Priročnik za izvoz blaga

Ali vaše podjetje načrtuje izvoz blaga iz EU? Ta oddelek vam pomaga razumeti, ali je vaše podjetje pripravljeno za izvoz, in navaja različne korake izvoznega postopka.

5 Korakov kizvozu izdelka

 
 

Preden začnete poslovati - ali je vaše podjetje pripravljeno za trgovanje?

Ali načrtujete prvi izvoz izdelka?

Preden to storite, preverite, ali je vaše podjetje pripravljeno:

 • Ali je vaš izdelek že uspešen na domačem trgu ali v drugih državah EU?
 • Ali vaše podjetje lahko prodaja izdelek na tujih trgih zunaj EU? Ali ima dovolj osebja, časa, finančnih in pravnih virov?
 • Ali je vodstvo vašega podjetja zavezano širitvi na izvozne trge zunaj EU?
 • Ali ima vaše podjetje celovit finančni/tržni/poslovni načrt z jasno opredeljenimi cilji v podporo izvozu na trge zunaj EU?
 • Ali ima vaše podjetje konkretno strategijo za izvoz izdelka na vaš izvozni trg? Izdelek lahko na primer izvozite neposredno kupcu na svojem izvoznem trgu, kot je drugo podjetje ali potrošnik, ali posredno z zaposlitvijo tretje osebe, kot je zastopnik ali distributer. Platforme za e-trgovanje lahko podpirajo tudi neposredni in posredni izvoz.
 • Ali je intelektualna lastnina, povezana z vašim proizvodom, po potrebi zaščitena na vašem izvoznem trgu?
 • Ali ima vaše podjetje zmogljivost in strokovno znanje za prilagoditev svojega izdelka kulturnim preferencam ali različnim tehničnim standardom v državah zunaj EU?

Preden nadaljujete, pozorno preučite zgornja vprašanja in o njih razpravljajte v svojem podjetju, da bi se odločili, ali ste pripravljeni trgovati z državami, ki niso članice EU, ali pa jih morate sprejeti, da se na to pripravite.

 

1

Poiščite trg in kupca

Za izvoz blaga zunaj EU morate najprej identificirati trg in poiskati kupca za svoj izdelek. Informacije, ki so na voljo v rubriki My Trade Assistant,vam bodo v pomoč pri iskanju ustreznih trgov za vaš izdelek. Prav tako vam bo v pomoč pri določanju zahtev za kupca, kot so zahteve glede registracije ali izdaje dovoljenj za trgovanje z določenim blagom ali sodelovanje na določenem gospodarskem področju. Ker bo kupec običajno uvoznik in bo prevzel odgovornost za vnos vašega izdelka v namembno državo in na njen trg, je njegova kvalifikacija za to vlogo ključnega pomena.

Naslednje institucije ali gospodarski subjekti so lahko v pomoč pri opredelitvi priložnosti na izvoznih trgih in iskanju kvalificiranih kupcev.

 • Gospodarske zbornice vam lahko posredujejo informacije o različnih trgih in poslovnih partnerjih ter vas napotijo na ustrezna poročila.
 • V pomočso lahko ponudniki novic o trgovini ali agencije za spodbujanje trgovine v vaši državi ali na vašem izbranem izvoznem trgu, ki zajemajo tržno analizo in oceno poslovnih priložnosti. Ti organi pogosto zagotavljajo študije o ključnih izvoznih sektorjih.
 • Svetovanje lahko zagotovijo tudisvetovalci za izvoz in ustrezne banke.

Kako izbrati ciljne trge?

Preverite morebitne izvozne trge, da ocenite, ali obstaja povpraševanje po vašem izdelku, in razmislite, ali bi bil vaš izdelek konkurenčen na izvoznem trgu.

Preverite trgovinsko statistiko svojega potencialnega ciljnega trga.

Statistični podatki o uvozu lahko pokažejo, ali vaša ciljna država že uvaža vašo vrsto izdelka, od kod prihaja uvoz in ali je ponudba na trgu že velika. Maloštevilne številke lahko kažejo na priložnost, vendar razkrivajo tudi ovire pri dostopu do trga ali celo ovire, ki jih lahko preverite pri My Trade Assistant.

Kako najti potencialne kupce?

Ko izberete enega ali več ciljnih trgov, je naslednji korak opredelitev potencialnih trgovinskih partnerjev in poslovnih stikov.

