Zavezujoče informacije o poreklu

Če niste prepričani o poreklu vašega blaga ali želite preprosto pravno varnost, lahko zaprosite za zavezujoče informacije o poreklu.

Zavezujoča informacija o poreklu se nanaša na pisno odločbo, ki potrjuje poreklo vašega blaga, in je zavezujoča v Evropski uniji.

Odločbe ZIPB so zavezujoče za imetnika in carinske organe EU. Običajno veljajo tri leta od datuma izdaje.

Kako in kje zaprositi za odločbo ZIPB?

Vloge je treba vložiti v pisni obliki pri pristojnih organih v državi EU, v kateri ima družba sedež ali v kateri namerava uporabiti ZIPB. Prepričati se morate, da je opis blaga v zavezujočih informacijah o poreklu enak opisu blaga, ki ga izvažate ali uvažate.

Organi imajo za sprejetje odločitve na voljo 120 dni od datuma, ko so evidentirali vašo prošnjo.

Upoštevajte, da zaradi obstoja zavezujočih informacij o poreklu niste izvzeti iz zahteve po predložitvi dokazila o poreklu.

Več informacij

Deli to stran:

Hitre povezave