskimi morskimi vodami in zračnim prostorom, čeprav se nahaja zunaj ozemlja Unije, se prav tako šteje za del carinskega območja Unije.

EU

 

Avstrija

 

Belgija

 

Bolgarija

 

Hrvaška

 

Ciper

 

Češke Republike

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francija

 

Nemčija

 

Grčija

 

Madžarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemskem

 

Poljska

 

Portugalska

 

Romunija

 

Slovaška republika

 

Slovenija

 

Španija

 

Švedsko

 
Del carinskega območja EU je tudi ozemlje Kneževine Monako (vključno z njenimi teritorialnimi vodami, celinskimi morskimi vodami in zračnim prostorom).

 

Trg EU se nanaša tudi na

 • leta 2008 je bil sprejet novzakonodajni okvir za izboljšanje notranjega trga blaga in okrepitev pogojev za dajanje široke palete izdelkov na trg EU.
 • gradniki enotnega trga – cilj zakonodaje o enotnem trgu blaga je zagotoviti, da proizvodi, dani na trg EU, izpolnjujejo visoke zdravstvene, varnostne in okoljske zahteve – proizvodi, ki se lahko prodajajo v EU, lahko krožijo brez ovir za trgovino in z minimalnim upravnim bremenom.
 • prosti pretok v usklajenih in neusklajenih sektorjih – načelo prostega pretoka blaga zagotavlja, da te določbe ne povzročajo neupravičenih ovir za trgovino
 • mednarodni vidiki enotnega trga – EU si s svojimi odnosi s tretjimi državami prizadeva zagotoviti najboljše možne pogoje za mednarodno trgovino z reguliranimi proizvodi

Smernice o pravilih EU o izdelkih

Deli to stran:

Hitre povezave