Partnerje in kontaktne osebe lahko najdete na naslovu:

Takšni dogodki se vse pogosteje ponujajo na spletu in morda bi bilo smotrno preučiti ustrezne možnosti.

V nasprotju z domačimi transakcijami je treba skrbno preveriti opredelitev kupca za uvoz in dejansko uporabo ali trženje vašega izdelka v namembni državi.

Preverite lahko tudi, ali lahko vladi prodajate na vašem potencialnem izvoznem trgu.

Kaj so javna naročila?

 

2

Preverite izvozne pogoje v EU in uvozne zahteve na svojem ciljnem trgu

Za izvoz izdelka zunaj EU morate izpolnjevati nekatere osnovne zahteve.

Kako lahko izvažate?

Izdelek lahko izvozite na različne načine.

 • Na primer, izvozite lahko neposredno kupcu na vašem izvoznem trgu. To je lahko drugo podjetje ali potrošnik.
 • Druga možnost je, da zlasti zelo majhna podjetja pogosto izvažajo posredno prek platform za e-trgovanje.

 

Kaj je e-trgovanje?

Kdo lahko izvaža?

 • Običajno morate imeti sedež v EU kot podjetje ali stalna poslovna enota. To vključuje registracijo za namene DDV.
 • Na splošno se morate registrirati tudi v nacionalnem poslovnem registru. Za več informacij se obrnite na lokalno gospodarsko zbornico.
 • Če ne prebivate v EU, potrebujete delovno dovoljenje za opravljanje samostojne gospodarske dejavnosti; poleg tega morate poiskati osebo s sedežem v EU, ki je pripravljena delovati v vašem imenu kot izvoznik (npr. ponudnik logističnih storitev ali carinski zastopnik).

Kako se registrirati kot izvoznik?

Kot izvoznik iz EU morate pri pristojni carinski upravi zaprositi za t. i. registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI).

EORI je identifikacijska številka, ki velja po vsej EU in jo potrebujete za vse izvozne carinske deklaracije.

Nasvet: Ta postopek lahko traja nekaj časa, da se začne precej vnaprej.

Preferencialni trgovinski sporazumi:

Če želite izvažati v državo, v kateri ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum z nižjimi tarifami in ima od njega koristi, boste morda morali zaprositi tudi za status pooblaščenega izvoznika ali, odvisno od sporazuma, zaprositi za status registriranega izvoznika (REX). EA se uporablja v okviru strokovne skupine REX prek vaše nacionalne carinske uprave.

Kot pooblaščeni zastopnik lahko sestavite „izjave o poreklu“ kot registriranega izvoznika „izjave o poreklu“, ki presegajo tudi mejne vrednosti za pošiljke, kot so opredeljene v zadevnem sporazumu. Te izjave ali izjave navajajo, da so izdelki za izvoz v skladu s pravili o poreklu, določenimi v danem trgovinskem sporazumu.

Možne poenostavitve

Če pogosto izvažate in imate usposobljeno osebje ter zanesljivo organizacijo carinskih postopkov, lahko zaprosite za poenostavljene carinske deklaracije, kot je predvideno v carinskem zakoniku Unije. V zvezi s tem lahko bolj izkušeni trgovci obravnavajo tudi status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

Ali je izvoz vašega izdelka v EU omejen?

Izvoz določenega blaga ali izvoz proizvoda v določeno namembno državo se lahko prepove ali omeji. Morda boste potrebovali licenco ali dovoljenje.

 • V TARIC preverite, ali za vaš izdelek potrebujete izvozno dovoljenje;
 • Preveriti omejitve izvoza na zemljevidu sankcij EU.
 • Za nekatere izdelke lahko izjemoma veljajo nacionalne omejitve v vaši državi članici, ki jih morate preveriti pri pristojnih organih.

Glavne vrste proizvodov, ki so omejeni ali prepovedani, so:

 • nekatere žive živali, meso in rastline.
 • ogrožene vrste
 • nekateri živilski proizvodi
 • nevarne kemikalije
 • zdravila in zdravila
 • orožje
 • blago z dvojno rabo
 • odpadki
 • kulturne dobrine (cenovne starine in umetniška dela)
 • ponarejeno ali piratsko blago
 • nedostojni članki, publikacije in videoposnetki

Za take proizvode preverite, katera pravila se uporabljajo.

