Zavezujoče informacije o poreklu

Če niste prepričani o poreklu blaga ali preprosto želite pravno varnost, lahko zaprosite za zavezujoče informacije o poreklu.

Zavezujoče informacije o poreklu se nanašajo na pisno odločbo, ki potrjuje poreklo vašega blaga, in so zavezujoče v Evropski uniji.

Odločbe ZIPB so zavezujoče za imetnika in carinske organe EU. Običajno veljajo tri leta od datuma izdaje.

Kako in kje zaprositi za odločbo ZIPB?

Zahtevke je treba predložiti v pisni obliki pristojnim organom v državi EU, v kateri ima podjetje sedež ali v kateri namerava uporabljati ZIPB. Zagotoviti morate, da je opis blaga v zavezujočih informacijah o poreklu enak opisu blaga, ki ga izvažate ali uvažate.

Organi imajo za sprejetje odločitve na voljo 120 dni od datuma registracije vaše prošnje.

Vendar morate upoštevati, da vas zavezujoče informacije o poreklu ne odvezujejo od zahteve po predložitvi dokazila o poreklu.

Več informacij

Deli to stran:

Hitre povezave