Carinske unije

Carinske unije

Ali izvažate v carinsko unijo ali jo uvažate iz nje? V tem razdelku bodo predstavljene svetovne carinske unije in njihove posledice za vašo trgovino v smislu tarif in carinskih postopkov.

Kaj so carinske unije?

Carinske unije so skupine držav, ki uporabljajo en skupni sistem postopkov, pravil in tarif za ves ali skoraj ves njihov uvoz, izvoz in tranzit blaga. Države, ki sodelujejo v carinskih unijah, imajo običajno skupne trgovinske in konkurenčne politike.

 

Dajatve za blago, ki prihaja iz držav zunaj carinske unije, se plačajo enkrat ob prvem vstopu blaga. Po tem ni nič več za plačilo in prosti pretok blaga v carinski uniji.

V carinski uniji

Za vse blago in storitve, uvožene iz držav zunaj carinske unije v katero koli od njenih držav članic, velja ena sama zunanja tarifa.

Blago se prosto giblje med dvema deloma carinske unije (bodisi je v celoti proizvedeno v Uniji ali dano v prosti promet po uvozu iz tretjih držav) brez carin na notranjih mejah.

Trgovinska politika in carinska zakonodaja sta usklajeni, države pa imajo skupne standarde na več področjih, kot so intelektualna lastnina, konkurenca, obdavčitev itd.

Katere so carinske unije v svetu?

 • Andska skupnost (CAN)
 • Karibska skupnost (CARICOM)
 • Srednjeameriški skupni trg (CACM)
 • Vzhodnoafriška skupnost (EAC)
 • Ekonomska in monetarna skupnost Srednje Afrike (CEMAC)
 • Evrazijska carinska unija (EACU)
 • Carinska unija Evropske unije (EUCU)
 • Carinska unija EU-Andora
 • Carinska unija EU-San Marino
 • Carinska unija EU-Türkiye
 • Svet za sodelovanje v Zalivu
 • Izraelsko-palestinska uprava
 • Skupni južni trg (MERCOSUR)
 • Južnoafriška carinska unija (SACU)
 • Švica-Lihtenštajn (CH-FL)
 • Ekonomska in monetarna unija Zahodne Afr ike (WAEMU)
Deli to stran:

Hitre povezave