Ali na vašem izvoznem trgu obstajajo kakšne omejitve?

Zagotoviti morate tudi, da država, v katero želite izvažati, ne uporablja nobenih prepovedi ali omejitev za vaš izdelek, ki mu prepovedujejo vstop v državo ali dajanje na njen trg. Čeprav bo kupec običajno prevzel odgovornost za uvoz, uporabo ali trženje vašega izdelka, se morate za uspešne in trajnostne transakcije zavedati prepovedi uvoza in uvoznih omejitev v državi uvoza.

Za izčrpen opis omejitev v različnih namembnih državah obiščite moj pomočnik za trgovino.

Poleg tega lahko v rubriki „Blago“ najdete splošna pojasnila o različnih vrstah omejitev.

Katere tarife veljajo za vaš izdelek?

Za vaš izdelek,kije dan na izvozni trg, bo morda treba plačati tarife. Tarife, ki se uporabljajo za različne namembne države, so na voljo v rubriki My Trade Assistant

Odvisno je od vašega dogovora in pogodbe s kupcem, vendar je v večini primerov priporočljivo, da se uvozno carinjenje prepusti kupcu, ki nato plača carine ter davke in dodatne dajatve, ki zapadejo v plačilo ob uvozu. Upoštevajte, da bo slednja povečala ceno vašega izdelka na vašem izvoznem trgu. Ta t. i. stroški na kopnem bi morali biti še vedno konkurenčni.

 

Kaj je uvozna tarifa?

Ali lahko moje podjetje izkoristi ugodnosti preferencialnega trgovinskega sporazuma med EU in namembno državo?

Če ima EU sklenjen preferencialni trgovinski sporazum z namembno državo, se lahko vaš izdelek zniža ali celo popolnoma odpravi. Te carinske dajatve se imenujejo preferencialne tarifne stopnje.

V Moji trgovinski asistenti bostedoločili preferencialne tarifne stopnje, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz EU v različnih namembnih državah.

Vendar so te preferencialne tarifne stopnje pogojene s tem, da se vaš izdelek proizvaja na ozemlju partneric iz preferencialnega trgovinskega sporazuma in v skladu s pravili o poreklu iz tega sporazuma.

Zato morate najprej preveriti, ali obstajata preferencialna stopnja dajatve in tako imenovana preferencialna stopnja med običajno tarifno stopnjo MFN in preferencialno stopnjo EU.

Če je tako in želite predložiti dokazilo o preferencialnem poreklu, ki omogoča uporabo preferencialne stopnje, boste morali upoštevati pravila o poreklu.

V ta namen boste potrebovali ustrezna dokazila o statusu porekla materialov, pridobljenih od tretjih oseb. V EU je to mogoče doseči s t. i. izjavami dobavitelja, ki jih boste morali zbrati v ta namen.

Za informacije o posebnih pravilih, ki veljajo za vaš izdelek in namembno državo, se lahko obrnete na My Trade Assistant.

Trgovinski sporazumi EU:

 • Zagotoviti stabilnejši in predvidljivejši sklop pravil za vas, kadar trgujete s tujimi trgi.
 • Zagotoviti, da zakonodaja držav, ki niso članice EU, ne diskriminira proizvodov EU.
 • Ustvarite nove in boljše izvozne priložnosti za vaše podjetje ter olajšate naložbe v tujini.

Ali se za vaš proizvod uporabljajo ukrepi trgovinske zaščite?

Država uvoza lahko za vaš proizvod uporabiukrepe trgovinske zaščite. Takšni ukrepi lahko pomenijo znatne stroške, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju vašega izvoza. Najpomembnejši so protidampinški ukrepi, vendar lahko obstajajo tudi izravnalni ali zaščitni ukrepi. Čeprav bo kupec v skladu s pogodbenim sporazumom običajno deloval kot uvoznik in bo nosil take dodatne stroške, lahko to ovira uspešne in trajnostne transakcije.

S tem povezani ukrepi, ki jih, odvisno od primera, uporablja določena uvozna država, so vključeni v moj pomočnik za trgovino.

Kakšni so ustrezni davki in dodatne dajatve na vašem izvoznem trgu?

