Zavezujoče tarifne informacije

Če želite vnaprej zagotoviti pravno varnost, da za svoje blago uporabljate pravilno uvrstitev, lahko zaprosite za odločbo o zavezujočih tarifnih informacijah (ZTI).

Zavezujoča tarifna informacija se nanaša na pravno odločbo carinskih organov o uvrstitvi vašega izdelka. Je

  • izdano za določeno blago
  • zagotavlja gotovost glede razvrstitve vašega izdelka
  • velja tri leta
  • je zavezujoča za vas in vse carinske uprave v EU

 

Za pridobitev zavezujočih tarifnih informacij sledite tukaj navedenim korakom.

Ko pridobite zavezujoče tarifne informacije, jih morate pri izvozu ali uvozu blaga uporabiti za carinske postopke.

Ne pozabite ga prijaviti v svoji carinski upravi.

Več informacij o carinskih postopkih pri uvozu in izvozu najdete na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Deli to stran:

Hitre povezave