Zavezujoče informacije o poreklu

Če niste prepričani o poreklu svojega blaga ali preprosto želite pravno varnost, lahko zaprosite za zavezujoče informacije o poreklu.

Zavezujoče informacije o poreklu blaga se nanašajo na pisno odločbo, ki potrjuje poreklo vašega blaga in je zavezujoča v Evropski uniji.

Odločbe ZIPB so zavezujoče za imetnika in carinske organe EU. Običajno veljajo tri leta od datuma izdaje.

Kako in kje zaprositi za odločbo ZIPB?

Vloge je treba vložiti v pisni obliki pri pristojnih organih v državi EU, v kateri ima podjetje sedež ali v kateri namerava uporabljati ZIPB. Prepričati se morate, da je opis blaga v zavezujočih informacijah o poreklu enak blagu, ki ga izvažate ali uvažate.

Organi imajo za sprejetje odločitve na voljo 120 dni od datuma, ko so evidentirali vašo prošnjo.

Vendar morate upoštevati, da vas zavezujoče informacije o poreklu ne odvezujejo od zahteve po predložitvi dokazila o poreklu.

Več informacij

Deli to stran:

Hitre povezave