Preverite tudi, katere davke in morebitne dodatne dajatve je treba plačati ob uvozu vašega izdelka. O davkih in dodatnih dajatvah, ki zapadejo ob uvozu v različne namembne države, se lahko posvetuje tudi v My Trade Assistant.

Običajno jih bo nosil kupec v svoji vlogi pri uvozniku, vendar bodo povečali iztovorjene stroške in s tem konkurenčnost vašega izdelka na izvoznem trgu. Glede slednjega razmislite o uskladitvi z vašim uvoznikom.

Pri neposredni prodaji potrošnikom preverite, ali se morate registrirati pri davčnih organih na vašem izvoznem trgu.

Katere so zdravstvene, varnostne in tehnične zahteve za vaš izdelek?

Zahteve bodo odvisne od vašega izvoznega trga. Za njihovo izpolnjevanje je običajno odgovoren kupec kot uvoznik, ki pa bo pri dokazovanju te skladnosti potreboval vašo pomoč. Ker je to določeno v pogodbenem sporazumu, morate biti pozorni samo na to, da prevzamete odgovornost za zahteve, ki jih lahko izpolnjujete v vlogi izvoznika. Uskladitev z uvoznikom ni samo priporočljiva, ampak običajno potrebna. Informacije v Moji trgovinski asistenti vambodo v pomoč pri razlikovanju med objektivnimi zahtevami in individualnimi interesi vašega kupca.

Zahteve bodo odvisne od vašega izvoznega trga.

Za primer:

Morda boste morali predložiti potrdila, ki dokazujejo, da vaš izdelek izpolnjuje zdravstvene in varnostne zahteve države. Ti se lahko razlikujejo od tistih v EU.

Večina proizvodov mora na vašem izvoznem trgu izpolnjevati tehnične ali zdravstvene in higienske zahteve (pogosto imenovane sanitarne in fitosanitarne zahteve). Za to so lahko potrebne različne vrste preskušanja in certificiranja.

To pogosto velja za tehnične zahteve za industrijske proizvode ter zdravstvene in higienske zahteve za živila in kmetijske proizvode.

Večina držav zahteva zdravstvena spričevala za:

 • rastline
 • žive živali
 • živalski proizvodi
 • genski material

Medicinske pripomočke je na primer običajno treba opremiti s certifikatom.

Kako certificirati izdelek?

V razdelku „Postopki in formalnosti“ mojega pomočnika za trgovino preverite in po potrebi svoji stranki naknadno pojasnite naslednje:

 • Katere so zahteve v zvezi s certificiranjem na vašem izvoznem trgu.
 • Katera potrdila sprejemajo pristojni organi.
 • Ali lahko testiranje izvede akreditirani laboratorij ali institucija v EU
 • ali pa je treba certificiranje izvajati v namembni državi.

Kakšne so zahteve glede pakiranja in označevanja vašega izdelka?

Države imajo pogosto podrobne zahteve za pakiranje in označevanje proizvodov.

Te zahteve so lahko obvezne ali prostovoljne.

 • Obvezne oznake in oznake na potrošniških proizvodih in njihovi embalaži so običajno povezane z javno varnostjo, zdravjem in/ali okoljskimi vprašanji. Zagotovijo lahko informacije, kot so sestavine ali datum uporabe.

Običajno so za različne industrije pristojne različne agencije, npr. medicinska, električna, živilska in kemična industrija, ki imajo vse zelo različne zahteve.

Za pregled s tem povezanih zahtev, ki veljajo v posamezni državi uvoza, preberite razdelek „Postopki in formalnosti“ mojega pomočnika za trgovino.

Ali vaš izdelek potrebuje varstvo intelektualne lastnine?

Pomembno je, da preverite, kako je intelektualna lastnina vašega izdelka zaščitena v državi, v katero želite izvažati.

 

 • Preverite, ali morate zaprositi za nove patente ali kako so vaš model, avtorske pravice ali geografska označba zaščiteni na vašem izvoznem trgu.

Če ima EU sklenjen trgovinski sporazum z državo, v katero želite izvoziti, lahko sporazum zagotovi dodatno zaščito.

 

3

Pripraviti prodajo in organizirati prevoz

Kako si delite obveznosti z vašim kupcem?

