Naložbe

EU je glavni svetovni vir neposrednih tujih naložb in njihov glavni cilj. Vhodne in izhodne neposredne tuje naložbe imajo temeljno vlogo pri ustvarjanju trajnostne gospodarske rasti, poslovnih priložnosti, zaposlovanja, tehnološkega razvoja in inovacij. Privabljanje večjih tokov neposrednih tujih naložb je prav tako ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, zlasti v državah v razvoju. Poleg tega je spodbujanje trajnostnih naložb v Afriko eden od ukrepov, predlaganih v sporočilu EU Na poti k celoviti strategiji z Afriko.

EU ima eno najbolj odprtih in preglednih ureditev za neposredne tuje naložbe na svetu. Neposredne tuje naložbe, ki jih imajo vlagatelji iz tretjih držav v EU, znašajo približno 6,295 milijarde EUR. Podjetja ali posamezniki vlagajo v drugo državo, da bi svojo proizvodnjo preselili na stroškovno učinkovite ali visoko usposobljene lokacije, da bi pridobivali sestavne dele ali surovine ali se približali svojim strankam. V primeru EU to pomeni dostop do visoko povezanega enotnega trga, ki ga sestavlja 500 milijonov potrošnikov.

EU ohranja visoke standarde za zaščito naložb na svojem ozemlju in si v zameno prizadeva za podobno privlačno naložbeno okolje za naložbe EU in vlagatelje v tujini.

Naložbe v EU

Če želite vlagati v EU, so na voljo ustrezne povezave do spletišč agencij držav članic EU za spodbujanje naložb, na katerih so na voljo informacije o naložbenih priložnostih, ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in veljavnih pravilih.

Naložbe v tujini

Ob koncu leta 2017 so neposredne tuje naložbe, ki so jih imeli vlagatelji s sedežem v EU v tujini, znašale 7,412 milijarde EUR. Naložbena politika EU se izvaja s pogajanji (npr. Avstralijo, Kitajsko, Indonezijo in Japonsko) in izvajanjem dvostranskih sporazumov ali s sodelovanjem v mednarodnih forumih (npr. OECD, UNCTAD, Pogodba o energetski listini in STO). EU si v svoji naložbeni politiki prizadeva:

  • zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev, da bi vlagateljem iz EU omogočili dostop do tujih trgov, da ne bi bili diskriminirani ali slabo obravnavani
  • lažje vlaganje, da bodo lahko vlagatelji EU v tujini imeli koristi od predvidljivejšega in preglednejšega poslovnega okolja
  • spodbujanje naložb, ki podpirajo trajnostni razvoj, spoštovanje človekovih pravic ter visoke delovne in okoljske standarde
Deli to stran:

Hitre povezave