Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)

Blago - glavni pojmi

V tem razdelku so predstavljeni poslovni koncepti in procesi, s katerimi bi morali biti seznanjeni pri trgovanju z blagom. Koncepti, povezani s trgovino s storitvami, so oblikovani v posebnem posebnem oddelku.

Pojmi, pojasnjeni v tem oddelku, so razvrščeni v naslednje glavne naslove:

Share this page:

Hitre povezave