Kot je bilo že omenjeno, je odgovornost strank v izvozni/uvozni transakciji določena v pogodbenem sporazumu. Če ni posebnih razlogov, mora odgovornost za uvoz, uporabnost ali trženje vašega izdelka prevzeti kupec kot uvoznik. Od tega pravila bi morali odstopati samo izkušeni trgovci. Glede na pravne predpise v državi uvoza morda ne boste mogli izpolniti nekaterih zahtev, tako da jih mora kupec še naprej izpolnjevati.

Za opredelitev pogodbenih obveznosti strank lahko uporabite Incoterms®.

Incoterms® določa odgovornost prodajalcev in kupcev za dobavo, zavarovanje in prevoz blaga na podlagi prodajnih pogodb ter določa, kdo je odgovoren za carinske izvozne formalnosti v EU in uvozne formalnosti v namembni državi.

Primeri:

 • „Prosto na krovu“ (FOB): pomeni, da je izvoznik ali prodajalec odgovoren za plačilo vseh lokalnih stroškov:
 • prevoz blaga v pristanišče odpreme
 • stroški natovarjanja
 • postopki carinjenja v državi izvoznici.

 

Vaša stranka je odgovorna za stroške:

 • prevoz od pristanišča odpreme naprej
 • zavarovanje
 • razkladanje
 • prevoz od pristanišča prihoda do končnega namembnega kraja.
 • „Stroški, zavarovanje in prevoznina“ (CIF) pomeni, da je izvoznik odgovorenza lokalne stroške v okviru FOB plus:
 • tovorne pristojbine
 • zavarovanje

Na podlagi CIF je izvoznik odgovoren za vse stroške, dokler izdelki ne prispejo v namembno pristanišče.

Upoštevati je treba, da Incoterm® EXW ne more spremeniti vaše odgovornosti kot izvoznika do organov v vaši državi, medtem ko DDP pomeni tveganje za prevzem odgovornosti v državi uvoza, ki jih izvoznik ne more izpolniti.

Kdo vam lahko pomaga pri izvozu in prevozu?

Špediter lahko pomaga pri

 • urejanje prevzema in dostave blaga
 • pogajanja o prevozninah s prevozniki
 • rezervacija prostora za tovor
 • pakiranje
 • zavarovanje
 • priprava carinskih dokumentov v vašem imenu

Poiskati programe za financiranje izvoza in podporo izvozu, ki jih vlade pogosto zagotavljajo v sodelovanju z bankami ali zavarovalnicami.

 • Upoštevati izvozno zavarovanje, ki ga ponujajo zasebne stranke ali nacionalne finančne institucije za izvoz in uvoz.

 

4

Priprava dokumentov za carinjenje v EU

Dokumenti, pripravljeni za izvoz, se vsaj delno uporabljajo tudi za uvoz v namembno državo. Zato bi bilo treba pri njihovi pripravi upoštevati ustrezne zahteve in jih po potrebi uskladiti z vašim kupcem kot uvoznikom.

Katere dokumente je treba pripraviti na carino?

 

Najprej morate predložiti elektronsko izvozno deklaracijo pri svojem nacionalnem carinskem organu.

Vsaka država EU ima svoj sistem elektronske obdelave. Za majhne pošiljke, katerih vrednost je manjša od 1000 EUR, lahko zadostuje ustna izjava, ki ji je priložena prevozna listina ali račun.

Izvozna deklaracija vsebuje potrebne informacije o samem blagu in prevozu. Vključuje:

 • poreklo blaga,
 • namembno državo;
 • oznake blaga,
 • oznake carinskega postopka in
 • vrednost blaga.

Dokumenti, ki jih morate pripraviti, vključujejo:

 • Račun in prevozne listine terdobavnica: Vse dokumente morate hraniti vsaj tri leta, če se opravijo pregledi po carinjenju (nacionalna trgovinska in davčna zakonodaja pogosto določa daljša obdobja).
 • Evidence o DDV in izvozu: Pri izvozu iz EU je vaš izdelek oproščen davka na dodano vrednost (DDV) v EU, ne glede na to, ali prodajate podjetju ali posameznemu potrošniku, pod pogojem, da vodite evidenco o izvozu in dokazilo o izvozu, ki ga izda carinski organ.
 • Potrdila ali licence: morda bodo potrebna tudi fitosanitarna spričevala ali izvozna dovoljenja za namene izvoza.

Kdo vloži carinsko deklaracijo?

