Zaskočna klavzula

V „zaskočni klavzuli“ se pogodbenice trgovinskega sporazuma zavezujejo, da bodo ohranile vse nadaljnje odpiranje svojih trgov, o katerih se lahko enostransko odločijo. Tako odprtje bi bilo „zaklenjeno“, kar pomeni, da ni koraka nazaj.

Primer: če se pogodbenica v trgovinskem sporazumu zaveže, da bo dovolila 30 % tujega lastništva v domačih družbah, in se pozneje enostransko odloči, da bo dovolila 40 % tujega lastništva, se stranka ne more umakniti iz 40 % tujega lastništva.

Ker zaveze običajno odražajo obstoječe ravni odprtosti trga, zaskočna klavzula zagotavlja, da je prostotrgovinski sporazum usmerjen v prihodnost in je posodobljen, tako da zajema enostransko liberalizacijo, ki jo lahko druga pogodbenica izvede v prihodnosti.

Deli to stran:

Hitre povezave