Carinsko deklaracijo lahko vložite sami ali pa jo lahko izpolni ponudnik storitev, ki je vaš carinski zastopnik. Če zaposlite špeditersko podjetje ali carinski posrednik, lahko deluje v vašem imenu.

Kako predložiti izvozno deklaracijo in blago za izvoz?

Izvozni postopek poteka v dveh fazah:

 • Vložitev izvozne deklaracije in predložitev blaga carinskemu uradu izvoza ter
 • Predložitev blaga in navedba glavne referenčne številke (MRN) izvozne deklaracije pri carinskem uradu izstopa, čemur sledi prepustitev v izstop.

 

Izvozna deklaracija se predloži prek elektronskega sistema vašega carinskega organa.

Na splošno morate izvozno deklaracijo vložiti pri carinskem uradu, pristojnem za kraj, kjer ima sedež vaše podjetje, ali, odvisno od primera, pri carinskem uradu, kjer je vaše blago zapakirano ali naloženo za izvoz iz EU.

Če vrednost blaga v eni izvozni pošiljki ne presega 3000 EUR in za blago ne veljajo prepovedi ali omejitve, se lahko izvozna deklaracija vloži pri carinskem uradu v kraju izstopa.

 

Upoštevati je treba, da je treba izvozno deklaracijo vložiti pred dejanskim trenutkom, ko bo blago zapustilo EU. Omogočiti carinskemu uradu izvoza dovolj časa, da opravi potrebne analize tveganja, preden odobri sprostitev blaga.

Kaj se zgodi po predložitvi vaše izvozne deklaracije?

Možni so trije primeri:

 • Vaše blago se lahko sprosti v izvoz na podlagi vaše predložene izvozne deklaracije ali
 • Vaše blago se lahko izbere za preverjanje dokumentov in lahko se od vas zahteva, da predložite dodatne dokumente, preden se blago lahko carini, ali
 • Izvoz lahko izberete za dokument in fizični pregled.

Za rednejši izvoz bi bilo treba upoštevati poenostavljene carinske deklaracije, kot je predvideno v carinskem zakoniku Unije.

Za več podrobnosti glej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resource/documents/customs/customs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Pripraviti dokumente za carinjenje pri uvozu v namembni državi.

Ko blago prispe v namembno državo, bodo za vaš izvoz veljale lokalne uvozne zahteve in postopki. Za določitev teh zahtev in za uskladitev z vašim kupcem uporabite moj pomočnik za trgovino.

Nasvet:

 • Včasih je mogoča obdelava pred prihodom, kar pomeni, da lahko ustrezne dokumente predložite pred prihodom blaga v državo, v katero izvažate.
 • S kupcem se morate dogovoriti, katere dokumente mora pripraviti izvoznik in kateri kupec, ki je kot uvoznik običajno odgovoren za carinjenje in carine ter davke in dodatne dajatve. Vloge in odgovornosti izvoznika in uvoznika so opredeljene v pogodbenem sporazumu, o katerem se je treba v zvezi s tem natančno pogajati.

Dokumenti, ki jih lahko zahtevajo pristojni organi v namembni državi

 • Trgovinski račun (s posebnimi zahtevami glede oblike in vsebine).
 • Seznam pakiranja
 • Uvozna dovoljenja (avtomatska ali neavtomatska) za nekatero blago.
 • Potrdila, iz katerih je razvidno, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje.
 • Dokazilo o preferencialnem poreklu (tj. EUR.1, EUR-MED, izjava o poreklu ali izjava o poreklu), če se med EU in namembno državo uporablja preferencialni trgovinski sporazum in če vaši izdelki izpolnjujejo ustrezna pravila o poreklu.
 • Potrdilo o poreklu, ki dokazuje nepreferencialno poreklo vašega izdelka:
  • Potrdilo o (nepreferencialnem) poreklu se lahko zahteva v primeru uvoznih omejitev za (nekatere) proizvode iz določenih držav, uporabe ukrepov trgovinske zaščite ali spremljanja namenskega uvoza. Vendar lahko tudi uvoznik za svoje potrebe zahteva takšno potrdilo.
  • Potrdila o poreklu običajno izdaja vaša lokalna gospodarska zbornica. V nekaterih državah je lahko ta pristojnost dodeljena tudi ministrstvom ali carinskim organom.

Kje lahko najdete več informacij?

 

Kontrolni seznam: 5 Korakov za izvoz izdelka

Pred začetkom

 • Preverite kontrolni seznam vprašanj za oceno pripravljenosti vašega podjetja za izvoz.
 • Pogovorite se in odločite, ali je vaše podjetje pripravljeno za trgovanje z državami, ki niso članice EU, ali pa je treba sprejeti ukrepe za pripravo na prihodnje trgovinske dejavnosti zunaj EU.

Korak 1: Poiščite trg in kupca

 • Izberite svoj novi izvozni trg.
 • Ocenite poslovni potencial in konkurenčnost vašega izdelka.
 • Vključiti stroške, povezane z izvozom, v izračune cen, kot so tarife, stroški prevoza, stroški agentov itd.
 • Opredelite potencialne kupce.
 • Navedite agencijo/institucijo/partnerja za podporo pri formalnostih izvoznih postopkov. Na primer priprava pogodb, določitev plačilnih pogojev, preverjanje kreditne sposobnosti kupca in morebitne omejitve prenosa denarja v državi uvoza.
 • Skrbno opredeli in razdeli odgovornosti med prodajalcem/izvoznikom in kupcem/uvoznikom, tako da se prevzamejo samo tisti, ki jih je dejansko mogoče izpolniti.

Korak 2: Preverite izvozne pogoje v EU in ocenite zahteve na vašem izvoznem trgu

 • Navedite pravne zahteve za izvozno podjetje.
 • Pridobite registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (uporabite precej vnaprej).
 • Če ima EU sklenjen trgovinski sporazum z državo, v katero želite izvažati, preverite redne in preferencialne dajatve ter določite preferencialno stopnjo. Po potrebi ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje ustrezna pravila o poreklu, in opredelite veljavno (preferencialno) tarifno stopnjo.
 • Zaprosite za dovoljenje pooblaščenega izvoznika ali se registrirate v sistemu REX, če želite izvažati v državo, s katero ima EU sklenjen trgovinski sporazum, in želite zahtevati preferencialne tarife.
 • Ocenite, ali v EU veljajo kakršne koli omejitve ali prepovedi izvoza za izvoz v vašo ciljno državo ali izvoz vašega izdelka.
 • Preverite, katere davke in dodatne dajatve uporabljate na vašem izvoznem trgu.
 • Preverite, ali se lahko za vaš izdelek uporabljajo kakršni koli morebitni ukrepi trgovinske zaščite.
 • Preverite, ali morate za prodajo izdelka na vašem izvoznem trgu pridobiti davčno številko (če prodajate neposredno potrošnikom).
 • Navedite veljavne zdravstvene, varnostne in tehnične zahteve na vašem izvoznem trgu.
 • Oceniti postopek certificiranja in dokumentacijo, ki se zahteva v namembni državi (vključno s preverjanjem laboratorijev, potrebnih za preskuse in certificiranje).
 • Preverjati pravila glede pakiranja in označevanja na izvoznem trgu.
 • Preverite, ali morate zaščititi intelektualno lastnino svojega izdelka na izvoznem trgu.

Korak 3: Pripraviti prodajo in organizirati prevoz

 • Pripraviti in podpisati pogodbo s kupcem, vključno s sporazumom o tem, kdo je odgovoren za kaj in organizacijo postopka prevoza.
 • Razmislite o zavarovanju izvoza
 • Opredelite ustanove, ki vam lahko pomagajo organizirati izvozni postopek in morebitne programe za podporo izvozu (če je to potrebno).

Korak 4: Priprava dokumentov za carinjenje v EU

 • Izpolni in predloži izvozno deklaracijo.
 • Opredelite vse dodatne dokumente, ki se lahko zahtevajo, in načrtujete možnost, da carinski organi zahtevajo dodatno dokumentacijo ali izvedejo fizične preglede.
 • Predložite svoje blago za izvoz carinskim uradom za izvoz in izstop.

Korak 5: Priprava dokumentov za carinjenje pri uvozu v namembni državi

 • S svojim kupcem uskladite, katere dokumente zahtevajo pristojni organi v namembni državi.

Se dogovori s kupcem o tem, kdo je odgovoren za predložitev dokumentov in kdo je odgovoren za carinjenje ter plača carine ter davke in dodatne dajatve. Prevzamete samo odgovornosti, ki jih lahko izpolnjujete.

Deli to stran:

Hitre povezave